Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

เช็กก่อนชัวร์กว่า ขายฝากคอนโด อย่างไรให้ปลอดภัย

Advertorials
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
22 April 2024

คอนโดมิเนียม หรือ ห้องชุด อสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับขายฝาก ธุรกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และบุคคลทั่วไปที่ไม่สามารถยื่นสมัครสินเชื่อกับธนาคารได้เข้าถึงเงินทุนในระบบที่ปลอดภัย พร้อมอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15%ต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนด ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางการเงินในระยะยาว

ซึ่งก่อนตัดสินใจขายฝากคอนโด เจ้าของคอนโดจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต ดังนั้น สมาร์ทฟินน์ ขอแนะนำ 5 ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องเช็กให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมมาฝากกัน 

ทำความรู้จัก ขายฝากคอนโด คืออะไร

ขายฝากคอนโด คือ การทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์รูปแบบหนึ่ง โดยผู้ขายฝากจะใช้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2) ที่มีชื่อตัวเองเป็นเจ้าของมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันทำสัญญาขายฝากกับผู้รับซื้อฝาก เพื่อรับเงินก้อนและอัตราดอกเบี้ยขายฝากตามที่ตกลงกัน โดยตลอดอายุสัญญาผู้ขายฝากสามารถพักอาศัยหรือปล่อยเช่าคอนโดได้ตามปกติ และสามารถไถ่ถอนขายฝากได้เมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดให้อายุสัญญาต้องไม่ต่ำกว่า 1 ปี และไม่เกิน 10 ปี แต่อย่างไรก็ตามหากผู้ขายฝากมีเงินก้อนพร้อมก็สามารถดำเนินการไถ่ถอนขายฝากล่วงหน้าก่อนครบกำหนดสัญญาได้เช่นกัน 


ขายฝากคอนโด ให้ปลอดภัย ต้องเช็กข้อมูลอะไรบ้าง  

 1. ความน่าเชื่อถือของผู้รับซื้อฝาก
  เจ้าของคอนโดบางรายอาจเลือกขายฝากกับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท หรือคนใกล้ตัว เพราะรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นการส่วนตัว โดยตกลงวงเงินขายฝากและนัดหมายทำสัญญา ซึ่งดูเป็นขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน แต่กลับมีความเสี่ยงที่จะสร้างความยุ่งยากจนไปถึงเกิดการยึดทรัพย์ในอนาคต เพราะจะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการทำสัญญาขายฝากที่ถูกต้องและเป็นธรรม หรือกรณีมีปัญหาจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ดังนั้นความน่าเชื่อถือของผู้รับซื้อฝากจึงเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจขายฝากคอนโด ซึ่งทางออกที่ช่วยประหยัดเวลาในการหาผู้รับซื้อฝากที่น่าเชื่อถือ คือ เลือกใช้บริการบริษัทรับซื้อฝาก-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ที่เปิดดำเนินงานในรูปแบบนิติบุคคล มีระบบคัดกรองผู้รับซื้อฝากที่ได้มาตรฐาน และมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยให้การทำธุรกรรมมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 2. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
  ทำเลที่ตั้ง ขนาดห้อง ชั้นและทิศทาง การตกแต่ง สภาพห้อง รวมถึงแบรนด์คอนโด ปัจจัยที่ทำให้แต่ละคอนโดมีมูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้นก่อนขายฝากคอนโดจะต้องมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อกำหนดวงเงินขายฝากให้เหมาะสม ซึ่งสามารถประเมินราคาได้ด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กรมธนารักษ์ หรือเทียบราคาขายจากคอนโดพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงใช้บริการบริษัทประเมินทรัพย์สินที่อยู่ในการกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน และให้วงเงินประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงกว่าเว็บไซต์กรมธนารักษ์
 3. วงเงินและอัตราดอกเบี้ยขายฝาก 
  ข้อดีของการขายฝากเมื่อเปรียบเทียบกับการจำนอง คือ ได้วงเงินสูงสุด 70% ของราคาประเมิน ซึ่งมากกว่าการจำนอง แต่การอนุมัติวงเงินที่สูงเพียงอย่างเดียว ไม่ได้การันตีถึงความปลอดภัยในการทำธุรกรรม เพราะอาจแอบแฝงด้วยอัตราดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายที่สูงเกินความจำเป็น หรือการทำสัญญาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้นก่อนทำสัญญาขายฝากควรสอบถามรายละเอียดและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน เพราะการขายฝากคอนโดที่ดีที่สุด ควรเป็นการขายฝากที่ได้วงเงินเหมาะสมกับคุณภาพทรัพย์ พร้อมดอกเบี้ยขายฝากในอัตราที่ต่ำ เพื่อลดภาระในการไถ่ถอน
 4. รายละเอียดสัญญาขายฝาก 
  การขายฝากคอนโดจะมีผลตามกฎหมายเมื่อผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาขายฝากและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดิน ณ สำนักที่ดิน ซึ่งผู้ขายฝากควรตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขในสัญญาขายฝากว่าถูกต้องครบถ้วนตามที่ตกลงกันหรือไม่ เช่น รายละเอียดคู่สัญญา รายละเอียดทรัพย์ที่ขายฝาก ราคาขายฝากและอัตราดอกเบี้ยที่ตกลงกัน วิธีการชำระ กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน เป็นต้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนก่อนทำสัญญา
 5. บริการหลังทำสัญญาขายฝาก 
  หลังทำสัญญาขายฝากและรับเงินก้อนเรียบร้อยแล้ว หลายคนคงเข้าใจว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการขายฝากคอนโด แต่จริงแล้ว ๆ อีกหนึ่งขั้นตอนที่ผู้ขายฝากควรให้ความสำคัญเช่นกัน คือ การไถ่ถอนขายฝาก ซึ่งตามกฎหมายกำหนดให้ผู้รับซื้อฝากต้องทำเอกสารแจ้งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขายฝากทราบก่อนครบกำหนดไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่หากผู้ขายฝากมีความพร้อมต้องการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดสัญญาก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งในขั้นตอนนี้หากเลือกใช้บริการบริษัทรับซื้อฝาก-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะมีทีมงานคอยดูแลและช่วยประสานงานในการไถ่ถอนขายฝาก   

เปลี่ยนคอนโดเป็นเงินก้อน เลือกขายฝากกับสมาร์ทฟินน์ ปลอดภัย ถูกกฎหมาย 

ต้องการเปลี่ยนคอนโดที่คุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ให้เป็นเงินก้อน ไม่ว่าจะเป็น คอนโดใหม่ คอนโดมือสอง ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล จังหวัดเศรษฐกิจ หรือเมืองท่องเที่ยว สามารถเลือกขายฝากคอนโดกับ
สมาร์ทฟินน์ (SMARTFINN) แพลตฟอร์มรับซื้อฝาก-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ที่เปิดดำเนินงานในรูปแบบนิติบุคคลมากว่า 8 ปี มีการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และจดทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัลกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อยกระดับการขายฝากให้ได้มาตรฐาน และเป็นช่องทางให้ผู้ขายฝากได้เจอกับผู้รับซื้อฝากที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำธุรกรรม
ขายฝากได้อย่างปลอดภัย 

โดยจุดเด่นของสมาร์ทฟินน์ คือ การให้บริการและดำเนินงานไว เพื่อให้ผู้ขายฝากได้รับเงินก้อนที่รวดเร็ว ทันกับความต้องการ พร้อมอัตราดอกเบี้ยขายฝาก 0.75% ต่อเดือน หรือ 9% ต่อปี ปลอดภัย ถูกกฎหมาย ไม่เช็กเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ มีทีมงานมืออาชีพยินดีให้บริการและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดอายุสัญญา ตั้งแต่ติดต่อสอบถามข้อมูล การประสานงานกับบริษัทประเมินทรัพย์สินที่อยู่ในการกำกับของ ก.ล.ต. การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การนัดหมายทำสัญญาขายฝาก
⁠ณ สำนักงานที่ดิน ไปจนถึงทำหนังสือแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อไถ่ถอนขายฝาก หรือ ต่ออายุสัญญาขายฝาก
⁠ซึ่งการให้บริการแบบมืออาชีพทำให้สมาร์ทฟินน์ได้รับความไว้วางใจด้วยยอดผู้ลงทะเบียนขายฝากมากถึง 46,000 ราย ตลอดจนได้รับคำชื่นชมจากผู้ขายฝากมาอย่างต่อเนื่อง

สนใจหรือต้องการขายฝากคอนโด สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาร์ทฟินน์
⁠โทร. ⁠02-937-2289, 089-664-5359, 080-596-1525 หรือแจ้งรายละเอียดที่ต้องการทราบผ่านทาง
⁠Line : @smartfinn และ Facebook Fanpage : Smartfinnsolutions ทีมงานสมาร์ทฟินน์พร้อมดูแลและให้บริการเพื่อเคียงข้างสร้างโอกาสทางการเงินให้กับคุณ 

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
Marketing | Financial | Real estate
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

รวมทาวน์โฮม โครงการใหม่ในกรุงเทพฯ 2567

สวัสดีครับท่านผู้อ่านชาว Propertyhub ทุกคน วันนี้ผมไม่ได้มารีวิวโครงการคอนโดเหมือนกับบทความอื่น ๆ นะครับ แต่วันนี้ผมได้รวบรวมรายชื่อทาวน์โฮมโครงการใหม่ในกรุงเทพฯ ปี 2567/2024 มาฝาก เพื่อที่ว่าจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาทาวน์โฮมให้ได้มีตัวเลือกที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับรายชื่อทาวน์โฮมโครงการใหม่ปี 2567/2024 ที่ผมได้รวบรวมและนำมาฝากพร้อม ๆ กันเลยครับ

โพสต์เมื่อ05 May 2024

เช็กก่อนชัวร์กว่า ขายฝากคอนโด อย่างไรให้ปลอดภัย

ขายฝากคอนโด ธุรกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs และบุคคลทั่วไป ได้เข้าถึงเงินก้อน เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ หรือจัดการภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

โพสต์เมื่อ22 April 2024

5 ทำเลยอดนิยมสำหรับเปิดออฟฟิศในกรุงเทพฯ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจเลยก็คือ “ทำเลที่ตั้งของสำนักงานหรือออฟฟิศ” ซึ่งถ้าหากออฟฟิศของคุณตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพที่ดี มันก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในสายตาของคู่ค้าทางธุรกิจ และยังจะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เราจึงจะมาขอกล่าวถึง 5 ทำเลยอดนิยมที่เหมาะแก่การเปิดออฟฟิศในกรุงเทพมหานครฯ กัน

โพสต์เมื่อ19 April 2024

รวมโครงการหมู่บ้านใหม่(บ้านเดี่ยว)ในกรุงเทพฯ 2567

ในปี 2567 ตลาดอสังหาฯ เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะโครงการบ้านเดี่ยวที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการขยายตัวของผังเมืองที่ทำให้เกิดทำเลใหม่ ๆ ที่มีความน่าสนใจแม้ไม่ได้อยู่ใจกลางเมือง อีกทั้งผู้คนเริ่มหันมาให้ความสนใจกับพื้นที่ส่วนตัวที่ต้องรองรับการพักอาศัยแบบครอบครัวใหญ่ ซึ่งถ้าหากเป็นคอนโดหรืออสังหาฯ ในรูปแบบอื่น ๆ อาจจะไม่ตอบโจทย์เท่ากับบ้านเดี่ยว ส่งผลให้โครงการบ้านเดี่ยวในปัจจุบันนี้กลายเป็นที่ต้องการของตลาดแม้จะมีทำเลที่ตั้งที่อยู่บริเวณชานเมืองก็ตาม และในวันนี้เราก็ได้รวบรวมรายชื่อโครงการหมู่บ้านใหม่ ที่เป็นบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ ปี 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ17 April 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon