Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

How to ขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาทั้ง 3 ประเภท

ซื้อบ้านรอบรู้เรื่องบ้าน
BY
Pugan
โพสต์เมื่อ
24 June 2024

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็ขอบอกเลยค่ะว่า...คุณคิดผิด เพราะในปัจจุบันนี้การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาเป็นเรื่องที่ง่ายและค่อนข้างที่จะสะดวกมาก ๆ เพราะสามารถยื่นเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาได้ทางออนไลน์ ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมาบอก How to วิธีขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

 

แยกให้ออกระหว่างการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค

ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา อันดับแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะต้องติดต่อไปที่การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค โดยมีหลักการง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ...หากบ้านหรือสถานที่ที่คุณต้องการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาอยู่ในกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ติดต่อที่ “การประปานครหลวง” ส่วนอีก 74 จังหวัดที่ไม่ได้กล่าวถึงให้ติดต่อที่ “การประปาส่วนภูมิภาค”

 

การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปามีกี่ประเภท ?

สำหรับการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาจะมีอยู่หลัก ๆ ทั้งหมด 3 ประเภทนะคะ ประกอบไปด้วย

 1. การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาใหม่ : สำหรับสถานที่ที่ยังไม่เคยมีการขอติดตั้งการใช้น้ำประปา
 2. การติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราว : ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านชั่วคราว หรือขอติดตั้งประปาเพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือขอใช้น้ำตามสภาพการใช้น้ำอื่น ๆ
 3. การติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาถาวร : ใช้กับสถานที่ที่มีหมายเลขทะเบียนบ้านที่ถูกต้อง และผู้ขอติดตั้งประปาจะต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปานครหลวง

เอกสารสำหรับการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปานครหลวง

 • สำเนาบัตรประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานองค์กรของรัฐ    
 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์การครอบครองอาคาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
  - ทะเบียนบ้าน (ที่ขอติดตั้งประปา)
  - หนังสือสัญญาซื้อ-ขายอาคาร
  - หนังสือสัญญาเช่าซื้อ
  - หนังสือสัญญาเช่าอาคาร
  - ทะเบียนบ้านชั่วคราว
  - หนังสืออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
  - โฉนดที่ดิน และหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
 • หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) (ติดแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 7.) และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเอง)

*** ปล. สำเนาเอกสารขอมิเตอร์ไฟฟ้าจะต้องลงนามสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

ขั้นตอนขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปานครหลวงทางออนไลน์

 1. ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ แล้วกดเข้าสู่ระบบ ซึ่งถ้าหากยังไม่เคยลงทะเบียนให้ทำการลงทะเบียนก่อน หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MWA on Mobile
 2. จากนั้นให้คุณเลือกติดตั้งประปา แล้วทำตามขั้นตอน ได้แก่ อ่านเงื่อนไขสัญญา พิสูจน์ตัวตน กรอกข้อมูลส่วนตัว ดาวน์โหลดเอกสารแนบการยื่นขอติดตั้งประปา และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนกดยืนยันข้อมูล จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

*** ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ การประปานครหลวง โทร 1125 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค

เอกสารสำหรับการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค

ผู้ขอใช้น้ำมีสัญชาติไทย

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของอาคารที่จะขอติดตั้งประปา 
 • หากไม่ใช่เจ้าบ้านหรือเจ้าของต้องมีหนังสือยินยอม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ***ยกเว้นในกรณีที่ผู้ขอใช้น้ำเป็นพ่อแม่ บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว และคู่สมรสของเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน ไม่ต้องนำหนังสือยินยอมมาแสดง
 • หนังสือหรือเอกสารว่าผู้ขอประปาเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในบ้านที่จะขอติดตั้งประปา ในกรณีเจ้าของบ้านยังมิได้ย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้าน หรือย้ายเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านแล้วแต่ในทะเบียนบ้านมิได้ระบุว่าเป็นเจ้าบ้าน

ผู้ขอใช้น้ำที่ไม่มีสัญชาติไทย (ชาวต่างประเทศ)

 • หนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่น
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ขอใช้น้ำ
 • สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ใช้น้ำ
 • อื่น ๆ (ถ้ามี) การขอใช้น้ำจะมอบอำนาจให้กระทำการแทนก็ได้ โดยผู้รับมอบอำนาจจะต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) และหลักฐานการตรวจลงตราหรือหลักฐานแสดงตนอื่นของผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงต่อ กปภ. สาขา

ขั้นตอนขอติดตั้งมิเตอร์น้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคทางออนไลน์

 1. ให้คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.pwa.co.th/ แล้วเลือก PWA E-SERVICE 
 2. จากนั้นให้เลือกขอใช้น้ำประปาและไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ 
 3. กำหนดตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง กรอกรายละเอียดคำขอ ผู้ขอ และที่อยู่ที่ต้องการติดตั้ง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งแล้วกดบันทึก จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

*** ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่การประปานครหลวง โทร 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง          

 

เห็นไหมล่ะคะว่าการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก ฉะนั้นใครที่พึ่งปลูกบ้านเสร็จหรือต้องการที่จะขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา คุณก็สามารถทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่เราได้กล่าวไว้เมื่อข้างต้นได้เลย และไว้โอกาสหน้าเราจะนำข้อมูลดี ๆ อะไรมาฝากอีก คุณก็สามารถติดตามได้ที่ Propertyhub Blog บทความที่รวบรวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาฯ และสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้าน คอนโด ทาวน์โฮม ที่ดิน หรืออสังหาฯ ในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเช่า/ซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมประกาศปล่อยเช่า/ขาย ที่ใช้งานง่ายมากที่สุด  

แชร์เนื้อหา
Pugan
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q2 2024 | www.propertyhub.in.th

สำหรับบทความนี้จะเป็นการนำเสนอข้อมูลสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่เราได้รวบรวมมาจากระบบหลังบ้าน และ Google analytic ซึ่งเป็นข้อมูลผู้ใช้งานเว็บในช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2567) โดยสถิติที่นำเสนอนี้จะเป็นการโฟกัสที่กลุ่มผู้ใช้งานในฝั่งอสังหาฯ ประเภทคอนโดมิเนียม ทั้งผู้ค้นหาเพื่อเช่า และผู้ค้นหาเพื่อซื้อครับ ซึ่งจะมีข้อมูลน่าสนใจอย่างไรนั้น เรามาเริ่มกันเลยครับ

โพสต์เมื่อ12 July 2024

คู่มือใช้งานลงประกาศขาย และปล่อยเช่าอสังหาฯ Propertyhub.in.th

หากคุณกำลังต้องการขายอสังหาฯ เช่นบ้าน คอนโด และที่ดินอยู่ ไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้าอสังหาฯ หรือเจ้าของทรัพย์ที่ต้องการทำด้วยตัวเองก็ตาม ขอต้อนรับเข้าสู่บทความนี้ทุกๆ ท่านเลยครับ คุณมาถูกที่แล้ว และบทความนี้จะเป็นการแนะนำถึงวิธีการสร้างประกาศเพื่อ ขายและปล่อยเช่าอสังหาฯ บนเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th สำหรับวิธีการลงประกาศที่ว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มารับชมกันเลยครับ

โพสต์เมื่อ28 June 2024

คู่มือการสร้าง Tag เพื่อจัดกลุ่มให้ประกาศ | Propertyhub

การติดแท็ก(Tag) คือ หนึ่งในเทคนิคในการจัดกลุ่มให้ประกาศจำนวนมาก เพื่อจัดการประกาศ, เลื่อนประกาศ, เปิดหรือปิดประกาศ และอื่นๆ ให้กับหลายๆ ประกาศพร้อมกัน ซึ่งเป็นเทคนิคดีๆ ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น และสามารถใช้งานเครื่องมือนี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และค่าบริการใดๆ

โพสต์เมื่อ26 June 2024

How to ขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาทั้ง 3 ประเภท

หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่คิดว่าการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เราก็ขอบอกเลยค่ะว่า...คุณคิดผิด เพราะในปัจจุบันนี้การขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาเป็นเรื่องที่ง่ายและค่อนข้างที่จะสะดวกมาก ๆ เพราะสามารถยื่นเรื่องขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาได้ทางออนไลน์ ซึ่งในวันนี้เราก็จะขอมาบอก How to วิธีขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาทั้ง 3 ประเภท ซึ่งจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อม ๆ กันเลยค่ะ

โพสต์เมื่อ24 June 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon