Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

คู่มือจัดโต๊ะหมู่บูชาและการเลือกพระประธานสำหรับวางในบ้าน/คอนโด

ฮวงจุ้ยรอบรู้เรื่องบ้าน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
03 December 2023

การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการเลือกพระประธานมาประดิษฐานในบ้านหรือคอนโด เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรให้ความใส่ใจและพิถีพิถันเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวอีกด้วย โดยทั่วไปแล้วการจัดโต๊ะหมู่บูชาควรตั้งอยู่ในทิศที่เชื่อกันว่าเป็นทิศมงคล คือ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งควรหันหน้าหิ้งพระไปทางบริเวณหน้าบ้าน เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลป้องกันไม่ให้สิ่งไม่ดีต่าง ๆ เข้ามาสู่พื้นที่ภายในบ้านหรือคอนโด

และสำหรับการเลือกพระประธานบนหิ้งพระ ควรเลือกเป็นพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านหรือจะเลือกเป็นพระพุทธรูปปางมงคลต่าง ๆ เช่น ปางสมาธิ ปางประทานพร ปางไสยาสน์ เป็นต้น

พระพุทธรูปปางประจำวันเกิด

 • วันอาทิตย์ – ปางปฐมเทศนา
 • วันจันทร์ - ปางห้ามญาติ
 • วันอังคาร - ปางโปรดอสุรินทราหู
 • วันพุธกลางวัน - ปางไสยาสน์
 • วันพุธกลางคืน - ปางห้ามญาติ
 • วันพฤหัสบดี - ปางสมาธิ
 • วันศุกร์ - ปางประทานอภัย
 • วันเสาร์ - ปางนาคปรก

ปัจจัยสำคัญในการเลือกพระประธาน

ปัจจัยสำคัญในการเลือกพระประธานสำหรับวางในบ้านหรือคอนโด ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

 • วันเกิด - ควรเลือกพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดของผู้เป็นเจ้าของบ้าน เพราะเชื่อว่าจะส่งเสริมให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง
 • ความเชื่อ - ควรเลือกพระพุทธรูปปางมงคลที่ตนเองหรือครอบครัวมีความเชื่อศรัทธา
 • ความสวยงาม - ควรเลือกพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม เหมาะสมกับการจัดโต๊ะหมู่บูชา
 • ขนาด - ควรเลือกพระพุทธรูปที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ของหิ้งหรือโต๊ะหมู่บูชา

ลำดับการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระ

การจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระจะยึดหลักความสำคัญและลำดับชั้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ๆ โดยลำดับขั้นของหิ้งพระที่ผู้คนนิยมปฏิบัติกันในประเทศไทยมีดังนี้

 1. พระประธาน หมายถึง พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นประธานของหิ้งพระ มักจะเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางลีลา
 2. พระอรหันต์ หมายถึง พระพุทธรูปหรือรูปเคารพของพระอรหันต์ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่บรรลุธรรมสูงสุด
 3. พระเกจิอาจารย์ หมายถึง รูปเคารพของพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนเคารพศรัทธา
 4. พระบรมรูปพระมหากษัตริย์ หมายถึง พระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ไทย
 5. องค์เทพไทย หมายถึง เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูที่ชาวไทยเคารพนับถือ เช่น พระพิฆเนศ พระพรหม พระนารายณ์ เป็นต้น
 6. องค์เทพจีน หมายถึง รูปเคารพขององค์เทพจีน เช่น เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย เป็นต้น
 7. องค์เทพฮินดู หมายถึง รูปเคารพขององค์เทพฮินดู เช่น พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม เป็นต้น
 8. พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึง พระธาตุหรืออัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า

นอกจากการจัดเรียงลำดับตามที่เรากล่าวไปข้างต้นแล้ว คุณยังสามารถจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น ๆ บนหิ้งพระได้ตามความเชื่อของแต่ละบุคคล เช่น รูปเคารพของบรรพบุรุษ รูปเคารพของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อท้องถิ่น เป็นต้น

เรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับการจัดหิ้งพระในบ้านหรือคอนโด

นอกจากการเลือกพระประธานและการจัดวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนหิ้งพระภายในบ้านหรือคอนโดแล้ว ยังมีรายละเอียดในส่วนอื่น ๆ ที่คุณจะต้องรู้อีก โดยทางทีมงานได้สรุปออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้

 • หิ้งพระต้องแข็งแรง - ไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาจะต้องมีความแข็งแรง มั่นคง เพื่อป้องกันการตกหล่นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่บนหิ้ง อีกทั้งการที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชามีความแข็งแรง จะช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านหรือคอนโดนั้น ๆ มีความมั่นคงตามไปด้วย
 • หันหน้าพระประธานให้ถูกทิศ - ตามที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่า...พระประธานควรหันหน้าออกไปทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมีความเชื่อว่ากันว่าทั้ง 3 ทิศ เป็นทิศมงคล ที่จะช่วยทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญ
 • บริเวณหิ้งพระควรมีแสงสว่างส่องถึง - บริเวณหิ้งพระควรมีแสงสว่างส่องถึง เพราะตามความเชื่อของคนไทย แสงสว่างเป็นตัวแทนของสิ่งดีงาม พลังงานบวก และความเป็นมงคล ดังนั้นบริเวณที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงควรมีแสงสว่างส่องถึง เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้รับพลังงานบวกจากแสงสว่าง และช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้น ๆ จะได้รับพลังงานบวกไปด้วย
 • ห้ามวางหิ้งพระไว้เหนือประตูทางเข้าออก – เพราะบริเวณประตูทางเข้าออกเป็นจุดที่มีคนเดินเข้า-ออกอยู่ตลอดเวลา เป็นแหล่งรวมพลังงานหมุนเวียนที่วุ่นวายและไม่เป็นมงคล หากวางหิ้งพระไว้เหนือประตูทางเข้าออก จะทำให้พลังงานดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหลออกนอกบ้านหรือสถานที่นั้น ๆ ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้นๆ พบแต่ความวุ่นวาย ปัญหาต่างๆ และอาจเกิดอันตรายได้
 • หลังหิ้งพระไม่ควรอยู่ติดห้องน้ำหรือห้องครัว – ตามความเชื่อของคนไทยและหลักฮวงจุ้ย ห้ามวางหิ้งพระไว้ติดกับห้องน้ำหรือห้องครัว เพราะห้องน้ำและห้องครัวเป็นห้องที่เป็นแหล่งรวมของสิ่งสกปรกและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นพลังงานลบ ไม่เป็นมงคล หากวางหิ้งพระไว้ติดกับห้องน้ำหรือห้องครัว จะทำให้พลังงานลบจากห้องน้ำหรือห้องครัวไหลมาสู่หิ้งพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน ส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือสถานที่นั้น ๆ พบแต่ความทุกข์ยาก และพบกับปัญหาต่าง ๆ จนอาจจะเกิดอันตรายได้
 • รักษาความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอ - การทำความสะอาดหิ้งพระอยู่เสมอเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นการช่วยรักษาหิ้งพระให้ดูสะอาด สวยงาม และเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหรือคอนโด

การจัดโต๊ะหมู่บูชาและการเลือกพระประธานสำหรับวางในบ้าน/คอนโด เป็นสิ่งที่ควรทำด้วยความเคารพและศรัทธา เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้าน/คอนโด และสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดเพื่อเช่า/ซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมโครงการคอนโดไว้กว่า 4,000 โครงการ ทั่วประเทศ

บทความอื่น ๆ เพิ่มเติม :

อยู่คอนโด/อพาร์ทเม้นท์ควรหันหิ้งพระไปทางทิศไหน ให้ถูกหลักฮวงจุ้ย ?

“ไหว้พระภูมิเจ้าที่” ต้องใช้ธูปกี่ดอกและต้องเตรียมของถวายอะไรบ้าง ?

วิธีจัดบ้านเสริมมงคล เรียกทรัพย์ให้อยู่แล้วรวยตามหลักฮวงจุ้ย

เจาะลึก! การติดตั้งหิ้งพระตามหลังฮวงจุ้ย สำหรับชาวคอนโด(สายมู)

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

“ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย” ต่างกันอย่างไร ?

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ? ว่าศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมบางบ้านมีศาลเดียว ทำไมบางบ้านถึงมีครบทั้ง 2 ศาล ? ซึ่งถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อยู่ ทางทีมงาน Propertyhub ก็จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ "ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?

โพสต์เมื่อ25 February 2024

กล้องวงจรปิดสำหรับติดในบ้านและคอนโด ควรเลือกแบบไหนดีนะ ?

สำหรับใครที่มีแพลนจะติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือคอนโด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ? ในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้นำข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 February 2024

รวมลิสต์รายชื่อ "บริษัทรับตรวจบ้าน" อุ่นใจก่อนรับโอน

การซื้อบ้านถือได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้หลาย ๆ คน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง, สไตล์การออกแบบ, พื้นที่ใช้สอย, แบรนด์ผู้สร้างหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย อย่างไรก็ตามบ้านใหม่จากโครงการก่อสร้างหรือจากผู้รับเหมา อาจจะแอบซ่อนปัญหาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้การเรียกใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านจึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คน เลือกใช้บริการ ก่อนที่จะรับมอบบ้านนั่นเอง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายชื่อ “บริษัทรับตรวจบ้าน” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจบ้านมาฝาก

โพสต์เมื่อ02 February 2024

ENNXO ชวนส่องพฤติกรรมคน Millennials ซื้อขายสินค้ามือสองอะไรกันบ้าง?

กลุ่มคน Millennials หรือคน Gen Y (คนที่เกิดระหว่าง ปี 1981 - 1995) เป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของประชากรในไทย โดยคนเจนนี้เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่มีกำลังในการซื้อที่มากพอ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

โพสต์เมื่อ26 January 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon