Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ครึ่งปีแรก 2566 ขาวจีนซื้อคอนโดในไทยสูงที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ

ข่าวสาร
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
21 September 2023

REIC หรือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้เปิดเผยข้อมูลรายงานสถานการณก์ารโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดของคนต่างชาติไตรมาสที่ 2 และในช่วง 6 เดือนแรก ปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน)

สัญชาติที่มีจำนวนการโอนหน่วยกรรมสิทธิ์ห้องชุดมากที่สุด

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถนุายน) จากรายงานจะพบว่าชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชดุมากที่สุดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนการโอนให้ชาวต่างชาติสัญชาติจีนทั้งหมด 3,448 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.0% ของจำนวนหน่วยที่โอนให้กับชาวต่างชาติทั้งหมด

ซึ่งนอกจากประชาวจีนแล้ว ประเทศที่ลองลงมาคือรัซเซียที่จำนวน 702 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 9.6% ถัดมาจะเป็นสหรัฐอเมริกา ที่จำนวน 293 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 4.0% ฝรั่งเศส มีจำนวนหน่วยโอนที่ 269 หน่วย ที่สัดส่วนร้อยละ 3.7% และอันดับที่ 5 สหราชอาณาจักร จำนวน 260 หน่วย ในสัดส่วนร้อยละ 3.5% (ตามรูปภาพ)

Artboard 2@2x copy.png

มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติ

ในส่วนของมูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาตินั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน) ตามรายงานของ REIC นั้นจะพบว่ามีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวจีน เป็นมูลค่าสูงที่สุด จำนวน 16,992 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่สูงถูงร้อยละ 48.3% ของมูลค่าทั้งหมด ส่วน 4 สัญชาติที่มีมูมลค่าการโอนรองลงมาคือ รัสเซีย จำนวน 2,556 ล้านบาท ที่สัดส่วนร้อยละ 7.3% และถัดมาคือ สหรัฐอเมริกา ที่จำนวน 1,289 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 3.7% และสหราชอาณาจักร ที่จำนวน 1,287 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.7% และพม่า ที่จำนวน 1,274 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.6%

Screenshot 2566-09-21 at 11.11.04.png

(รูปภาพจาก ศนูยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

ขนาดและราคาห้องชุดเฉลี่ย

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถุนายน) จำนวนห้องชุดที่ชาวต่างชาติโอนกรรมสิทธิ์มีขนาดเฉลี่ยที่ 45.6 ตารางเมตร มูลค่าเฉลี่ยจากทั้งหมดอยู่ที่ 4.8 ล้านบาท/ หน่วย หรือประมาณ ตาราเมตรละ 105,118 บาท ทั้งนี้สัญชาติที่มีจำนวนหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ที่สูงที่สุเ 10 อันดับแรก ของช่วง 6 เดือนแรกในปี 2566 นั้น พบว่าชาวพม่า เป็นสัญชาติที่มีมูลค่าการโอนต่อหน่วยสูงที่สุด เฉลี่ยอยู่ที่ 7.0 ล้านบาท/ หน่อย และอินเดียเป็นสัญชาติที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ขนาดใหญ่ที่สุด ที่ 89.8 ตารางเมตร โดยชาวจีนซึ่งเป็นสัญชาติที่มีสัดส่วนการโอนห้องชุดมากที่สุดนั้น จะมีมูลค่าการโอนเฉลี่ยที่ 4.9 ล้านบาท/หน่อย และพื้นที่ห้องชุดเฉลี่ยที่ 39.0 ตาราเมตร

Screenshot 2566-09-21 at 10.38.33.png

จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาติสูงที่สุด

หากมาดูที่จังหวัดที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับชาวต่างชาติสูงที่สุดในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 นั้นสามารถเรียงตาม 5 อันดับแรกได้ดังนี้ ชลบุรี, กรุงเทพฯ, ภูเก็ต, เชียงใหม่, และ ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใน 2 จังหวัดแรกคือ ชลบุรี มีจำนวนสูงถึง 3,183 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 43.4% และรองลงมาเป็นกรุงเทพฯ ที่จำนวน 2,765 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 37.7% ตามลำดับ โดยทั้ง 2 จำหวัดนี้มีสัดส่วนรวมกันจะสูงถึงร้อยละ 81.1% ของสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์ให้ชาวต่างชาติทั้งหมด

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลรายงานดังกล่าวจาก REIC หรือ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่ได้เผยแพร่และกับเราชาวอสังหาริมทรัพย์ได้ศึกษาและเห็นภาพเคลื่อนไหวของตลาดในปัจุจับัน

หากคุณชอบข้อมูลและข่าวสารอสังหาฯ ดีๆแบบนี้ สามารถเข้ามาดูและติดตามได้ที่ blog.propertyhub.in.th หรือสามารถติดตามเราได้ที่เพจ facebook : PropertyHub - คอนโดทุกโครงการที่คุณตามหาอยู่ที่นี่

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

New Update เมนูภาพรวมสถิติ และสถิติประกาศแบบใหม่

เว็บไซต์ Propertyhub.in.th มีอัพเดทใหม่ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 24 เพิ่มเมนูใหม่สามารถดูสถิติภาพรวมของบัญชีผู้ใช้งานได้แล้ว และปรับการแสดงผลของกราฟสถิติของแต่ละประกาศมาใหม่อีกด้วย ดูได้ง่ายและดีกว่าเดิม สำหรับรายละเอียดของการอัพเดทจะมีอะไรบ้าง เชิญรับชมกันได้เลยครับ

โพสต์เมื่อ20 June 2024

REVIEW GET REFRESH | กิจกรรมรีวิวแถมเลื่อนประกาศฟรี

ทีมงาน Propertyhub อยากชวนผู้ใช้งานไม่ว่านายหน้า หรือเจ้าของร่วมที่ลงประกาศบนเว็บ มาร่วมกันเขียนรีวิวโซนรถไฟฟ้า เพื่อแนะนำและเป็นข้อมูลที่ดีต่อผู้ที่กำลังสนใจที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ ครับ ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนเลื่อนประกาศฟรี 100 ครั้ง ต่อการเขียนรีวิว 1 โซนที่กิจกรรมระบุไว้ครับ โดยโซนที่ว่าจะมีทั้งหมด 10 สถานี BTS ดังนี้ครับ

โพสต์เมื่อ17 June 2024

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือผู้ค้นหาอสังหาฯ บนเว็บไซต์ และอีกกลุ่มคือผู้โพสต์ขาย และปล่อยเช่าอสังหาฯ บนเว็บไซต์ ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้งานในฝั่งผู้โพสต์อสังหาฯ เพื่อขาย และปล่อยเช่ากันนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้หาอาจรอติดตามอีกสักนิด จะมีบทความแนะนำมาเร็วๆ นี้ครับ

โพสต์เมื่อ04 June 2024

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q1 2024 | www.propertyhub.in.th

สรุปสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th ในช่วง Quarter 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเผยช่วงวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุด รวมถึงอันดับคอนโด BTS MRT และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากที่สุด

โพสต์เมื่อ24 April 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon