Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ข้อควรรู้! กฎหมายและรายละเอียดสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย

สัญญาเช่าคอนโด
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
28 September 2021

เรื่องสัญญาเช่าที่อยู่อาศัย ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ทั้งผู้ให้เช่าและผู้เช่าจะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะตามมาในภายหลัง! ดังนั้นในบทความนี้เราจึงขอหยิบยกข้อกฎหมายและรายละเอียดสัญญาเช่าที่คุณควรจะต้องรู้มาฝาก ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้าง เราไปติดตามพร้อมๆ กันเลย

สัญญาเช่า คือ ?

สัญญาเช่า คือ สัญญาที่ทำร่วมกันระหว่าง “ผู้ให้เช่า” และ “ผู้เช่า” โดยในสัญญาเช่าจะมีการสรุปข้อตกลงและเงื่อนไขในการเช่าที่ทั้ง 2 ฝ่าย เข้าใจตรงกัน ซึ่งสัญญาเช่านี้จะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในการเช่าอยู่อาศัยในช่วงระยะเวลาที่กำหนด โดยทางผู้เช่าจะชำระค่าเช่า ให้แก่ผู้ให้เช่าตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เช่ามีสิทธิที่จะได้ใช้ทรัพย์สินที่เช่าแต่ไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าแต่อย่างใด และต้องชำระเงินเพื่อตอบแทนการใช้ทรัพย์สินนั้นๆ เรียกว่า “ค่าเช่า”

สัญญาเช่า สำคัญไหม ?

หากถามว่าสัญญาเช่า สำคัญไหม ? เราขอบอกเลย “มาก” ซึ่งการที่ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีเจตนาตกลงกันก็ถือว่าเกิดสัญญาเช่าทรัพย์แล้ว แต่! ทางการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ (สัญญาเช่า) ไม่เช่นนั้นจะทำการฟ้องร้องบังคับคดีในชั้นศาลไม่ได้!

ประเภทของสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ

  1. การเช่าแบบระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือสัญญาเช่าโดยมีการลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่าย
  2. การเช่าแบบระยะเวลาที่เกิน 3 ปี ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานจนท. จึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้


⁠ทั้งนี้ยังมีสัญญาเช่าฉบับพิเศษ ที่ทางกฎหมายเรียกว่า “สัญญาต่างตอบแทนพิเศษ” ซึ่งความหมายก็คือ สัญญาที่มีข้อตกลงพิเศษเพิ่มเติมระหว่างผู้ให้เช่ากับผู้เช่า นอกเหนือจากค่าเช่าที่ต้องชำระ เช่น สัญญาที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบค่าซ่อมแซมหากคอนโดหรือบ้านมีการชำรุด ผิดแปลกไปจากเดิม เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่าต้องส่งมอบทรัพย์สินที่เช่าให้แก่ผู้เช่าตามสัญญา โดยทรัพย์สินนั้นๆ จะต้องอยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่าด้วยตลอดระยะเวลาการเช่า เช่น เจ้าของบ้านเช่าต้องดูแล บำรุง รักษา และซ่อมแซมทรัพย์สินที่ให้เช่า ยกเว้นการซ่อมที่มีกฎหมายหรือประเพณีกำหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้ซ่อมเองได้แก่ การซ่อมแซมเล็กๆ น้อยๆ อย่างเช่น มุ้งลวดประตู หน้าต่างฉีกขาด การเปลี่ยนก๊อกน้ำ เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เช่า

หลังจากที่ผู้เช่าได้ทำสัญญาพร้อมกับชำระเงินประกันการเช่าเรียบร้อยแล้ว โดยปกติตามธรรมเนียมปฏิบัติจะเก็บเงินประกันเท่ากับอัตราค่าเช่า 2 เดือน และเมื่อมีการเข้าอยู่เรียบร้อยแล้ว ผู้เช่าต้องชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนให้กับผู้ให้เช่า (เจ้าของทรัพย์) นอกจากนี้ผู้เช่าต้องรักษาสภาพทรัพย์สินภายในสถานที่เช่า ให้เรียบร้อยตามสภาพที่ได้รับมอบมาและต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหากชำรุด โดยอาจจะมีการระบุเพิ่มเป็นเงื่อนไขพิเศษในสัญญาด้วยก็ได้ว่ามีเฟอร์นิเจอร์หรือทรัพย์สินอะไรที่ผู้ให้เช่า ยินยอมให้ผู้เช่าสามารถใช้งานได้

การระงับสัญญาเช่า

การระงับสัญญานี้อาจมีสาเหตุมาจากผลทางกฎหมาย เช่น เมื่อหมดสัญญาเช่า ผู้เช่าถึงแก่ชีวิต หรือทรัพย์สินนั้นสูญหายไปเช่น ไฟไหม้ แผ่นดินถล่ม ซึ่งกฎหมายได้อนุญาตผู้ให้เช่าหรือผู้เช่าสามารถระงับการเช่าได้โดยมิต้องบอกกล่าว

อีกทั้งในกรณีของการระงับสัญญาเช่าอาจเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเช่าระบุให้สิทธิบอกเลิก หรือเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปฏิบัติผิดหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าในข้อสำคัญ เช่น ไม่ชำระค่าเช่า หรือถ้าสัญญาเช่าเป็นแบบไม่กำหนดระยะเวลาการเช่า แต่ละฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่ต้องบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ตัวก่อนสักระยะหนึ่งแต่ไม่จำเป็นต้องบอกก่อนล่วงหน้าเกินกว่าสองเดือน

หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของ “สัญญาเช่า” สามารถแจ้งได้ที่ไหน ?

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้เช่าหรือเป็นผู้เช่า คุณก็สามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสัญญาเช่าให้กับทาง สคบ.ได้ เพราะกฎหมายใหม่ ได้มอบหน้าที่ให้ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันในชื่อ สคบ. เข้ามาดูแลผู้เช่าที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่า หรือหากคุณเป็นผู้ให้เช่าแต่รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้เช่นกัน โดยติดต่อได้ที่หมายเลข 1166 หรือร้องทุกข์ออนไลน์

รายละเอียดทั้งหมดนี้ ถือได้ว่าเป็นข้อกฎหมายและรายละเอียดที่สำคัญในการทำ “สัญญาเช่า” ซึ่งถ้าคุณเป็นผู้ให้เช่าหรือเป็นผู้เช่า รายละเอียดข้างต้นนี้คงจะมีประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอนในอนาคต!

และสำหรับใครที่กำลังมองหาคอนโดเพื่อเช่า/ซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมโครงการคอนโดกว่า 4,000 โครงการ ทั่วประเทศได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ค้นหาคอนโดที่มาแรงมากที่สุดแห่งยุค

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon