Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ครึ่งปีแรก 2566 ขาวจีนซื้อคอนโดในไทยสูงที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ

ข่าวสาร
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
21 September 2023

REIC หรือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างชาติไตรมาสที่ 2 และในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน)

สัญชาติที่มีจำนวนการโอนหน่วยกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถนุายน) จากรายงานจะพบว่าชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชดุมากที่สุดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนการโอนให้ชาวต่างชาติสัญชาติจีนทั้งหมด 3,448 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.0% ของจำนวนหน่วยที่โอนให้กับชาวต่างชาติทั้งหมด

ซึ่งนอกจากประชาวจีนแล้ว ประเทศที่ลองลงมาคือรัซเซียที่จำนวน 702 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 9.6% ถัดมาจะเป็นสหรัฐอเมริกา ที่จำนวน 293 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 4.0% ฝรั่งเศส มีจำนวนหน่วยโอนที่ 269 หน่วย ที่สัดส่วนร้อยละ 3.7% และอันดับที่ 5 สหราชอาณาจักร จำนวน 260 หน่วย ในสัดส่วนร้อยละ 3.5% (ตามรูปภาพ)

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติ

ในส่วนของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาตินั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน) ตามรายงานของ REIC นั้นจะพบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวจีน เป็นมูลค่าสูงที่สุด จำนวน 16,992 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถูงร้อยละ 48.3% ของมูลค่าทั้งหมด ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูมลค่าการโอนรองลงมาคือ รัสเซีย จำนวน 2,556 ล้านบาท ที่สัดส่วนร้อยละ 7.3% และถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา ที่จำนวน 1,289 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 3.7% และสหราชอาณาจักร ที่จำนวน 1,287 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7% และพม่า ที่จำนวน 1,274 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6%

(รูปภาพจาก ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

ขนาดและราคาห้องชุดเฉลี่ย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน) จำนวนห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์มีขนาดเฉลี่ยที่ 45.6 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ยจากทั้งหมดอยู่ที่ 4.8 ล้านบาท/ หน่วย หรือประมาณ ตาราเมตรละ 105,118 บาท ทั้งนี้สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่สูงที่สุเ 10 อันดับแรก ของช่วง 6 เดือนแรกในปี 2566 นั้น พบว่าชาวพม่า เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 7.0 ล้านบาท/ หน่อย และอินเดียเป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ 89.8 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนห้องชุดมากที่สุดนั้น จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ยที่ 4.9 ล้านบาท/หน่อย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ยที่ 39.0 ตาราเมตร

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาติสูงที่สุด

หากมาดูที่จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาติสูงที่สุดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 นั้นสามารถเรียงตาม 5 อันดับแรกได้ดังนี้ ชลบุรี, กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เชียงใหม่, และ ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรกคือ ชลบุรี มีจำนวนสูงถึง 3,183 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 43.4% และรองลงมาเป็นกรุงเทพฯ ที่จำนวน 2,765 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 37.7% ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จำหวัดนี้มีสัดส่วนรวมกันจะสูงถึงร้อยละ 81.1% ของสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติทั้งหมด

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลรายงานดังกล่าวจาก REIC หรือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้เผยแพร่และกับเราชาวอสังหาริมทรัพย์ได้ศึกษาและเห็นภาพเคลื่อนไหวของตลาดในปัจุจับัน

หากคุณชอบข้อมูลและข่าวสารอสังหาฯ ดีๆแบบนี้ สามารถเข้ามาดูและติดตามได้ที่ blog.propertyhub.in.th หรือสามารถติดตามเราได้ที่เพจ facebook : PropertyHub - คอนโดทุกโครงการที่คุณตามหาอยู่ที่นี่

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
นักการตลาดคนหนึ่ง ที่ชอบเรื่องดีไซน์ การลงทุน และอสังหาฯ
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

นายหน้าอสังหาฯ ต้องอ่าน! เลือกผู้เช่าอย่างไรไม่ให้ปวดหัว

การปล่อยเช่าบ้านและคอนโดเป็นการลงทุนอสังหาฯ อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจะปล่อยเช่าอสังหาฯ ให้ประสบความสำเร็จนั้น การเลือกผู้เช่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่าเลยก็ว่าได้ เพราะผู้เช่าที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเบี้ยวค่าเช่า, การทำลายทรัพย์สิน, การทะเลาะวิวาท ฯลฯ เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหลักการเลือกผู้เช่าที่ดีกัน

โพสต์เมื่อ31 January 2024

1 ตารางวา เท่ากับกี่ตารางเมตร ? เปิดสูตรคำนวณพื้นที่บ้านและคอนโด

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดพื้นที่ต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน่วยวัดเหล่านี้จะใช้ในการระบุขนาดหรือพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ฯลฯ เพื่อใช้ในการซื้อ – ขายทำสัญญา, การก่อสร้าง, การต่อเติมตกแต่ง, การหาพื้นที่ใช้สอย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ Propertyhub จึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์กัน

โพสต์เมื่อ29 January 2024

ถ้า "อยากขายใบจองคอนโด" ต้องทำยังไง ?

“การขายใบจองคอนโด” ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการลงทุนอสังหาฯ ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก และกลายเป็นรูปแบบการลงทุนที่สร้างกำไรให้แก่นักลงทุนมืออาชีพมานักต่อนัก เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะขอมากล่าวถึงการขายใบจองคอนโด ว่ารูปแบบการลงทุนประเภทนี้ต้องทำอย่างไร ? มีข้อดีและข้อเสียในรูปแบบไหน ? และถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบการขายใบจองคอนโดพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ21 January 2024

นายหน้าอสังหาฯ คือใคร และต้องรู้อะไรบ้าง ?

บทความนี้เราได้สรุปใจความสำคัญของการเป็นนายหน้าอสังหาฯ ว่าแท้ที่จริงแล้วนายหน้าอสังหาฯ คือใคร ? ต้องรู้ข้อมูลสำคัญในการประกอบอาชีพอะไรบ้าง ?

โพสต์เมื่อ15 January 2024

บทความแนะนำ

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

“รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่หลายๆ คน กำลังจับตามอง เพราะรวมระยะทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้น มีความยาวถึง 34.5 กิโลเมตร ในพื้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแห่งความหวังของผู้คน สำหรับการเดินทางในอนาคตนั่นเอง

โพสต์เมื่อ17 August 2021
อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดบริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบสงซื่อ-รังสิต และ สายบางซื่อ-ตลิ่งชัน

โพสต์เมื่อ29 December 2021
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon