Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

Easy e-Receipt 2567 คือมาตรการอะไร ? ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ได้จริงหรอ ?

ภาษีมาตรการภาครัฐ
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
28 December 2023

ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ในปี 2567 ภายใต้ชื่อ “Easy e-Receipt” ซึ่งมาแทนมาตรการช้อปดีมีคืนที่เคยใช้ในปี 2565 และ 2566 โดยมาตรการ Easy e-Receipt นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ออกโดยผู้ประกอบการ(ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 50,000 บาท

“คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจถึง 7 หมื่นล้านบาท และคาดว่าจะกระตุ้น GDP ได้อีก 0.18% เมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการ ส่วนผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้คาดว่าจะอยู่ที่หลักพันล้านบาท”

นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
⁠เปิดเผยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้มาตรการ Easy e-Receipt นี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยผู้ที่สามารถใช้สิทธิได้จะต้องเป็นผู้มีเงินได้และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) และต้องซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

โดยจุดเด่นของมาตรการ Easy e-Receipt นี้ อยู่ที่การลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 50,000 บาท ซึ่งสูงกว่ามาตรการช้อปดีมีคืนที่เคยใช้ในปี 2565 และ 2566 นอกจากนี้มาตรการ Easy e-Receipt ยังครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลาย เพื่อให้ประชาชนมีตัวเลือกในการใช้จ่ายที่มากขึ้น อีกทั้งประชาชนยังสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง ร้านอาหาร โรงแรม ที่พัก ธุรกิจบริการต่าง ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่าง ๆ ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

Easy e-Receipt คืออะไร ?

Easy e-Receipt คือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยในปี 2567 โดยให้สิทธิแก่ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ที่ออกโดยผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุด 50,000 บาท หรือหากจะให้สรุปแบบง่าย ๆ เลยก็คือ Easy e-Receipt มาแทนมาตรการช้อปดีมีคืน นั่นเอง

เงื่อนไขใช้สิทธิมาตรการลดหย่อนภาษี 50,000 บาท Easy E-Receipt

 • ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
 • ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือซื้อหนังสือ หนังสือพิมพ์และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติ และ e-book รวมถึงสินค้า OTP ซึ่งได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว
 • ต้องได้รับใบกำกับภาษีเต็มรูป ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
 • สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2567

วิธีการใช้ Easy e-Receipt

 1. ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 2. ขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากผู้ประกอบการ
 3. บันทึกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) ลงในระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร
 4. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไข Easy e-Receipt 2567

 • สุรา เบียร์และไวน์
 • ยาสูบ
 • ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์และเรือ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

(โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ จะเป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด)

โดยรวมแล้วมาตรการ Easy e-Receipt เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยให้ประชาชนประหยัดเงินได้มากขึ้นและยังสามารถช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก Easy e-Receipt ครอบคลุมสินค้าและบริการที่หลากหลายมากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้อย่าลืมติดตามรายละเอียดของมาตรการ Easy e-Receipt อย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าหากมีอะไรอัปเดต ทีมงาน Propertyhub จะรีบนำข้อมูลมาฝากอย่างแน่นอน

: รวมเงื่อนไขมาตรการช้อปดีมีคืน สำหรับลดหย่อนภาษี ปี 2566

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

Easy e-Receipt 2567 คือมาตรการอะไร ? ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ได้จริงหรอ ?

ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ในปี 2567 ภายใต้ชื่อ “Easy e-Receipt” ซึ่งมาแทนมาตรการช้อปดีมีคืนที่เคยใช้ในปี 2565 และ 2566 โดยมาตรการ Easy e-Receipt นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ออกโดยผู้ประกอบการ(ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 50,000 บาท

โพสต์เมื่อ28 December 2023

ครึ่งปีแรก 2566 ขาวจีนซื้อคอนโดในไทยสูงที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถนุายน) จากรายงานจะพบว่าชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชดุมากที่สุดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนการโอนให้ชาวต่างชาติสัญชาติจีนทั้งหมด 3,448 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.0% ของจำนวนหน่วยที่โอนให้กับชาวต่างชาติทั้งหมด

โพสต์เมื่อ21 September 2023

สรุปประเด็น คอนโดแอชตัน อโศก - Ashton Asoke

สรุปทุกประเด็นสำคัญของโครงการ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) ศาลปกครองสูงสุดด้านคดีสิ่งแวดล้อม ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดโครงการ #แอชตัน อโศก ทั้งๆ ที่คอนโดสร้างเสร็จแล้ว และมีลูกบ้านย้ายเข้าอยู่แล้วกว่าร้อยยูนิต ทำไมถึงเพิ่งมามีคำพิพากษาถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง วันนี้ทีมงานพร็อพเพอร์ตี้ฮับขอมารวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญๆ ให้ได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 August 2023

เปิดลิสต์รายชื่อคอนโดใหม่ในปี 2023 (ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนฯ)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงนี้มีโครงการคอนโดเปิดใหม่ในปี 2023 เกิดขึ้นมาอยู่มากมายนับร้อยโครงการ แต่ความพิเศษของบทความนี้ก็คือทางทีมงาน Propertyhub ได้คัดเลือก 6 โครงการคอนโดที่เปิดตัวใหม่ในปี 2023 ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนตั้งแต่ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จมาฝาก ซึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้โครงการทั้ง 6 ได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตัวบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการคอนโดเปิดใหม่ปี 2023 ทั้ง 6 โครงการ พร้อมๆ กันเลยดีกว่า

โพสต์เมื่อ09 March 2023

บทความแนะนำ

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

“รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่หลายๆ คน กำลังจับตามอง เพราะรวมระยะทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้น มีความยาวถึง 34.5 กิโลเมตร ในพื้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแห่งความหวังของผู้คน สำหรับการเดินทางในอนาคตนั่นเอง

โพสต์เมื่อ17 August 2021
อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดบริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบสงซื่อ-รังสิต และ สายบางซื่อ-ตลิ่งชัน

โพสต์เมื่อ29 December 2021
"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

รายชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่คุณต้องรู้! อันดับแรกเราต้องแบ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงออกเป็น 2 สายก่อน นั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม(บางซื่อ – รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน(บางซื่อ – ตลิ่งชั้น)

โพสต์เมื่อ16 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon