Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจของบุคคลทั่วไป

สัญญาแบบฟอร์ม
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
28 March 2024

หากใครที่ยังไม่รู้วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจ(ของบุคคลทั่วไป) บทความนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่คุณเป็นอย่างมาก เนื่องจากทีมงาน Propretyhub ได้นำวิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจพร้อมทั้งข้อมูลรายละเอียดที่น่าสนใจมาฝาก ซึ่งจะมีข้อมูลรายละเอียดอะไรบ้าง เราไปติดตามพร้อม ๆ กันเลย

หนังสือมอบอำนาจคืออะไร ?

หนังสือมอบอำนาจ คือ หนังสือที่ผู้มอบอำนาจนั้น จะมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นหรือเราจะเรียกว่า “ผู้รับมอบอำนาจ” ซึ่งอาจจะมีคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ไม่จำกัด เพื่อดำเนินการธุระหรือกิจกรรมแทนผู้มอบอำนาจ เช่น มอบอำนาจในการปฏิบัติงานแทน ทำธุระที่เกี่ยวข้องกับทางกฎหมาย มอบอำนาจการจดทะเบียนแทนหรือแม้แต่ธุระส่วนตัว ก็สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจนี้ได้เช่นกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “หนังสือมอบอำนาจ”

 1. ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจะเป็นผู้ดำเนินการในนามของผู้มอบอำนาจเสมือนผู้ที่มอบออำนาจเป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง จะมีผลผูกพันทางกฎหมายหมาย โดยผู้มอบอำนาจจะต้องกำหนดเงื่อนไข ระยะเวลา เริ่มต้นและสิ้นสุดในหนังสือมอบอำนาจให้ชัดเจน
 2. ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจกระทำการเกินขอบเขตอำนาจที่ได้รับนั้น การกระทำส่วนที่เกินมาจะไม่ผูกพันกับผู้มอบอำนาจ แต่! จะผูกพันกับตัวผู้รับมอบอำนาจเอง ซึ่งผู้รับมอบอำนาจจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด
 3. ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจต้องไม่เป็นผู้เยาว์ เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 4. ผู้รับมอบอำนาจนั้นจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือจะเป็นนิติบุคคลก็ได้
 5. โดยทั่วไปแล้วมักจะมีบุคคลที่ 3 เข้ามาเพื่อเป็นพยานรับรู้อีกหนึ่งคนหรือบางหนังสือมอบอำนาจให้มีพยานอย่างน้อย 2 คน

รายละเอียดที่ต้องมีในแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ (บุคคลทั่วไป )

 1. เขียนที่
 2. วัน/เดือน/ปี ที่ทำหนังสือมอบอำนาจ บุคคลทั่วไป
 3. ข้อมูลผู้มอบอำนาจ เช่น ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่
 4. ข้อมูลผู้รับมอบอำนาจ เช่น ชื่อ สัญชาติ อายุ ที่อยู่
 5. เรื่องที่รับมอบอำนาจ
 6. ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 7. ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 8. ลงชื่อพยานในหนังสือมอบอำนาจ

ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับใครที่ไม่อยากจะต้องมานั่งร่างหนังสือมอบอำนาจเอง คุณก็สามารถเข้าไปดาวโหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจได้ที่ ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ

ข้อควรระวังในการเขียนหนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจถือได้ว่าเป็นเอกสารที่มีความสำคัญ เพราะตามที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนต้นว่า...หนังสือหรือเอกสารฉบับนี้จะเป็นการมอบสิทธิ์ให้บุคคลอื่น(ผู้รับมอบอำนาจ) ได้ไปดำเนินการธุระหรือกิจกรรมแทน ดังนั้นการเขียนหนังสือมอบอำนาจจึงเป็นเรื่องที่คุณจะต้องมีความระมัดระวังในการเขียนและต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนในทุก ๆ ครั้ง เพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือนำหนังสือมอบอำนาจไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยข้อควรระวังในการเขียนหนังสือมอบอำนาจประกอบไปด้วย...

ควรใส่ข้อมูลหรือรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ : ระบุชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ให้ชัดเจน
 • วัน/เวลา/สถานที่ : ระบุวันที่ เวลา และสถานที่ที่ทำหนังสือมอบอำนาจ
 • เรื่อง : ระบุเรื่องที่มอบอำนาจให้ชัดเจน อาทิ ซื้อขายที่ดิน จำนองรถยนต์ ฟ้องร้องคดี เป็นต้น
 • ข้อมูลตัวเลข : หากมีตัวเลข ให้ระบุตัวเลขให้ชัดเจนเป็นภาษาเขียนกำกับไว้

ระบุขอบเขตอำนาจ

 • ให้ระบุรายละเอียดของอำนาจที่มอบให้ชัดเจนว่าให้ไปทำอะไร ? อาทิ ทำธุรกรรมทางการเงิน ซื้อขายอสังหา ฯลฯ
 • ควรระบุวันที่สิ้นสุดอำนาจให้ชัดเจน
 • หากมีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย

รูปแบบการทำหนังสือมอบอำนาจ

ในกรณีที่ไม่ได้พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ ผู้เขียนควรจะต้องเป็นคน ๆ เดียว เพื่อให้ลายมือเหมือนกันทั้งฉบับ รวมไปถึงควรใช้ปากกาสีเดียวกันทั้งฉบับ เพื่อป้องกันการแก้ไขรายละเอียดในหนังสือมอบอำนาจ

หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ

หากมีการแก้ไขข้อมูลในหนังสือมอบอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นการลบ การเติม การขีดฆ่า ฯลฯ ผู้มอบอำนาจจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกจุดที่มีการแก้ไข

กรณีพิเศษ

ในกรณีผู้มอบอำนาจเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ต้องมีผู้จัดการมรดกหรือผู้พิทักษ์เป็นผู้มอบอำนาจแทน

ค้นหาบ้าน ที่ดิน และคอนโดกว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศได้ที่  Propertyhub : Best Thailand property marketplace for condos, homes, and land. Create your free listing now.

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักหมุดที่ดินหาย/หมุดถูกเคลื่อนย้าย ต้องทำอย่างไร ?

หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้าย อย่าพึ่งตกใจไป! เพราะในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้นำข้อมูลและข้อควรปฏิบัติเมื่อ...หลักหมุดที่ดินหาย/หลักหมุดที่ดินถูกเคลื่อนย้ายมาฝาก เพื่อที่ว่าใครกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ จะได้รู้แนวทางการดำเนินเรื่องว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป ? เพราะในบางกรณีอาจจะมีการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันได้เลยทีเดียว และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ28 March 2024

วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจของบุคคลทั่วไป

หากใครที่ยังไม่รู้วิธีการเขียนหนังสือมอบอำนาจ(ของบุคคลทั่วไป) บทความนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่คุณเป็นอย่างมาก เพราะเรามีรายละเอียดสำคัญและแบบฟอร์มของหนังสือมอบอำนาจมาแจกแบบ ฟรี ๆ

โพสต์เมื่อ28 March 2024

ตัดสินใจไม่มีพลาด! กับเทคนิคการเลือกซื้อตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ควรรู้

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมองหาตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ บทความนี้ก็คงจะกลายเป็นคู่มือชิ้นสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณเลือกซื้อตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ได้อย่างไม่มีพลาด! เพราะทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมเทคนิคการเลือกซื้อตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ควรรู้มาฝาก ซึ่งแต่ละเทคนิคนั้นก็ได้ข้อมูลมาจากนายหน้าอสังหาฯ ระดับมืออาชีพเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นแล้ว เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับเทคนิคการเลือกซื้อและรายละเอียดเกี่ยวกับตึกแถวและอาคารพาณิชย์ที่ทางทีมงานได้นำมาฝากพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ26 March 2024

มาทำความรู้จัก ภาษีบ้านและที่ดิน กันดีกว่า

สำหรับข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยที่มีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองจะต้องรู้และทำความเข้าใจเลยก็คือ “ภาษีบ้านและที่ดิน” หรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษีที่อยู่อาศัยที่คนไทยจะต้องจ่ายตามกฎหมาย แต่สำหรับใครที่พึ่งซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินและยังไม่รู้ว่าภาษีประเภทนี้คืออะไร ? ต้องเสียค่าภาษีเท่าไหร่ ? ต้องเสียตอนไหน ? วันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ก็ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีบ้านและที่ดินในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายมาฝาก พร้อมกับอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บภาษีบ้านและที่ดินในปี 2567

โพสต์เมื่อ24 March 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon