Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

หลักหมุดที่ดินหาย/หมุดถูกเคลื่อนย้าย ต้องทำอย่างไร ?

ที่ดิน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
28 March 2024

หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย อย่าพึ่งตกใจไป! เพราะในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้นำข้อมูลและข้อควรปฏิบัติเมื่อ...หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้ายมาฝาก เพื่อที่ว่าใครกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ จะได้รู้แนวทางการดำเนินเรื่องว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ? เพราะในบางกรณีอาจจะมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้เลยทีเดียว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

หลักหมุดที่ดิน คืออะไร ?

หลักหมุดที่ดิน คือ หลักเขตตามแบบที่กรมที่ดินกำหนด มีลักษณะเป็นแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปทรงกระบอกยาวประมาณ 30 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. ซึ่งด้านบนของหลักเขตที่ดินจะระบุหมายเลขที่ดิน/หมายเลขประจำหลักเขตและชื่อจังหวัด เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายแสดงแนวเขตของที่ดินแปลงนั้น ๆ และที่สำคัญจะต้องดำเนินการปักหลักเขตโดยเจ้าพนักงานที่ดินเท่านั้น ห้ามเจ้าของที่ดินหรือบุคคลอื่น ทำการเคลื่อนย้ายหรือถอดถอนหลักเขตที่ดินออกจากที่เดิม ยกเว้นได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานที่ดิน หากฝ่าฝืนถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

หลักหมุดที่ดินหาย ต้องทำอย่างไร ?

1. เจ้าของที่ดินเตรียมเอกสารหลักฐาน สำหรับใช้ยื่นคำขอรังวัดที่ดิน ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์

2. ติดต่อสำนักที่ดิน ที่ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ เพื่อทำการรังวัดสอบเขต

3. ฝ่ายรังวัดดำเนินการนัดวันที่จะรังวัด แจ้งค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่รังวัด และสถานที่นัดพบ

4. ช่างรังวัดลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัดตามวันและเวลาที่นัดหมายไว้

ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน

1. ค่าธรรมเนียมรังวัด

 • เกี่ยวกับโฉนดที่ดิน แปลง/วัน/ละ 40 บาท
 • เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ แปลง/วัน/ละ 30 บาท

2. ค่าหลักเขตที่ดิน หลักละ 15 บาท (ตามที่ใช้จริง)

3. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าส่งหมายข้างเคียงทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 200 บาท
 • ค่าป่วยการเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • ค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด วันละไม่เกิน 1,600 บาท
 • ค่าคนงานรังวัด คน/วัน 420 บาท (ตามเขตจังหวัดที่กระทรวงการคลังกำหนด)

ทั้งนี้การกำหนดวันทำการรังวัดซึ่งเกี่ยวข้องกับค่าพาหนะพนักงานเจ้าหน้าที่และคนงานรังวัด รวมถึงค่าคนงานรังวัด จะกำหนดตามจำนวนเนื้อที่ ดังนี้

 • เนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่ เวลาทำการ 1 วัน : ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 3,480 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 15 ไร่ เวลาทำการ 2 วัน : ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 6,760 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 30 ไร่ เวลาทำการ 3 วัน : ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 10,040 บาท
 • เนื้อที่ไม่เกิน 50 ไร่ เวลาทำการ 4 วัน : ค่าใช้จ่ายจะเรียกได้ไม่เกิน 13,320 บาท

หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย ต้องทำอย่างไร ?

ในกรณีที่หลักหมุดที่ดินของคุณถูกเคลื่อนย้ายจากตำแหน่งเดิม ให้คุณนำโฉนดไปขอเปรียบเทียบกับแนวเขตของโฉนดที่ดินแปลงข้างเคียง ว่าข้อมูลตรงกันหรือไม่ ? ซึ่งถ้าหากพบว่ามีที่ดินหายไปจริง ต้องให้เจ้าของที่ดินพื้นที่ข้างเคียงเซ็นเอกสารรับรองแนวเขตใหม่ ถึงจะสามารถแก้ไขเนื้อที่ให้ตรงตามโฉนดได้

 • ในกรณีที่เจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงเกิดการคัดค้าน คุณในฐานะผู้เสียหาย สามารถยื่นเรื่องฟ้องศาลได้ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 • ในกรณีที่คุณเสียที่ดินไปนานกว่า 10 ปี แต่พึ่งมาทราบทีหลัง รายละเอียดในส่วนนี้ให้ระวังเรื่องการฟ้องครอบครองปรปักษ์จากผู้ที่มาใช้ประโยชน์ในที่ดินของคุณ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการนัดคุยไกล่เกลี่ยโดยอ้างอิงบทบัญญัติ 1376 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ขอขอบคุณข้อมูล : กรมที่ดิน

หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่เจ้าของโฉนดที่ดินไม่ควรจะมองข้ามอย่างเด็ดขาด ดังนั้นหากพบว่าหลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย คุณจึงจำเป็นที่จะต้องเร่งดำเนินการตามข้อมูลที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นในทันที เพราะถ้าหากที่ดินข้างเคียงมีการปลูกสร้างหรือใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่ไปแล้ว มันก็จะทำให้กระบวนการดำเนินเรื่องจะยุ่งยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และไว้โอกาสหน้าทีมงาน Propertyhub จะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามพวกเราได้ที่ Propertyhub Blog : บทความที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาฯ

ค้นหาบ้าน ที่ดิน และคอนโดกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศได้ที่ Propertyhub : Best Thailand property marketplace for condos, homes, and land. Create your free listing now.

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักหมุดที่ดินหาย/หมุดถูกเคลื่อนย้าย ต้องทำอย่างไร ?

หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย อย่าพึ่งตกใจไป! เพราะในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้นำข้อมูลและข้อควรปฏิบัติเมื่อ...หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้ายมาฝาก เพื่อที่ว่าใครกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ จะได้รู้แนวทางการดำเนินเรื่องว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ? เพราะในบางกรณีอาจจะมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้เลยทีเดียว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ28 March 2024

วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจของบุคคลทั่วไป

หากใครที่ยังไม่รู้วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจ(ของบุคคลทั่วไป) บทความนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่คุณเป็นอย่างมาก เพราะเรามีรายละเอียดสำคัญและแบบฟอร์มของหนังสือมอบอำนาจมาแจกแบบ ฟรี ๆ

โพสต์เมื่อ28 March 2024

ตัดสินใจไม่มีพลาด! กับเทคนิคการเลือกซื้อตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ควรรู้

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ บทความนี้ก็คงจะกลายเป็นคู่มือชิ้นสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณเลือกซื้อตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ได้อย่างไม่มีพลาด! เพราะทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมเทคนิคการเลือกซื้อตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ควรรู้มาฝาก ซึ่งแต่ละเทคนิคนั้นก็ได้ข้อมูลมาจากนายหน้าอสังหาฯ ระดับมืออาชีพเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับเทคนิคการเลือกซื้อและรายละเอียดเกี่ยวกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ26 March 2024

มาทำความรู้จัก ภาษีบ้านและที่ดิน กันดีกว่า

สำหรับข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยที่มีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองจะต้องรู้และทำความเข้าใจเลยก็คือ “ภาษีบ้านและที่ดิน” หรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษีที่อยู่อาศัยที่คนไทยจะต้องจ่ายตามกฎหมาย แต่สำหรับใครที่พึ่งซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินและยังไม่รู้ว่าภาษีประเภทนี้คืออะไร ? ต้องเสียค่าภาษีเท่าไหร่ ? ต้องเสียตอนไหน ? วันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ก็ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีบ้านและที่ดินในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายมาฝาก พร้อมกับอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บภาษีบ้านและที่ดินในปี 2567

โพสต์เมื่อ24 March 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon