Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโดปี 2567

ฤกษ์ดี
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
10 January 2024

สำหรับการย้ายเข้าคอนโดหรือการขึ้นบ้านใหม่ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นการเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ ส่งผลให้หลาย ๆ คนจึงให้ความสำคัญกับการเลือกฤกษ์ดีเพื่อย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวของผู้อยู่อาศัย

โดยตามความเชื่อของคนไทยฤกษ์ดีเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกระทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งเปิดกิจการใหม่ แต่งงาน โกนผมไฟ งานบวช ฯลฯ รวมไปถึงฤกษ์ดีสำหรับการย้ายเข้าคอนโดนั้นก็หมายถึงช่วงเวลาที่ดาวเคราะห์และดวงชะตาต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกันและกัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีแต่ความโชคดี เจริญรุ่งเรือง สุขภาพแข็งแรง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอนำฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโดปี 2567 มาฝากชาวคอนโดทุก ๆ คน เหมือนเช่นเคย และถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโดปี 2567 พร้อม ๆ กันเลย

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2
 • วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 2

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2567

 • วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 2
 • วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 2
 • วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 3
 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมีนาคม 2567

 • วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 3
 • วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 3
 • วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 4
 • วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนเมษายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 4
 • วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 4
 • วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 4
 • วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5
 • วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5
 • วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 5
 • วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5
 • วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 5

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
 • วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6
 • วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 6

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนมิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 6
 • วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 14 ค่ำ เดือน 6
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 7
 • วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 7

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกรกฎาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 10 ค่ำ เดือน 7
 • วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 12 ค่ำ เดือน 7
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 8
 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 8
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 8
 • วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 : แรม 11 ค่ำ เดือน 8

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนสิงหาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
 • วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 9
 • วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 6 ค่ำ เดือน 9
 • วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2567 : แรม 7 ค่ำ เดือน 9

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนกันยายน 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 10
 • วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10
 • วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 10
 • วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 4 ค่ำ เดือน 10
 • วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 10

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนตุลาคม 2567

 • วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11
 • วันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 1 ค่ำ เดือน 11
 • วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 11
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 3 ค่ำ เดือน 11
 • วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 : แรม 13 ค่ำ เดือน 11

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2567

 • วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12
 • วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 2 ค่ำ เดือน 12
 • วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 : แรม 9 ค่ำ เดือน 12

ฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด/ขึ้นบ้านใหม่ เดือนธันวาคม 2567

 • วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 1
 • วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 5 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : แรม 8 ค่ำ เดือน 1
 • วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567 : ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2

: อัปเดต ตารางสีเสื้อมงคลประจำวันเกิด ปี 2567
เช็ค “สีกระเป๋าตังตามวันเกิด” เพื่อดวงที่ปัง ตังค์เข้าไม่ขาดสาย!
จับคู่ “ดวงวันเกิดกับการเลือกเลขที่บ้าน/คอนโด” ให้อยู่แล้วรวย

สำหรับฤกษ์ดีย้ายเข้าคอนโด 2567 ไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยที่เชื่อกันว่า ฤกษ์ดีจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตใหม่ที่คอนโดของคุณเต็มไปด้วยความสุข ความเจริญรุ่งเรืองและปราศจากอุปสรรคอันตรายต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตามการเลือกฤกษ์ดีก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้การย้ายเข้าคอนโดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขนั่นเอง

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

“ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย” ต่างกันอย่างไร ?

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ? ว่าศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมบางบ้านมีศาลเดียว ทำไมบางบ้านถึงมีครบทั้ง 2 ศาล ? ซึ่งถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อยู่ ทางทีมงาน Propertyhub ก็จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ "ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?

โพสต์เมื่อ25 February 2024

กล้องวงจรปิดสำหรับติดในบ้านและคอนโด ควรเลือกแบบไหนดีนะ ?

สำหรับใครที่มีแพลนจะติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือคอนโด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ? ในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้นำข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 February 2024

รวมลิสต์รายชื่อ "บริษัทรับตรวจบ้าน" อุ่นใจก่อนรับโอน

การซื้อบ้านถือได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้หลาย ๆ คน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง, สไตล์การออกแบบ, พื้นที่ใช้สอย, แบรนด์ผู้สร้างหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย อย่างไรก็ตามบ้านใหม่จากโครงการก่อสร้างหรือจากผู้รับเหมา อาจจะแอบซ่อนปัญหาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้การเรียกใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านจึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คน เลือกใช้บริการ ก่อนที่จะรับมอบบ้านนั่นเอง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายชื่อ “บริษัทรับตรวจบ้าน” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจบ้านมาฝาก

โพสต์เมื่อ02 February 2024

ENNXO ชวนส่องพฤติกรรมคน Millennials ซื้อขายสินค้ามือสองอะไรกันบ้าง?

กลุ่มคน Millennials หรือคน Gen Y (คนที่เกิดระหว่าง ปี 1981 - 1995) เป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของประชากรในไทย โดยคนเจนนี้เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่มีกำลังในการซื้อที่มากพอ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

โพสต์เมื่อ26 January 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon