Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

น้ำท่วมที่จอดรถในคอนโด ทำให้รถเสียหาย ใครต้องรับผิดชอบ

รถยนต์
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
10 October 2022

ช่วงนี้ประเทศไทยของเราเจอมรสุมบ่อย พายุเข้ากันรัวๆ ฝนตกไม่นาน น้ำก็ท่วมแล้ว แถมเดี๋ยวนี้หนักขึ้นเรื่อยๆ น้ำไหลเข้าไปถึงลานจอดรถในคอนโด จนทำให้รถยนต์จมน้ำเสียหายกันมาแล้ว เกิดเหตุแบบนี้ ใครต้องรับผิดชอบ?

น้ำท่วม เหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แม้ว่าผู้บริหารงานเกี่ยวกับการระบายน้ำจะทำกันสุดความสามารถแล้ว ทว่าเวลาฝนตกมันไม่ได้เลือกที่ตกลงไป ทำให้น้ำมันไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะอยู่ อาทิเช่นไปอยู่ในเมือง, ไปขังบนถนน, ไปอยู่ตามแหล่งน้ำที่ยากต่อการระบายสู่ภายนอก อันส่งผลให้เกิดการเอ่อล้นขึ้นมาท่วมอยู่บนท้องถนนจนเราเริ่มเจอกันบ่อยๆ

การที่ฝนตกในเมือง นับเป็นอีกหนึ่งฝันร้ายของชาวเมืองเลยครับ เพราะนอกจากจะทำให้รถติดแล้ว เดี๋ยวนี้ยังทำให้น้ำท่วมได้ด้วย ถ้าท่วมแค่ระดับแฉะๆ ไม่เกิน 10 ซม. เราก็ยังพอสามารถขับรถกันได้, เดินทางกันได้ปกติ แต่ถ้าหนักข้อหน่อย น้ำท่วมสูงมากกว่า 10 ซม. ก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของน้ำเข้าเครื่องยนต์ตามมา อันส่งผลทำให้รถของเราเสียหาย ส่งผลให้เราไม่มีรถใช้งาน แถมต้องเสียค่าซ่อมรถกันมานักต่อนักแล้ว

ไม่เพียงเท่านั้น บางครั้งฝนอาจตกหนักมากพอที่ทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่ และคอนโดสมัยนี้มักสร้างที่จอดรถเอาไว้ที่ชั้นล่าง หรือทำชั้นใต้ดินสำหรับจอดรถโดยเฉพาะ ซึ่งชั้นใต้ดินล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับต่ำกว่าพื้นถนนปกติ อันส่งผลให้น้ำที่ท่วมขังบนถนนมักจะไหลเข้าไปในลานจอดรถยนต์

โดยปกติแล้วลานจอดรถชั้นใต้ดิน จะต้องมีระบบป้องกันน้ำไหลเข้ามาในลานจอดรถ รวมไปถึงระบบระบายน้ำออกไป
โดยเฉพาะเครื่องสูบน้ำซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้น้ำไม่ท่วมลานจอดรถชั้นใต้ดินเลย โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของนิติบุคคลคอนโดนั้นๆ ทั้งสิ้น

ทว่า บางทีเหตุไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นได้อย่าง “น้ำท่วมที่จอดรถใต้ดิน” อันส่งผลให้รถยนต์ของเราได้รับความเสียหายแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเกิดกรณีแบบนี้เราจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายจากใครกันแน่?

น้ำท่วมที่จอดรถใต้ดิน ใครรับผิดชอบ

หากเกิดเหตุน้ำท่วมที่จอดรถใต้ดินไปเรียบร้อยแล้ว รถยนต์ได้รับความเสียหายแล้ว ก็ต้องมาดูกันว่าเหตุใดที่ทำให้น้ำท่วมลานจอดรถได้? ส่วนนี้มีกฎหมายที่คลอบคลุมไว้อยู่นั่นคือ “ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420” ให้รายละเอียดไว้ว่า

ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น

และอีก 1 บทกฎหมาย ได้แก่ “พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 มาตรา 33 วรรค 2” ได้กล่าวว่า นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

ทั้งหมดนี้หมายความว่า ทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลางอย่างที่จอดรถของคอนโด เป็นหน้าที่โดยตรงของนิติบุคคลที่จะต้องดูแลรักษาให้ดี หากเกิดปัญหาขึ้นมาอาทิเช่นน้ำท่วมแบบในกรณีนี้ ก็ต้องมาดูกันว่าทางนิติบุคคลได้ดูแลทรัพย์สินให้พร้อมใช้งานเพียงพอหรือไม่ ซึ่งถ้าพิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการที่นิติบุคคลประมาท หรือไม่ได้ทำการบำรุงรักษาระบบป้องกันน้ำท่วมไว้ให้ดี นิติบุคคลอาจต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้น

ทั้งนี้ เคยมีคำพิพากษาในเรื่องลักษณะแบบนี้มาแล้ว ใน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4493/2543 ความว่า

พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิในห้องชุดได้ตามสิทธิของตน แต่ทรัพย์ส่วนกลางถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของห้องชุดซึ่งมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดล้วนกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยที่ 1 ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด

เมื่อสาเหตุที่น้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เพราะน้ำฝนเอ่อล้นจากท่อรับน้ำภายในอาคารชุด เนื่องจากท่อรวมรับน้ำอุดตัน ซึ่งจำเลยที่ 1 มีหน้าที่ดูแลให้ท่อระบายน้ำดังกล่าวระบายน้ำได้ตลอดเวลา

แม้โจทก์มิได้นำสืบว่าเหตุใดท่อน้ำจึงอุดตัน และจำเลยที่ 1 ได้กระทำอย่างไรกับสิ่งอุดตันนั้น หรือบริเวณที่อุดตันนั้นไม่อาจตรวจพบได้โดยง่าย ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 แล้ว เพราะจำเลยที่ 1 ได้เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง แล้วว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดมาทำหน้าที่แทน

เมื่อบริษัทดังกล่าวละเว้นหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนน้ำท่วมห้องชุดของโจทก์ เช่นนี้ ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

สรุปแล้ว หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในที่จอดรถขึ้นมา โดยมีการพิสูจน์ทราบแล้วว่าเกิดจากการที่นิติบุคคลไม่ได้บำรุงรักษาระบบป้องกันได้ดีมากเพียงพอ นิติบุคคลจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนั้นครับ

ติดตามรีวิวรถออกใหม่ เช็คราคาและตารางผ่อนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์ก่อนใคร ที่เว็บไซต์ Autospinn หรือจะค้นหารถมือสอง ราคาโดน ๆ พร้อมโปรโมชั่นที่น่าสนใจ ต้องนึกถึง one2car ตลาดซื้อขายรถมือสองออนไลน์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
นักการตลาดคนหนึ่ง ที่ชอบเรื่องดีไซน์ การลงทุน และอสังหาฯ
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

“ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย” ต่างกันอย่างไร ?

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ? ว่าศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมบางบ้านมีศาลเดียว ทำไมบางบ้านถึงมีครบทั้ง 2 ศาล ? ซึ่งถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อยู่ ทางทีมงาน Propertyhub ก็จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ "ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?

โพสต์เมื่อ25 February 2024

กล้องวงจรปิดสำหรับติดในบ้านและคอนโด ควรเลือกแบบไหนดีนะ ?

สำหรับใครที่มีแพลนจะติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือคอนโด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ? ในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้นำข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 February 2024

รวมลิสต์รายชื่อ "บริษัทรับตรวจบ้าน" อุ่นใจก่อนรับโอน

การซื้อบ้านถือได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้หลาย ๆ คน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง, สไตล์การออกแบบ, พื้นที่ใช้สอย, แบรนด์ผู้สร้างหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย อย่างไรก็ตามบ้านใหม่จากโครงการก่อสร้างหรือจากผู้รับเหมา อาจจะแอบซ่อนปัญหาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้การเรียกใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านจึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คน เลือกใช้บริการ ก่อนที่จะรับมอบบ้านนั่นเอง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายชื่อ “บริษัทรับตรวจบ้าน” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจบ้านมาฝาก

โพสต์เมื่อ02 February 2024

ENNXO ชวนส่องพฤติกรรมคน Millennials ซื้อขายสินค้ามือสองอะไรกันบ้าง?

กลุ่มคน Millennials หรือคน Gen Y (คนที่เกิดระหว่าง ปี 1981 - 1995) เป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของประชากรในไทย โดยคนเจนนี้เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่มีกำลังในการซื้อที่มากพอ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

โพสต์เมื่อ26 January 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon