Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

เรื่องสำคัญ! ก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านและคอนโด ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ?

สัญญาเช่าคอนโด
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
05 February 2024

ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด คุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดภายในสัญญาเช่าให้ชัดเจนเสียก่อน เพื่อป้องกันปัญหากับผู้ปล่อยเช่าที่อาจจะตามมาในภายหลัง อีกทั้งการตรวจเช็คสัญญาเช่ายังจะช่วยทำให้ทั้งตัวคุณเองและผู้ปล่อยเช่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งถ้าหากมีรายละเอียดในส่วนไหนที่น่าสงสัยหรือไม่เข้าใจ ก็ให้คุณสอบถามกับทางผู้ปล่อยเช่าในทันที และถ้าหากมีการแก้ไขสัญญาก็ควรที่จะต้องแก้ไขพร้อม ๆ กันทั้ง 2 ฉบับ (ของทั้งผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า) ส่วนรายละเอียดที่คุณจำเป็นจะต้องตรวจเช็คก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด ก็ประกอบไปด้วย...

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

รายละเอียดแรกในสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโดที่คุณควรจะต้องตรวจเช็คความถูกต้องเลยก็คือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของทั้งผู้ปล่อยเช่าและผู้เช่า โดยรายละเอียดในสัญญาเช่ามักจะประกอบไปด้วย ชื่อ, นามสกุล, อายุ, ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ของบ้านหรือคอนโดที่ปล่อยเช่า ฯลฯ ทั้งนี้สัญญาจะต้องระบุไว้ด้วยว่าฝ่ายใดเป็นผู้เช่าและฝ่ายใดเป็นผู้ปล่อยเช่า

2. ระยะเวลาในการเช่า

รายละเอียดในส่วนถัดมาก็คือ “ระยะเวลาในการเช่า” ซึ่งภายในสัญญาจะต้องระบุวันเริ่มต้นในการเช่าไปจนถึงวันสุดท้ายของการเช่าให้ชัดเจน อีกทั้งในสัญญาเช่าควรจะต้องระบุการต่อสัญญาเช่าว่า...จะต่อหรือจะยกเลิกการเช่าก่อนสัญญาเดิมหมดภายในระยะเวลากี่วัน

3. การยกเลิกสัญญาเช่า

การยกเลิกสัญญาเช่าก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ควรจะต้องมีระบุไว้ในสัญญาเช่า โดยทั่วไปแล้วการยกเลิกสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโดนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาเช่าเป็นหลัก เช่น

  • ผู้เช่าต้องแจ้งบอกกล่าวล่วงหน้าก่อนวันที่จะยกเลิกสัญญา โดยระยะเวลาการบอกกล่าวมักจะระบุเป็นจำนวนวันหรือเดือน เช่น 30 วัน 60 วัน หรือ 90 วัน
  • ผู้เช่าอาจต้องจ่ายค่าปรับในการยกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด ซึ่งสัญญาเช่าบางฉบับอาจระบุจำนวนค่าปรับเป็นเงินจำนวนตายตัวหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเช่า
  • ผู้ให้เช่าอาจจะยึดเงินมัดจำทั้งหมดหรือบางส่วน หากผู้เช่าทำผิดกฎที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า
  • ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับหรือถูกยึดมัดจำ หากผู้ให้เช่าทำผิดกฎที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า

ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าไม่มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัว ส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเช่าบ้านหรือคอนโดจึงจำเป็นที่จะต้องอ่านข้อมูลให้ชัดเจนและเข้าใจก่อนเซ็นสัญญาเช่า

เรื่องสำคัญ! ก่อนเซ็นสัญญาเช่าบ้านและคอนโด ต้องตรวจสอบอะไรบ้าง ?.jpg

4. รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์

อีกหนึ่งรายละเอียดสำคัญที่คุณจะต้องตรวจเช็คให้ดีเลยก็คือ “รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์” ซึ่งภายในสัญญาเช่าจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าในบ้านหรือคอนโดมีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้าง ? และสภาพเฟอร์นิเจอร์เป็นอย่างไร มีส่วนไหนเสียหายหรือชำรุดอยู่ก่อนหน้าแล้ว (ทางที่ดีควรมีรูปภาพแนบไว้ในสัญญาเช่า) ซึ่งรายละเอียดในส่วนนี้จะเป็นหลักฐานให้ผู้เช่าไม่ต้องเสียค่าปรับในตอนที่ย้ายออกหากผู้ให้เช่ามาเรียกเก็บในภายหลังถ้าหากเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้น ๆ เสียหายอยู่แล้ว อีกทั้งควรมีการระบุด้วยว่าหากผู้เช่าเป็นผู้ทำให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายจะต้องชดใช้หรือจ่ายค่าปรับเท่าไหร่

5. กฎและข้อปฏิบัติในการเช่า

ข้อมูลในส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นรายละเอียดสำคัญในสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโดเลยก็ว่าได้ เพราะทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าสามารถทำอะไรภายในบ้านหรือคอนโดได้บ้าง เช่น ไม่อนุญาตให้ทาสีตัวบ้านใหม่, ไม่อนุญาตให้มีผู้พักอาศัยอยู่ภายในคอนโดเกิน 2 คน เป็นต้น รวมไปถึงผู้ให้เช่าควรแจ้งกฎระเบียบของหมู่บ้านหรือโครงการคอนโดให้ผู้เช่ารับทราบด้วย อีกทั้งในสัญญาเช่าส่วนใหญ่ ผู้ให้เช่าจะระบุไว้เลยว่า...หากผู้เช่าทำความเสียหายภายในพื้นที่ส่วนกลาง ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

6. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

สำหรับรายละเอียดในส่วนนี้ เราจะขอแบ่งออกมาเป็นข้อ ๆ เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถตรวจเช็ครายละเอียดในสัญญาเช่าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยค่าใช้จ่ายที่ควรจะต้องมีระบุไว้ในสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโดประกอบไปด้วย

  • ค่าเช่า – ในสัญญาเช่าจะต้องระบุค่าเช่าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคิดค่าเช่าเท่าไหร่ต่อเดือน พร้อมกับกำหนดเวลาในการจ่ายค่าเช่าให้ชัดเจน รวมไปถึงช่องทางการชำระค่าเช่า
  • ค่าปรับ – ควรระบุค่าปรับให้ชัดเจนในทุก ๆ กรณี เช่น หากจ่ายค่าเช่าล่าช้าเกิน 5 วัน จะมีค่าปรับวันละ 500 บาท เป็นต้น
  • ค่ามัดจำล่วงหน้า – ในสัญญาเช่าจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ให้เช่า ได้เก็บเงินมัดจำล่วงหน้าจากผู้เช่าเป็นเงินกี่บาท และจะคืนเงินจำนวนนี้เมื่อไหร่
  • ค่าน้ำ ค่าไฟ – ในสัญญาเช่าจะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าใครเป็นผู้จ่ายค่าน้ำค่าไฟ รวมไปถึงค่าอินเตอร์เน็ต
  • ค่าส่วนกลาง – รายละเอียดในส่วนนี้ผู้ให้เช่าบางรายจะรวมไปกับค่าเช่าเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ได้รวมกับค่าเช่า ก็จำเป็นที่จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนว่าผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางให้กับทางนิติบุคคลเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่และต้องจ่ายเมื่อไหร่

เรียกได้ว่าทุก ๆ รายละเอียดที่เราได้กล่าวไปเมื่อข้างต้น ล้วนแล้วแต่เป็นข้อมูลสำคัญที่คุณจะต้องตรวจเช็คให้ดี ให้เข้าใจ ก่อนที่จะเซ็นสัญญาเช่าบ้านหรือคอนโด ทั้งนี้ก็เพื่อลดโอกาสการเกิดปัญหากับผู้ปล่อยเช่าที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหรือคอนโดเพื่อเช่าอยู่อาศัย คุณก็สามารถเข้ามาค้นหาได้ที่ Propertyhub : เว็บรวมประกาศ คอนโด บ้าน ที่ดิน ที่ครบและใช้งานง่ายที่สุด

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

ง่ายกว่าที่คิด! กับวิธีขอสเตทเม้นจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

การขอสเตทเม้นย้อนหลังจากธนาคารได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว เพราะคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารเหมือนในอดีต ซึ่งในปัจจุบันนี้หลาย ๆ ธนาคารมีบริการขอสเตทเม้นย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชันที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ดังนั้นในวันนี้เราจึงได้รวบรวมวิธีขอสเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือนมาฝาก (บางธนาคารคุณสามารถขอสเตทเม้นย้อนหลังได้ถึง 1 ปี เลยทีเดียว) ฉะนั้นเราไปดูพร้อม ๆ กันดีกว่าว่ามีวิธีการขอสเตทเม้นย้อนหลังอย่างไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ17 June 2024

ข้าราชการบรรจุใหม่กู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ? กู้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปจริง ๆ หรอ ?

ในบทความนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันว่าข้าราชการบรรจุใหม่สามารถกู้ซื้อบ้านได้เท่าไหร่ ? และจริงหรือไม่ที่กู้ได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป

โพสต์เมื่อ14 June 2024

รวมขั้นตอนและค่าธรรมเนียมการโอนบ้าน/คอนโด ที่ต้องรู้!

เรียกได้ว่ายังคงเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่มีแพลนจะซื้อบ้าน/ทาวน์โฮมหรือคอนโดในปีนี้ เพราะทางภาครัฐยังคงตรึงลดค่าธรรมเนียมโอนบ้าน โอนคอนโด เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ซื้ออย่างต่อเนื่องยาวไปจนถึงปลายปี 2567 แต่สำหรับใครที่ยังมีข้อสงสัยว่าค่าธรรมเนียมโอนบ้าน/คอนโดคืออะไร ? มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไรบ้าง ? วันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้รวบรวมรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับการโอนบ้าน/คอนโดมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 June 2024

รวมทาวน์โฮม โครงการใหม่ในกรุงเทพฯ 2567

สวัสดีครับท่านผู้อ่านชาว Propertyhub ทุกคน วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวโครงการคอนโดเหมือนกับบทความอื่น ๆ นะครับ แต่วันนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อทาวน์โฮมโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ ปี 2567/2024 มาฝาก เพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาทาวน์โฮมให้ได้มีตัวเลือกที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับรายชื่อทาวน์โฮมโครงการใหม่ปี 2567/2024 ที่ผมได้รวบรวมและนำมาฝากพร้อม ๆ กันเลยครับ

โพสต์เมื่อ05 May 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon