Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ภาษีมรดกคืออะไร ? ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

ภาษี
BY
Pugan
โพสต์เมื่อ
19 June 2024

“ภาษีมรดก” หากกล่าวคำนี้ขึ้นมา เราก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าหลาย ๆ คน คงจะต้องเคยได้ยินกันมาบ้างแล้ว และก็เชื่อว่ายังมีผู้คนอีกจำนวนไม่น้อย ที่ยังไม่รู้ว่าภาษีมรดกคืออะไร ? ใครจะได้รับ ? หรือต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? ดังนั้นในวันนี้เราจึงจะขอมาสรุปใจความสำคัญเกี่ยวกับภาษีมรดกให้คุณได้หายสงสัยกัน ซึ่งจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

 

ภาษีมรดก คืออะไร ?

ภาษีมรดก คือ ภาษีที่จะโดนสรรพากรเรียกเก็บ เมื่อมีมรดกจากผู้ตายถูกส่งต่อไปให้แก่ผู้รับมรดก ไม่ว่าจะเป็นบุพการี ทายาท หรือแม้กระทั่งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางสายเลือดแต่ได้รับมรดกส่วนนั้น (ตามพระราชบัญญัติภาษีมรดก พ.ศ. 2558 ได้กำหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่ได้รับทรัพย์มรดกจากผู้ตาย ไม่ว่าจะเป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดาน หรือมิใช่บุพการีหรือผู้สืบสันดาน ต้องเสียภาษีมรดก) ทั้งนี้มรดกจะต้องมีเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป และผู้รับมรดกจะเสียภาษีไม่เท่ากัน ซึ่งต้องดูจากความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ตาย โดยจะมีการจัดเก็บในอัตรา 5% - 10% จากมรดกในส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท

 

มรดก(ทรัพย์สิน)ไหนบ้างที่ต้องเสียภาษีมรดก ?

สำหรับมรดกหรือทรัพย์สินที่จะต้องเสียภาษี จะถูกแบ่งตามที่กฎหมายกำหนด คือ "สังหาริมทรัพย์" และ "อสังหาริมทรัพย์" โดยจะสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทได้ดังนี้ 

 1. อสังหาริมทรัพย์ : อาทิ บ้าน ที่ดิน คอนโด หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 2. หลักทรัพย์ตามกฎหมาย : อาทิ หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตราสารหนี้ ตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
 3. เงินฝาก
 4. ยานพาหนะ : อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เครื่องบินส่วนตัว ฯลฯ ทั้งที่จดทะเบียนในประเทศและต่างประเทศ
 5. ทรัพย์สินทางการเงิน

มรดก(ทรัพย์สิน)ที่ไม่ต้องเสียภาษีมรดก

เมื่อมีทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีมรดกไปแล้ว มันก็ต้องมีทรัพย์สินที่ไม่ต้องเสียภาษีมรดกเช่นเดียวกันค่ะ โดยเราได้สรุปออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้

 • เงินสด
 • ทองคำ
 • เพชรพลอย เครื่องเพชร เครื่องประดับที่มีมูลค่า
 • ของสะสม ของโบราณ
 • ทรัพย์สินทางปัญญา

 

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีมรดก ?

ผู้ที่จะต้องเสียภาษีมรดก คือ “ผู้ที่ได้รับมรดก ทั้งนี้มูลค่าของมรดกจะต้องเกิน 100 ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ได้รับมรดกจะต้องเสียภาษีเฉพาะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยรายละเอียดของผู้ที่จะได้รับมรดกมีดังนี้

บุคคลธรรมดา

 • เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
 • เป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย แต่หากได้รับมรดกที่อยู่ในประเทศไทยจะเสียภาษีเฉพาะมรดกที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย

หากผู้รับมรดกที่เป็นนิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หากอยู่ในเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ก็จะต้องเสียภาษีมรดกเช่นกัน

 • เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 • นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศไทย
 • เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วในขณะมีสิทธิได้รับมรดก
 • เป็นนิติบุคคลที่ผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีอำนาจบริหารกิจการเกินกึ่งหนึ่งของคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจบริหารกิจการทั้งหมด

ในกรณีที่นิติบุคคลไม่มีสัญชาติไทย และหากได้รับมรดกอันเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ให้เสียภาษีจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

อัตราการเก็บภาษีมรดก

อัตราในการเก็บภาษีมรดกนั้น จะมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่มั่นคงและมีกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ชัดเจนดังนี้

 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นบุพการี พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้สืบสันดาน เช่น ลูก หลาน เหลน จะเสียภาษีมรดกอยู่ที่ 5%
 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นสามี ภรรยา ที่ได้มีการจดทะเบียนสมรส ไม่ต้องเสียภาษีมรดก
 • ผู้ที่ได้รับมรดกเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้มรดก จะเสียภาษีมรดกอยู่ที่ 10%

 

ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องเสียภาษีมรดก

 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกให้ผู้รับ ก่อนที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 จะถูกบังคับใช้ โดยพ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกนั้น เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ เช่น วัด มูลนิธิ สถาบันการศึกษา
 • ผู้เสียชีวิตได้ส่งมอบมรดกแก่หน่วยงานของภาครัฐเพื่อทำประโยชน์ เช่น ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการแผ่นดิน องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยกฎหมาย หรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งกฎหมายโดยเฉพาะ
 • ผู้เสียชีวิตส่งมอบมรดกให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์กรสหประชาชาติ สถานทูต
 • ผู้ได้รับมรดกเป็นสามีหรือภรรยาของผู้ให้มรดก และได้มีการจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ผู้นั้นจะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีมรดก

 

บทลงโทษหากหลีกเลี่ยงไม่ยอมเสียภาษีมรดก

เมื่อได้รับมรดกไปแล้วแต่จงใจหลีกหนีไม่ยอมเสียภาษีมรดก เราก็ขอบอกเลยค่ะว่า...มีความผิดทางกฎหมายแบบเต็ม ๆ ซึ่งบทลงโทษจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

บทลงโทษสำหรับบุคคลธรรมดา

 • หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ม.60) โดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท
 • หากไม่ปฏิบัติตามหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน หรือไม่ยอมตอบคำถามของเจ้าพนักงานประเมิน หรือของประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • หากทำลาย ย้ายไปเสีย ซ่อนเร้น หรือโอนไปซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึด หรืออายัด ให้แก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 400,000 บาท
 • หากจงใจยื่นข้อความเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือให้ความเท็จ โดยเจตนาละเลย โดยฉ้อโกงหรือใช้อุบาย โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด หลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี หรือแนะนำหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

บทลงโทษสำหรับนิติบุคคล

หากผู้กระทำความผิดเป็นนิติบุคคล ให้กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือผู้แทนของนิติบุคคล ต้องรับโทษ โดยถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดของนิติบุคคลนั้น

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีมรดกที่เราได้นำมาฝาก ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าผู้อ่านทุก ๆ ท่านที่อ่านมาถึงจุดนี้ คงจะรู้จักและเข้าใจกับคำว่า “ภาษีมรดก” กันมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้หรือวางแพลนเรื่องมรดก/พินัยกรรมได้อย่างมีแบบแผน และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Propertyhub Blog : บทความที่รวมทุกเรื่องราวของชาวอสังหาฯ

 

และสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโด ตึกแถว ที่ดินหรืออสังหาฯ ในรูปแบบอื่น ๆ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมประกาศปล่อยเช่า/ขายอสังหาฯ ที่ใช้งานง่ายมากที่สุด 

แชร์เนื้อหา
Pugan
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร

การติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครฯ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอน/ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของทะเบียนบ้าน การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส/หย่า หรือแม้แต่การขออนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ต่างก็ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานเขตทั้งสิ้น ดังนั้นการมีเบอร์โทรสำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ มันก็จะช่วยทำให้คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และในวันนี้เราจึงได้รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร มาฝาก

โพสต์เมื่อ24 July 2024

นิสัยของเราเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะ ?

การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมไม่ควรนำเพียงแค่เรื่องความชอบส่วนบุคคล เวลาในการดูแลและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาพิจารณาเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาจากนิสัยและลักษณะบุคลิกภาพของเจ้าของด้วย เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่านิสัยของคุณเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหน ?

โพสต์เมื่อ22 July 2024

เช็คให้ชัวร์! ตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนมีสัตว์เลี้ยง

การมีสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครอบครัว แต่ยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก็รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด เพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ได้มากที่สุด ดังนั้นการตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนการตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้าขนาดที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา ปัญหาทางด้านสุขภาพและความเครียดในสัตว์เลี้ยง มันคงจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์มากสักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นเรามาเช็คให้ชัวร์กันก่อนดีกว่าว่าขนาดที่อยู่อาศัยของเราเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยขนาดไหน

โพสต์เมื่อ20 July 2024

รวม 15 ไม้มงคล ที่เศรษฐีมักจะมีประดับบ้าน!

การเลือกต้นไม้เพื่อประดับบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลาภ สุขภาพ และความเป็นมงคลอีกด้วย และเพื่อน ๆ อยากรู้กันไหมคะ ว่าไม้มงคลที่เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมีประดับบ้านกันนั้นมีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง ? ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวม 15 ไม้มงคลที่เศรษฐีมักมีประดับบ้านมาฝาก โดยต้องขอบอกเลยค่ะว่ามีหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหมายและคุณสมบัติที่ต่างกันไป ฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีไม้มงคลชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมในบ้านของเศรษฐี

โพสต์เมื่อ19 July 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon