Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

“ไหว้พระภูมิเจ้าที่” ต้องใช้ธูปกี่ดอกและต้องเตรียมของถวายอะไรบ้าง ?

เคล็ดลับงานบ้านไลฟ์สไตล์ฮวงจุ้ย
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
03 April 2023

อีกหนึ่งความเชื่อและความศรัทธาที่ถูกฝั่งลึกอยู่ในจิตใจของคนไทยเลยก็คือ “การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่” ที่แม้ว่าหลายๆ คน ในยุคนี้จะพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดก็ตาม แต่ก็มักจะนำธูปและเครื่องไหว้ต่างๆ มาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ที่ตั้งอยู่ภายในคอนโดอยู่เสมอๆ และก็ปฏิเสธอีกไม่ได้เช่นกันว่ามีหลายๆ คน เข้าใจผิดคิดว่าพระภูมิและเจ้าที่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เดียวกัน ซึ่งทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย เพราะฉะนั้นในบทความนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการไหว้ศาลพระภูมิและเจ้าที่มาฝาก ว่าศาลพระภูมิและเจ้าที่มีความแตกต่างกันอย่างไร ? ต้องใช้บทสวดไหน ? ใช้ธูปกี่ดอกและมีเครื่องไหว้อะไรบ้าง ?

ความแตกต่างของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

สำหรับความแตกต่างของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่นั้น หากคุณได้ลองสักเกตให้ดี คุณจะมองเห็นได้ทันทีว่าทั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของตัวศาล ทำเลที่ตั้งศาล รูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายใน ฯลฯ อีกทั้งเราก็ได้สรุปความแตกต่างของศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้

ศาลพระภูมิ

 • ศาลพระภูมิเป็นสถานที่ของเทพารักษ์ที่คอยคุ้มครองบ้านเรือน
 • ศาลพระภูมิจะมีลักษณะคล้ายๆ กับวิหาร มีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าศาลเจ้าที่อย่างเห็นได้ชัด
 • เสาของศาลพระภูมิจะมีเพียง 1 เสา เท่านั้น เนื่องจากพระภูมิมีสถานะเป็นภุมมเทวาหรือเทพที่มาอาศัยอยู่บนพื้นดินมนุษย์
 • ห้ามตั้งศาลพระภูมิให้ตรงกับประตูทางเข้าบ้านและห้องต่างๆ รวมถึงให้แยกศาลออกห่างจากรั้วบ้านหรือกำแพงบ้านอย่างน้อย 1 เมตร
 • ต้องตั้งศาลพระภูมิไว้บนพื้นดินหรือก่อแท่นปูนขึ้นมาใหม่ และต้องไม่ถูกเงาของตัวบ้านปิดทึบ
 • ให้ตั้งศาลพระภูมิไว้อยู่เหนือระดับสายตาเล็กน้อย

ศาลเจ้าที่

 • ศาลเจ้าที่เป็นสถานที่ของเจ้าของพื้นที่เดิมซึ่งเคยอยู่อาศัยมาก่อน(ที่ยังไม่ไปเกิดตามความเชื่อ)
 • บางคนมักเรียกศาลเจ้าที่ว่า ศาลตายาย
 • ศาลเจ้าที่จะมีลักษณะคล้ายๆ กับบ้านทรงไทยในอดีต บ้างก็มี 4 เสา บ้างก็มี 6 เสา
 • ภายในศาลเจ้าที่มักจะมีรูปปั้นของตายายนั่งอยู่ภายใน
 • ศาลเจ้าที่จะมีสถานภาพต่ำกว่าศาลพระภูมิ (ตัวศาลต้องเตี้ยกว่าศาลพระภูมิ)
 • ศาลเจ้าที่สามารถตั้งไว้บนพื้นที่ธรรมดาได้เลย
 • ห้ามตั้งศาลเจ้าที่ตรงกับประตูทางเข้าบ้าน ห้องน้ำหรือใต้บันได เพราะอาจเกิดผลไม่ดีตามมาได้ (ตามความเชื่อ)

บวดสวดบูชาศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

บวดสวดบูชาศาลพระภูมิ

ให้คุณตั้งนะโม 3 จบ จากนั้นคุณสามารถเลือกสวดคาถาใดคาถาหนึ่งตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้ (ไม่จำเป็นที่จะต้องสวดครบทุกคาถา)

 • ยัสสามุสสะระเณนาปิ อันตะลิกเขปิปาณิโน ปะติฎฐะมะธิคัจฉันติ ภูมิยังวิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิสัมภะวา คะณะนาณะจะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ
 • ภูมมัสมิง ทิสาภาเค สันติภูมมา มหิทธิกา เตปิตุมเห อนุรักขันตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ
 • ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต รัตตินทิวะ มะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ เอวะมาทิ คุณูปเปตัง ปะริตตันตัม ภะณามะเหฯ
 • สิโรเม ขอเดชะพระภูมิเทวารักษาที่ รับพระพรจากเจ้ากรุงพาลี ให้วัฒนาถาวรสิ่งสุขแด่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้า ( คำอธิษฐาน ) มั่งมีเงินทองและทรัพย์พัสดุข้าวของเนืองนอง โสตถิ ชัยยะ ภะวันตุ เม

บวดสวดบูชาศาลเจ้าที่

“อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง” (3 จบ) ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภายในบ้านหรือคอนโดรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง ชีวิตมีแต่ความสุข ความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ต้องใช้ธูปกี่ดอก ?

 • ศาลพระภูมิ - นิยมใช้ธูป 9 ดอก
 • ศาลเจ้าที่ – นิยมใช้ธูป 5 และ 7 ดอก

ลิสต์รายชื่อของไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่

ของไหว้สำหรับศาลพระภูมิ

 • ของคาว – ข้าวสุก, หัวหมู, หมูสามชั้นต้ม, ไก่ต้ม, เป็ด, ปลานึ่ง, กุ้ง, ปู (ทุกอย่างควรผ่านขั้นตอนการทำให้สุกแล้ว)
 • ของหวาน – ส่วนมากจะนิยมถวายขนมไทยที่มีชื่อและความหมายเป็นมงคล เช่น ทองหยิบ, ทองหยอด, ฝอยทอง, ขนมถ้วยฟู, ขนมเสน่ห์จันทน์, ขนมจ่ามงกุฎ, ขนมทองเอก เป็นต้น
 • ผลไม้ – ส่วนมากมักจะเลือกผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล เช่น ส้ม, ทับทิม, กล้วย, สัปปะรด, องุ่น ฯลฯ โดยแบ่งเป็นชนิดละ 5 ลูกหรือผล หรือตามความสะดวกของผู้ถวาย
 • เครื่องดื่ม – เครื่องดื่มส่วนมากที่ใช้ในการถวายให้ศาลพระภูมิคือ น้ำเปล่า, น้ำผลไม้, น้ำชา, น้ำอัดลม หรือบางบ้านก็มักจะถวายเหล้าขาวหรือสุรา ก็ได้เช่นกัน
 • ** ของต้องห้าม – ของต้องห้ามสำหรับการไหว้ศาลพระภูมิเลยก็คือ ผลไม้หรืออาหารที่ไม่สุกหรือเน่าเสีย รวมไปถึงชื่อขนม/ผลไม้ที่ไม่เป็นมงคล เช่น มังคุด, ลูกท้อ, ระกำ เป็นต้น

ของไหว้สำหรับศาลเจ้าที่

 • ของคาว – ข้าวสุก, หัวหมู, ไก่ต้ม, ต้มจืดหรือแกงต่างๆ
 • ของหวาน – ส่วนมากจะนิยมถวายขนมที่มีชื่อเป็นมงคลและขนมที่ทำมาจากเนยหรือนม เช่น วุ้นมะพร้าว, วุ้นผลไม้ เป็นต้น
 • ผลไม้ – ส่วนมากมักจะเลือกผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคลเหมือนกับการถวายให้กับศาลพระภูมิ
 • เครื่องดื่ม – เครื่องดื่มส่วนมากที่ใช้ในการถวายให้ศาลเจ้าคือ น้ำเปล่า, น้ำผลไม้, น้ำชา และน้ำแดง
 • ** ของต้องห้าม – ของต้องห้ามสำหรับการไหว้ศาลเจ้าที่ก็คืออาหารหรือชื่อผลไม้ที่ไม่เป็นมงคลต่างๆ อาทิเช่น ละมุด มะเฟือง พุทรา ฯลฯ

รายละเอียดที่เราได้กล่าวไปทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ที่เราเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆ คน ยังไม่เคยรู้มาก่อน เพราะฉะนั้นแล้วการไหว้ศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าที่ในครั้งต่อไป คุณก็คงจะสามารถหยิบธูปได้ถูกจำนวนดอก และจัดเตรียมของพร้อมกับท่องบทสวดได้อย่างถูกต้อง ซึ่งไว้โอกาสหน้าทีมงาน Propertyhub จะนำข้อมูลดีๆ อะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามบทความดีๆ ได้ที่ Propertyhub Blog : บทความที่รวมทุก Lifestyle ของชาวคอนโดยุคใหม่

และสำหรับใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโดราคาดี ทำเลสวย คุณก็สามารถเข้ามาเลือกชมโครงการคอนโดกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ค้นหาคอนโดที่มาแรงมากที่สุดแห่งยุค

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร

การติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครฯ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอน/ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของทะเบียนบ้าน การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส/หย่า หรือแม้แต่การขออนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ต่างก็ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานเขตทั้งสิ้น ดังนั้นการมีเบอร์โทรสำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ มันก็จะช่วยทำให้คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และในวันนี้เราจึงได้รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร มาฝาก

โพสต์เมื่อ24 July 2024

นิสัยของเราเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะ ?

การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมไม่ควรนำเพียงแค่เรื่องความชอบส่วนบุคคล เวลาในการดูแลและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาพิจารณาเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาจากนิสัยและลักษณะบุคลิกภาพของเจ้าของด้วย เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่านิสัยของคุณเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหน ?

โพสต์เมื่อ22 July 2024

เช็คให้ชัวร์! ตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนมีสัตว์เลี้ยง

การมีสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครอบครัว แต่ยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก็รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด เพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ได้มากที่สุด ดังนั้นการตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนการตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้าขนาดที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา ปัญหาทางด้านสุขภาพและความเครียดในสัตว์เลี้ยง มันคงจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์มากสักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นเรามาเช็คให้ชัวร์กันก่อนดีกว่าว่าขนาดที่อยู่อาศัยของเราเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยขนาดไหน

โพสต์เมื่อ20 July 2024

รวม 15 ไม้มงคล ที่เศรษฐีมักจะมีประดับบ้าน!

การเลือกต้นไม้เพื่อประดับบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลาภ สุขภาพ และความเป็นมงคลอีกด้วย และเพื่อน ๆ อยากรู้กันไหมคะ ว่าไม้มงคลที่เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมีประดับบ้านกันนั้นมีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง ? ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวม 15 ไม้มงคลที่เศรษฐีมักมีประดับบ้านมาฝาก โดยต้องขอบอกเลยค่ะว่ามีหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหมายและคุณสมบัติที่ต่างกันไป ฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีไม้มงคลชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมในบ้านของเศรษฐี

โพสต์เมื่อ19 July 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon