Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

รู้ก่อนสร้างจะได้ไม่ต้องทุบ! กับ “กฎหมายโรงจอดรถหน้าบ้าน”

รถยนต์กฎหมายรอบรู้เรื่องบ้าน
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
06 September 2023

นอกจากเรื่องของขนาดที่จอดรถและความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว “กฎหมายโรงจอดรถหรือที่จอดรถ” ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณจะต้องศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดต่างๆ ให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดสินใจทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะตามมาในภายหลังทั้งในด้านกฎหมายก็ดีหรือปัญหาเกี่ยวกับเชิงโครงสร้างก็ตาม

ทั้งนี้การสร้างโรงจอดรถบริเวณหน้าบ้านมีข้อกำหนดทางกฎหมายเช่นเดียวกับการต่อเติมที่อยู่อาศัยหรืออาคาร ซึ่งมีทั้งแบบที่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องขออนุญาต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การดัดแปลงขนาดพื้นบ้าน/การลดหรือการขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ให้มีเนื้อที่น้อยลงหรือมากขึ้น จะต้องรวมกันได้ไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน (ไม่ต้องขออนุญาต)
 • การดัดแปลงหลังคาบ้าน/การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคา ให้มีเนื้อที่มากขึ้น ซึ่งรวมกันจะต้องไม่เกิน 5 ตารางเมตร โดยไม่ลดหรือเพิ่มจำนวนเสาหรือคาน (ไม่ต้องขออนุญาต)
 • ส่วนการต่อเติมที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5 ตารางเมตร ขึ้นไป จำเป็นต้องขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการก่อน

ระยะร่นระหว่างแนวเขตที่ดินในการสร้างโรงจอดรถหน้าบ้าน

เพื่อความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยและเพื่อนบ้านโดยรอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร จึงมีการกำหนดให้การก่อสร้างหรือต่อเติมจะต้องมีระยะห่างระหว่างอาคารและระยะร่นจากรั้ว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ผนังด้านที่เป็นช่องเปิดประตู หน้าต่าง ที่สูงไม่เกิน 9 เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินมากกว่า 2 เมตร ส่วนผนังที่สูงเกิน 9 เมตร ให้ห่างจากเขตที่ดิน 3 เมตร
 • ผนังที่ไม่มีช่องเปิด(ผนังทึบ) ต้องห่างจากเขตที่ดินมากกว่า 0.50 ม. ยกเว้นได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงแล้วเท่านั้น
 • ขอบเขตตัวบ้านจะต้องไม่เกิน 70% ของที่ดิน ส่วนอีก 30% ที่เหลือสามารถจัดสรรเป็นพื้นที่อื่นๆ ได้ตามสะดวก
 • ระยะห่างชายคาและกันสาด ทั้งสองอย่างจะต้องห่างจากแนวเขตพื้นที่บ้านไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร

ขนาดที่จอดรถตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ที่จอดรถ 1 คัน จะต้องมีขนาด 2.40 x 5.00 เมตร (เป็นอย่างต่ำ) และควรเผื่อพื้นที่ด้านข้างและด้านหน้าไว้ 0.70 ม. และ 0.40 เมตร และเพดานควรสูงอย่างน้อย 2.50 เมตร

ขนาดมาตรฐานทางลาด

ไม่เกิน 1:8 เช่น ความสูงของพื้นต่างจากถนน 30 ซม. ต้องมีความยาวของทางลาดอยู่ที่ 2.40 ม.

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จอดรถตามรูปแบบที่อยู่อาศัยประเภทต่างๆ

บ้านเดี่ยว

หากต้องการให้ขนาดที่จอดรถรองรับการใช้งานรถยนต์ได้ทุกรุ่น ควรมีขนาดอยู่ที่ 2.8 x 5.5 เมตร สำหรับการจอดรถ 1 คัน และสำหรับบ้านไหนที่ต้องการจอดรถ 2 คัน ควรมีขนาดที่จอดรถอยู่ที่ 5 x 5.5 เมตร โดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของขนาดพื้นที่บริเวณหน้าบ้าน แต่ไม่ควรที่จะน้อยกว่าขนาดที่เราได้กล่าวไป เพราะอาจจะทำให้การจอดรถนั้นคับแคบและใช้งานได้ไม่สะดวก

ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ได้ระบุเอาไว้ว่า...ขนาดที่จอดรถตามกฎหมาย ช่องจอดรถขั้นต่ำจะต้องมีขนาดอย่างน้อย 2.4 x 5 เมตร ทำให้ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมมีจำนวนรถที่สามารถจอดได้แตกต่างกันไปตามความกว้างดังต่อไปนี้

 • หน้ากว้าง 4 เมตร : สามารถจอดรถยนต์ได้ 1 คัน และยังเหลือพื้นที่สำหรับจอดรถมอเตอร์ไซค์หรือต้นไม้กระถางเล็กๆ ได้ตามสะดวก
 • หน้ากว้าง 5 – 5.7 เมตร : สามารถจอดรถได้ 1 – 2 คัน ขึ้นอยู่กับการออกแบบเชิงโครงสร้าง
 • หน้ากว้าง 6 – 7 เมตร : สามารถจอดรถได้ 2 คัน เนื่องจากมีตัวบ้านที่ค่อนข้างจะใหญ่ จึงทำให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถยนต์ 2 คัน เพื่อรองรับการใช้งานของสมาชิกภายในบ้าน
 • หน้ากว้าง 8 – 10 เมตร : สามารถจอดรถได้สูงสุดถึง 3 คัน ทั้งนี้บางโครงการได้ออกแบบให้มีที่จอดรถมาแค่ 2 คัน ส่งผลให้ผู้พักอาศัยสามารถจอดรถยนต์ได้แบบสบายๆ ไม่ต้องเบียดกัน แถมยังมีพื้นที่เหลือเอาไปทำอย่างอื่นได้อีกด้วย

คอนโด

1. กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามพื้นที่การใช้สอย

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 คอนโดมิเนียมจัดอยู่ในประเภทของ “ที่อยู่อาศัยรวม” หรือ “อาคารชุด” ซึ่งขนาดที่จอดรถตามพื้นที่ใช้สอย จะถูกแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

 • คอนโดในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ : ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/1 ห้อง
 • คอนโดนอกเขตพื้นที่กรุงเทพฯ : ห้องที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 60 ตารางเมตรขึ้นไป จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน/2 ห้อง

2. กฎหมายที่จอดรถในคอนโดที่คำนวณตามขนาดของอาคาร

 • คอนโดในเขตพื้นที่กทม. : ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตารางเมตร จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน
 • คอนโดนอกเขตพื้นที่กทม. : ทุกพื้นที่ก่อสร้าง 240 ตารางเมตร จะต้องมีที่จอดรถ 1 คัน

อีกทั้งในปัจจุบันนี้โครงการคอนโดหลายๆ โครงการก็มีที่จอดรถแบบ 100% ต่อจำนวนยูนิตทั้งหมด ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัย อีกทั้งโครงการคอนโดที่มีที่จอดรถ 100% ก็มักจะมีราคาที่ค่อนข้างจะสูง เพราะอย่าลืมว่าพื้นที่จอดรถจะไปเชื่อมโยงกับราคาในการสร้างอาคารของโครงการคอนโดนั่นเอง

: รวม 10 คอนโด มีที่จอดรถ 100%

และสำหรับใครที่ต้องการเลือกชมโครงการคอนโดทำเลสวย ราคาดี เพื่อเช่าหรือซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมโครงการคอนโดไว้กว่า 4,000 โครงการ ทั่วประเทศ

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

“ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย” ต่างกันอย่างไร ?

คุณเคยสงสัยบ้างหรือไม่ ? ว่าศาลพระภูมิ และ ศาลเจ้าที่หรือศาลตายายแตกต่างกันอย่างไร ? ทำไมบางบ้านมีศาลเดียว ทำไมบางบ้านถึงมีครบทั้ง 2 ศาล ? ซึ่งถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังมีข้อสงสัยในประเด็นนี้อยู่ ทางทีมงาน Propertyhub ก็จะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับ "ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่หรือศาลตายาย" ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ?

โพสต์เมื่อ25 February 2024

กล้องวงจรปิดสำหรับติดในบ้านและคอนโด ควรเลือกแบบไหนดีนะ ?

สำหรับใครที่มีแพลนจะติดกล้องวงจรปิดภายในบ้านหรือคอนโด แต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกซื้อแบบไหนดี ? ในวันนี้ทีมงาน Propertyhub ก็ได้นำข้อมูลสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิดที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณมาฝาก

โพสต์เมื่อ07 February 2024

รวมลิสต์รายชื่อ "บริษัทรับตรวจบ้าน" อุ่นใจก่อนรับโอน

การซื้อบ้านถือได้ว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในชีวิตเลยก็ว่าได้ ส่งผลให้หลาย ๆ คน จึงให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อบ้านเป็นพิเศษ ทั้งในเรื่องของทำเลที่ตั้ง, สไตล์การออกแบบ, พื้นที่ใช้สอย, แบรนด์ผู้สร้างหรือโครงการหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อให้ได้บ้านที่มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จะต้องจ่าย อย่างไรก็ตามบ้านใหม่จากโครงการก่อสร้างหรือจากผู้รับเหมา อาจจะแอบซ่อนปัญหาที่ผู้คนทั่วไปมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ทำให้การเรียกใช้บริการบริษัทรับตรวจบ้านจึงเป็นทางเลือกที่หลาย ๆ คน เลือกใช้บริการ ก่อนที่จะรับมอบบ้านนั่นเอง และในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงขอรวบรวมรายชื่อ “บริษัทรับตรวจบ้าน” ที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประสบการณ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการตรวจบ้านมาฝาก

โพสต์เมื่อ02 February 2024

ENNXO ชวนส่องพฤติกรรมคน Millennials ซื้อขายสินค้ามือสองอะไรกันบ้าง?

กลุ่มคน Millennials หรือคน Gen Y (คนที่เกิดระหว่าง ปี 1981 - 1995) เป็นกลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดในอาเซียน และเป็นหนึ่งในสามของประชากรในไทย โดยคนเจนนี้เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักที่มีกำลังในการซื้อที่มากพอ และมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในอนาคต จึงมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก

โพสต์เมื่อ26 January 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon