Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

เข้าใจได้ง่ายๆ กับเรื่อง “ภาษีที่ดินและคอนโด” ในแบบฉบับมือใหม่

ซื้อคอนโดภาษีที่ดิน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
27 March 2023

หากกล่าวคำว่า “ภาษีคอนโด” ขึ้นมา เราก็เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆ คน คงจะทำหน้าสงสัยว่าภาษีประเภทนี้คืออะไร ? ใครที่จะต้องเป็นผู้เสียภาษีคอนโด ? และต้องเสียเท่าไหร่ ? มีช่องทางการเสียภาษีประเภทนี้ที่ไหนบ้าง ? หรือเรียกง่ายๆ ว่ามีคำถามเกี่ยวกับ “ภาษีคอนโด” เกิดขึ้นเต็มไปหมด ส่งผลให้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับ “ภาษีที่ดินและคอนโด” ในแบบฉบับมือใหม่ ที่คุณสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ มาฝาก ซึ่งถ้าคุณพร้อมแล้ว เราไปพบกับข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

ภาษีที่ดินและคอนโดคืออะไร ?

ภาษีที่ดินและคอนโด คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บเป็นรายปีตามราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยเริ่มต้นเก็บค่าภาษีคอนโดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา แต่ในช่วงปี 2563 – 2564 มีการปรับลดการจัดเก็บลง 90% เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ซึ่งรูปแบบการเสียภาษีคอนโดนั้นก็จะเหมือนกับการเสียภาษีทั่วๆ ไป คือเจ้าของคอนโดหรือผู้ที่ครอบครองคอนโด(ไม่ว่าจะเป็นการถือครองเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อการลงทุนปล่อยเช่า) ก็จะต้องเสียภาษีตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และวัตถุประสงค์หลักของการเรียกเก็บภาษีคอนโดก็คือ เพื่อกำหนดทิศทางการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์ ลดการถือครองที่ดินเพื่อเก็งกำไร และรายได้จากภาษีคอนโดจะถูกนำไปพัฒนาท้องถิ่นนั่นเอง

ผู้ที่จะต้องเสียภาษีคอนโดคือใคร ?

สำหรับคำถามที่ว่าผู้ที่จะต้องเสียภาษีคอนโดคือใคร ? คำตอบง่ายๆ ก็คือ ผู้ที่ครอบครองที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด และคอนโดมิเนียม โดยไม่ว่าจะครอบครองเพื่อการพักอาศัยหรือปล่อยเช่าก็ตาม ทั้งนี้อาจจะมีการยกเว้นภาษีในบางกรณี แล้วแต่นโยบายที่รัฐบาลกำหนดในแต่ละช่วงเวลา

ภาษีคอนโดต้องคำนวณอย่างไร ?

การคำนวณภาษีคอนโดนั้น นอกเหนือจากการใช้มูลค่าของคอนโดเป็นเกณฑ์แล้ว ยังมีการใช้หลักเกณฑ์อื่นๆเข้ามาคำนวณอีกด้วย โดยการคำนวณภาษีคอนโดจะถูกแบ่งออกเป็น 3 หลักเกณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. กรณีครอบครองคอนโดมิเนียมหลังแรก

สำหรับผู้ที่ถือครองคอนโดมิเนียมหลังแรกและมีชื่อตัวเองในทะเบียนบ้าน จะมีเกณฑ์การเสียภาษีคอนโดดังนี้

 • คอนโดมิเนียมหลังแรกที่มีราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้าน : ยกเว้นภาษี
 • คอนโดมิเนียมหลังแรกที่มีราคาประเมินเกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.03
 • คอนโดมิเนียมหลังแรกที่มีราคาประเมินเกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.05
 • คอนโดมิเนียมหลังแรกที่มีราคาประเมินเกิน 100 ล้านบาท : เสียภาษีร้อยละ 0.10

หรือพูดง่ายๆ เลยก็คือ หากคุณซื้อคอนโดหลังแรกราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีคอนโดในทันที แต่ถ้าคอนโดของคุณมีราคาเกิน 50 ล้านบาท คุณก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีตามขั้นบันไดที่เราได้กล่าวไว้เมื่อข้างต้น

ตัวอย่าง

หากคุณซื้อคอนโดหลังแรกในราคา 60 ล้านบาท ก็จะเท่ากับว่า...

มูลค่าคอนโดมิเนียม 60 ล้านบาท – มูลค่าคอนโดมิเนียม 50 ล้านบาท ที่ไม่ต้องเสียภาษี = ส่วนต่าง 10 ล้านบาท

จากนั้นให้คุณนำส่วนต่าง 10 ล้านบาท x 0.03 = 3,000 บาท คือ ภาษีคอนโดที่คุณจะต้องจ่ายนั่นเอง

2. กรณีครอบครองคอนโดมิเนียมหลังที่สองเป็นต้นไป

สำหรับใครที่ครอบครองคอนโดมิเนียมมากกว่า 1 แห่ง โดยมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีคอนโดใดๆ ทั้งสิ้น เพราะกรมที่ดินจะมองว่าคอนโดมิเนียมหลังนั้นไม่ใช่ที่อยู่อาศัยหลักแต่เป็นที่อยู่อาศัยรอง และจะต้องเสียภาษีคอนโดตามเกณฑ์ดังนี้

 • คอนโดมิเนียมหลังที่สองที่มีราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.02
 • คอนโดมิเนียมหลังที่สองที่มีราคาประเมินเกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 75 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.03
 • คอนโดมิเนียมหลังที่สองที่มีราคาประเมินเกิน 75 ล้าน แต่ไม่เกิน 100 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.05
 • คอนโดมิเนียมหลังที่สองที่มีราคาประเมินเกิน 100 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.10

ตัวอย่าง

หากคุณซื้อคอนโดหลังที่สองในราคา 30 ล้านบาท ก็จะเท่ากับว่า...

มูลค่าคอนโดมิเนียม 30 ล้านบาท x 0.02 = 6,000 บาท คือ ภาษีคอนโดที่คุณจะต้องจ่ายนั่นเอง

3. กรณีครอบครองคอนโดมิเนียมสำหรับปล่อยเช่า (เชิงพาณิชย์)

สำหรับการซื้อคอนโดมิเนียมเพื่อปล่อยเช่านั้น คุณจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีคอนโดและต้องเสียภาษีคอนโดตามเกณฑ์ ดังนี้

 • คอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประเมินไม่เกิน 50 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.3
 • คอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประเมินเกิน 50 ล้าน แต่ไม่เกิน 200 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 0.4
 • คอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประเมินเกิน 200 ล้าน แต่ไม่เกิน 1,000 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 5
 • คอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประเมินเกิน 1,000 ล้าน แต่ไม่เกิน 5,000 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 6
 • คอนโดมิเนียมเชิงพาณิชย์ที่มีราคาประเมินเกิน 5,000 ล้าน : เสียภาษีร้อยละ 7

ต้องเสียภาษีที่ดินและคอนโดเมื่อไหร่ ?

การเสียภาษีที่ดินและคอนโดนั้นจะมาในรูปแบบรายปี โดยจะมีหนังสือแจ้งภาษีส่งให้กับคุณในเดือนภุมภาพันธ์และคุณจะต้องชำระภายในเดือนเมษายน แต่สำหรับใครที่ต้องการผ่อนชำระ คุณก็สามารถแจ้งความประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งการผ่อนชำระค่าภาษีนั้นจะถูกแบ่งออกเป็น 3 งวด ได้แก่

 • งวดที่ 1 : เดือนเมษายน
 • งวดที่ 2 : เดือนพฤษภาคม
 • งวดที่ 3 : เดือนมิถุนายน

(ระยะเวลาการเสียภาษีที่ดินและคอนโดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ อาทิเช่น ปี 2565 มีการกำหนดให้ชำระภายในเดือนมิถุนายน 2565 ส่วนการผ่อนชำระก็เลื่อนเป็นงวดแรกเดือนมิถุนายน งวดที่สองเดือนกรกฎาคม และงวดสุดท้ายเดือนสิงหาคม)

ช่องทางการเสียภาษีที่ดินและคอนโด

ในปัจจุบันนี้มีช่องทางการเสียภาษีที่ดินและคอนโดอยู่ 2 ช่องทางหลักๆ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ช่องทางหลัก

 • หากคอนโดตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครฯ คุณสามารถไปชำระได้ที่ : สำนักงานเขตที่ดินที่คอนโดของคุณตั้งอยู่
 • หากคอนโดตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด คุณสามารถไปชำระได้ที่ : สำนักงานเทศบาลหรือจุดบริการที่สำนักงานเทศบาลจัดไว้
 • หากคอนโดตั้งอยู่ในพื้นที่พัทยา คุณสามารถไปชำระได้ที่ : ศาลาว่าการเมืองพัทยา

2. ช่องทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น

ช่องทางการเสียภาษีที่ดินและคอนโดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคนี้ก็คือ การเสียภาษีที่ดินและคอนโดผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือ Mobile Banking ของธนาคารที่ต้องการ โดยให้คุณสแกน QR Code ที่แนบไปกับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ซึ่งคุณจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ให้ดีก่อนที่จะกดยืนยันในการชำระเงิน ทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินยืนยันการชำระภาษีจะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ในภายหลัง

ค่าปรับเมื่อคุณไม่ยอมเสียภาษีที่ดินและคอนโดตามเวลาที่กำหนด

หากคุณไม่ได้เสียภาษีที่ดินและคอนโดตามที่กรมที่ดินได้กำหนดไว้ ก็จะมีการส่งหนังสือแจ้งเตือนและจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่กรมที่ดินกำหนด รวมถึงเสียผลประโยชน์บางข้อ อาทิเช่น

 • ไม่ชำระตามกำหนดระยะเวลา แต่ชำระก่อนได้หนังสือแจ้งเตือน ปรับ 10%
 • ชำระหลังจากมีการส่งหนังสือแจ้งเตือน ในระยะเวลาตามที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด ปรับ 20%
 • ชำระหลังจากระยะเวลาที่หนังสือแจ้งเตือนกำหนด ปรับ 40%
 • เสียภาษีเพิ่ม 1% ต่อเดือนจากภาษีที่ค้างชำระ
 • หากคุณยังค้างชำระอยู่ อาจถูกระงับสิทธิ์ในการจดทะเบียนและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมถึงอาจถูกระงับสิทธิครอบครองที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ

จากรายละเอียดทั้งหมดที่เราได้กล่าวไป ก็คงพอจะทำให้คุณได้รู้จักกับคำว่า “ภาษีคอนโด” ได้มากยิ่งขึ้น และสำหรับใครที่กังวลใจว่าเราจะต้องจ่ายภาษีคอนโดหรือไม่ ? จะโดนเรียกเก็บย้อนหลังหรือเปล่า ? เราก็ขอบอก ณ ตรงนี้เลยว่า หากคุณซื้อคอนโดหลังแรกในราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท คุณก็จะได้รับการ “ยกเว้นภาษี” แต่ในกรณีที่คุณซื้อคอนโดหลังที่สอง สาม สี่ หรือมีราคามากกว่า 50 ล้านบาท คุณก็จำเป็นที่จะต้องเสียภาษีคอนโดตามรายละเอียดที่เราได้กล่าวเอาไว้เมื่อข้างต้น และไว้โอกาสหน้าทีมงาน Propertyhub จะสรุปข้อมูลอะไรมาฝากคุณอีก คุณก็สามารถติดตามบทความที่อ่านง่าย ได้ความรู้เกี่ยวกับอสังหาฯ/คอนโด ได้ที่ Propertyhub Blog : บทความสำหรับชาวคอนโดยุคใหม่

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon