Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

ซื้อคอนโดซื้อบ้าน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
02 March 2024

การมีบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองคงจะเป็นความฝันอันสูงสุดของใครหลาย ๆ คน เลยก็ว่าได้ และแน่นอนว่าวิธีที่จะทำให้ฝันเป็นจริงและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น(ไม่ต้องรอเก็บเงินก้อนใหญ่) ก็คือการยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้านกับทางธนาคาร ซึ่งเอกสารสำคัญที่ทางธนาคารจะขอเพื่อนำมาประกอบคำขออนุมัติสินเชื่อเลยก็คือ “เอกสารทางการเงิน” โดยเฉพาะ “สลิปเงินเดือน” เนื่องจากสลิปเงินเดือนจะช่วยการันตีได้ว่า...ผู้ยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้านมีความน่าเชื่อถือ มีการงานที่มั่นคงและมีความสามารถในการผ่อนชำระค่างวดได้ตรงตามเวลาที่ทางธนาคารกำหนด

แต่ในกรณีที่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า

“ทางธนาคารไม่ได้ต้องการสลิปเงินเดือน เพียงแต่ต้องการเอกสารทางการเงิน(ทุกรูปแบบ) เพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่า...ผู้ยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้านมีความสามารถ/ศักยภาพในการผ่อนชำระหนี้คืนได้ตรงตามเวลา และไม่ก่อให้เกิดหนี้เสียในระบบ ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่ว่าจะเป็น ฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าและอาชีพอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน สามารถยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้านและคอนโดได้ตามปกติ เพียงแต่คุณจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารทางการเงินให้ครบถ้วน สามารถยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ทางธนาคารนำไปประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในลำดับถัดไป”

ไม่มีสลิปเงินเดือน จะยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโด ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง ?

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน:คอนโดได้หรือไม่ .jpg

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือน เราก็คงจะต้องขอบอกตรงนี้เลยว่า การจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดอาจจะยุ่งยากและดูซับซ้อนสักเล็กน้อย โดยเอกสารที่ทางธนาคารจะขออย่างแน่นอน ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หลัก ๆ ด้วยกัน คือ

1. เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (คู่สมรส) (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

2. เอกสารทางการเงิน

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 – 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง) : เอกสารฉบับนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ธนาคารรับรู้ว่า... คุณมีรายได้ที่แน่นอนมาตลอด 6 – 12 เดือน ที่ผ่านมา อีกทั้งเอกสารฉบับนี้ยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณได้เป็นอย่างดีอีกด้วย(ควรจะมีเงินเข้า-ออกบัญชีอย่างสม่ำเสมอ)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน : ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของร้านหรือเป็นเจ้าของบริษัท เอกสารฉบับนี้จะช่วยยืนยันได้ว่า... คุณมีธุรกิจเป็นของตัวเองจริง ไม่ได้แอบอ้างแต่อย่างใด และเอกสารฉบับนี้ยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ประจำของคุณ
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ : สำหรับเอกสารฉบับนี้จะแสดงรายได้ทั้งหมดของคุณทั้งปี เพื่อที่ธนาคารจะได้นำมาพิจารณาว่าคุณมีความสามารถที่จะผ่อนได้เท่าไร และยังแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบในการจ่ายภาษีของคุณด้วย
 • รูปถ่ายกิจการ : สำหรับรูปถ่ายกิจการ จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและยืนยันว่าคุณประกอบกิจการจริง ๆ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) : ในกรณีที่คุณไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ แต่เป็นฟรีแลนซ์หรือทำงานอิสระ หากคุณมีใบสำเนาประกอบวิชาชีพ ก็จะช่วยทำให้ตัวคุณเองมีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น

3. เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

*** ธนาคารอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ขอกู้ตามแต่กรณี เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อ ***

ทริคเล็ก ๆ สำหรับขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน/คอนโด สำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน:คอนโดได้หรือไม่ 2.jpg

การขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน/คอนโดสำหรับคนที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณจำเป็นที่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง และแสดงให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีรายได้ที่มั่นคงและสม่ำเสมอ โดยสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยทำให้การอนุมัติสินเชื่อนั้นง่ายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งทางทีมงาน Propertyhub ก็มีทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้าน/คอนโด สำหรับฟรีแลนซ์หรือผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน มาฝาก

หมั่นฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ

การที่คุณนำเงินเข้าไปฝากในบัญชีอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยทำให้ธนาคารเห็นว่าคุณมีรายได้ที่แน่นอนและมั่นคง โดยทริคเล็ก ๆ น้อย ๆ เลยก็คือ ให้คุณกำหนดวันและจำนวนเงินที่จะไปฝากให้ชัดเจน เช่น นำเงินเข้าไปฝากในบัญชีทุก ๆ วันที่ 30 ของทุกเดือน เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ให้คุณทำแบบนี้อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งจำนวนเงินที่ฝากไม่ควรต่ำกว่าที่กำหนดเอาไว้

ผ่อนชำระค่างวดต่าง ๆ ให้ตรงตามเวลา

หากคุณมีภาระหนี้สิน เช่น ค่ารถ ค่าบัตรเครดิต ฯลฯ ให้คุณพยายามจ่ายค่างวดให้ตรงเวลา เพื่อรักษาประวัติทางการเงิน โดยรายละเอียดในส่วนนี้ทางธนาคารจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการชำระหนี้ และยังแสดงได้ว่าคุณมีความสามารถในการชำระหนี้ได้อย่างไม่มีสะดุด

พยายามเคลียร์หนี้สินก้อนโตให้ได้มากที่สุด

หากคุณมีกำลังที่จะปิดหนี้บัตรเครดิต หนี้รถยนต์หรือหนี้สินอื่น ๆ คุณก็ควรที่จะรีบเคลียร์ทุกอย่างให้จบ ก่อนที่จะยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อกับทางธนาคาร เพราะถ้าหากคุณยังมีหนี้สินติดตัวอยู่ นั่นก็อาจจะทำให้คุณไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเอาได้ง่าย ๆ หรือถ้าหากยังไม่สามารถปิดหนี้ก้อนใหญ่ได้จริง ๆ ก็ให้วนกลับไปอ่านในข้อที่ 2 คือให้คุณพยายามจ่ายค่างวดให้ตรงทุกเดือน เพื่อประวัติทางการเงินที่ดีและจะได้ไม่ติดแบล็คลิสต์หรือติดบูโร

ต้องจ่ายภาษีให้ตรงเวลา

หากคุณต้องการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับตัวเอง ทริคง่าย ๆ เลยก็คือ...คุณจะต้องจ่ายภาษีให้ตรงเวลา เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ อีกทั้งหลักฐานในการยื่นภาษีเงินได้ ยังถือได้ว่าเป็นหลักฐานที่ยืนยันรายได้ขั้นต่ำของผู้ยื่นกู้ และอย่าลืมเก็บใบทวิ 50 หรือ หนังสือรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย เอาไว้ด้วย เพราะเอกสารเหล่านี้ทางธนาคารจะต้องขอดูอย่างแน่นอน

สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระที่ไม่มีสลิปเงินเดือน แต่อยากมีบ้านหรือคอนโดสักหลัง บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับการยื่นเรื่องของกู้สินเชื่อกับทางธนาคารเลยก็คือ “ความน่าเชื่อถือของรายได้” เพราะอย่าลืมว่าคุณไม่มีสลิปเงินเดือนมาเป็นเครื่องการันตีเหมือนกับพนักงานประจำ ฉะนั้นการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ให้พร้อม การเตรียมตัวให้ดีก่อนยื่นเรื่อง จึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณได้รับอนุมัติจากทางธนาคารนั้นง่ายขึ้นกว่าเดิม

และสำหรับใครที่กำลังมองหาโครงการคอนโด บ้าน หรือที่ดินทำเลสวย คุณก็สามารถเข้าเลือกชมได้ที่ Propertyhub : เว็บรวมประกาศ คอนโด บ้าน ที่ดิน ที่ครบและใช้งานง่ายที่สุด

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดแบล็คลิสต์/เครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านได้ไหม ?

ความฝันอันสูงสุดของใครหลาย ๆ คน คงจะหนีไม่พ้นการมีบ้านเป็นของตัวเองสักหนึ่งหลัง แต่บางคนก็ต้องฝันสะดุดเพราะมีประวัติติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร จนทำให้ไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ ซึ่งปัญหาการติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร ก็ถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวค่ะ แต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่มีทางแก้ไข แต่อาจจะต้องใช้ความพยายามและความมีระเบียบวินัยทางการเงินที่มากขึ้น เพื่อแก้สถานะเครดิตบูโรให้กับมาเป็นปกติและจะได้ยื่นเรื่องขอกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน และในวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันค่ะว่า “ติดแบล็คลิสต์/เครดิตบูโร กู้ซื้อบ้านได้ไหม ?” พร้อมทั้งวิธีแก้ไขและแนวทางการกู้ซื้อบ้าน รวมไปถึงรายละเอียดอื่น ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดแบล็คลิสต์หรือเครดิตบูโร

โพสต์เมื่อ30 June 2024

เรื่องสำคัญที่ควรรู้ก่อนกู้ คอนโดเงินเหลือ ดีจริงไหม ?

ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินคำว่า “คอนโดเงินเหลือ” กันบ่อยขึ้น เพราะการซื้อคอนโดเงินเหลือกำลังได้รับความนิยมจากผู้คนเป็นจำนวนมาก และก็มักจะตามมาด้วยข่าวสารต่าง ๆ ที่มักจะออกมาเตือนว่าการซื้อคอนโดเงินเหลืออาจจะทำให้คุณเป็นหนี้สินระยะยาว(กว่าเดิม) และอาจจะถูกโฆษณาชวนเชื่อต่าง ๆ ให้คุณหลงกลติดกับเลือกซื้อคอนโดเงินเหลือ และด้วยเหตุนี้เอง เราจะขอมาขยายความว่าคอนโดเงินเหลือคืออะไร ? ทำไมต้องระมัดระวังก่อนตัดสินใจกู้ซื้อคอนโดเงินเหลือ ?

โพสต์เมื่อ26 June 2024

ทำความรู้จัก โฉนดที่ดิน น.ส. 4 และ น.ส. 3 ซื้อขายได้ไหม ?

หากต้องการที่จะซื้อที่ดิน นอกจากเรื่องของทำเลที่ตั้ง ราคา และรายละเอียดยิบย่อยอื่น ๆ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ ซึ่งนั่นก็คือ “ประเภทของโฉนดที่ดิน” ว่ามีกี่ประเภท ? แต่ละประเภทมีความหมายอย่างไร ? และโฉนดที่ดินแบบไหนที่ไม่สามารถซื้อขายได้ ? ทั้งนี้ก็เพื่อให้คุณตระหนักรู้เท่าทันและสามารถเลือกซื้อที่ดินได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาต่าง ๆ ตามมากวนใจในภายหลัง และในบทความนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับ โฉนดที่ดิน น.ส. 4 และ น.ส. 3 ว่าคืออะไร ? และสามารถซื้อขายได้หรือไม่ ?

โพสต์เมื่อ22 June 2024

ง่ายกว่าที่คิด! กับวิธีขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

การขอสเตทเม้นย้อนหลังจากธนาคารได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว เพราะคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารเหมือนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ธนาคารมีบริการขอสเตทเม้นย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมวิธีขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนมาฝาก (บางธนาคารคุณสามารถขอสเตทเม้นย้อนหลังได้ถึง 1 ปี เลยทีเดียว) ฉะนั้นเราไปดูพร้อม ๆ กันดีกว่าว่ามีวิธีการขอสเตทเม้นย้อนหลังอย่างไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ17 June 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon