Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ทำความรู้จัก EEC กับการส่งผลต่อเศรษฐกิจและตลาดอสังหาฯ

EECลงทุนอสังหาฯ 
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
26 July 2023

EEC หมายถึง Eastern Economic Corridor หรือชื่อในภาษาไทย คือ “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดยจังหวัดที่นำร่อง คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการลงทุนในด้านอุตสาหกรรมเป็นอันดับต้นๆ ในภาคตะวันออก

โครงการ EEC (Eastern Economic Corridor) ประกาศเริ่มใช้ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดยเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกให้เติบโตและขยายตัวไปอย่างยั่งยืน พร้อมกับช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ประโยชน์ของโครงการ EEC

 1. สร้างโอกาสในการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชน : การพัฒนา EEC สร้างโอกาสในการจ้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง ทำให้มีการสร้างงานใหม่และเพิ่มอัตราการจ้างงานในภาคตะวันออกของประเทศไทย
 2. ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรม : EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง โดยมีสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากภายในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาที่สำคัญในก ลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอาหาร ซึ่งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ในประเทศไทย
 3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เกิดการนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าที่สะดวกสบาย : EEC มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบขนส่งที่ทันสมัย ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้า ส่งผลให้การค้าและธุรกิจในพื้นที่นี้เติบโตและยั่งยืน
 4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัย : EEC ไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจ แต่ยังสร้างโอกาสในการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยในพื้นที่ โดยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เตรียมพร้อมไว้รองรับนักท่องเที่ยว นักลงทุน และผู้ที่ต้องการอยู่อาศัยภายในพื้นที่แห่งนี้
 5. สร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศ : EEC มีศักยภาพในการสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศไทย ไม่เพียงแต่ในระดับภาคตะวันออก แต่ยังส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตและมีความเสถียรทางเศรษฐกิจในระยะยาวอีกด้วย

EEC ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโครงการ EEC มีผลต่อวงการอสังหาฯ ในพื้นที่โดยรอบเป็นวงกว้าง ซึ่งจะมีผลในด้านใดบ้างนั้น เราก็ได้สรุปออกมาเป็นข้อๆ เพื่อที่คุณจะได้มองเห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนี้

 1. เพิ่มมูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ : การพัฒนาโครงการ EEC ทำให้มีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงกับ EEC ส่งผลให้มูลค่าที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่มีโอกาสเพิ่มขึ้น
 2. สร้างโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : โครงการ EEC ก่อให้เกิดโอกาสในการลงทุนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ EEC เช่น โครงการอาคารพาณิชย์ โครงการที่พัฒนาในสามจังหวัดที่เป็นส่วนหนึ่งของ EEC เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในพื้นที่อีกด้วย
 3. ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น : โครงการ EEC ก่อให้เกิดการนำเข้าและส่งออกสินค้าในพื้นที่ EEC ทำให้พื้นที่นี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางในการซื้อขาย ซึ่งส่งผลให้ความต้องการในการเช่าหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น และทำให้ราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย
 4. การเติบโตของภูมิภาค : การพัฒนาโครงการ EEC เป็นการส่งเสริมให้ภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทยเติบโตและขยายตัว ทำให้เกิดโอกาสในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่นี้และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ในบริเตนอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ รวมไปถึงยังทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่อาศัยในภาคตะวันออกมากขึ้นด้วย
 5. เพิ่มแรงบันดาลใจในการพัฒนาโครงการ : EEC มีโอกาสสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการสร้างโครงการใหม่ในพื้นที่นี้ อาจเป็นโครงการที่ใช้ที่ดินที่มีมูลค่าสูงเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ที่จะเข้ามาทำธุรกิจในพื้นที่นี้
 6. มีชาวต่างชาติเข้ามาเช่า/ซื้ออสังหาฯ ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น : เพราะพื้นที่ในเขต EEC เป็นเขตเศรษฐกิจที่คับคั่งไปด้วยการลงทุน ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนภายในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นอัตราการเช่า/ซื้ออสังหาฯ จากชาวต่างชาติก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง

ผู้ที่ได้รับประโยชน์จาก EEC

และถ้าถามว่าใครได้รับประโยชน์จากโครงการ EEC บ้างนั้น เราก็คงจะต้องขอบอกเลยว่าทุกๆ ภาคส่วนจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการ EEC อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าจะให้พูดแบบเห็นภาพเลยก็คือ...

 1. กลุ่มนักลงทุน : บริษัทและนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC จะได้รับสิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ที่สนับสนุนในการลงทุนและพัฒนาในพื้นที่นี้
 2. กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม : ธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จะได้รับการส่งเสริมและส่งผลให้มีโอกาสเติบโตและขยายตัว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในโครงการนี้ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อาหาร และพลังงาน
 3. ประชาชนในพื้นที่ : การพัฒนาโครงการ EEC สร้างโอกาสในการจ้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสในการทำงานและเพิ่มอัตราการจ้างงานในภาคตะวันออกของไทยเพิ่มขึ้น ยังไม่รวมถึงการค้าขายสินค้า/บริการต่างๆ ในพื้นที่ ที่จะเกิดความคึกคักและมีเงินสะพัดจนทำให้ประชาชนมีรายได้ที่มากขึ้น
 4. เกษตรกรและธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร : โครงการ EEC ได้รับการส่งเสริมในเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ทำให้เกษตรกรและธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้และการตลาดในพื้นที่นี้ไปด้วย

รายละเอียดทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ล้วนแล้วเป็นข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ (Eastern Economic Corridor) ทั้งสิ้น หรือหากจะให้เราสรุปกันแบบง่ายๆ เลยก็คือ “EEC เป็นโครงการที่จะช่วยทำให้พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา(ภาคตะวันออก) กลายเป็นพื้นที่ธุรกิจอีกหนึ่งแห่งของประเทศไทย เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ผู้คนให้มีงาน มีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากเดิม”

และสำหรับใครที่ต้องการเลือกชมโครงการคอนโดในจังหวัดชลบุรีหรือจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเช่า/ซื้อ คุณก็สามารถเข้าไปเลือกชมได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ค้นหาโครงการคอนโดที่มาแรงมากที่สุดแห่งยุค

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q1 2024 | www.propertyhub.in.th

สรุปสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th ในช่วง Quarter 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเผยช่วงวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุด รวมถึงอันดับคอนโด BTS MRT และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากที่สุด

โพสต์เมื่อ24 April 2024

5 ทำเลยอดนิยมสำหรับเปิดออฟฟิศในกรุงเทพฯ

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในการทำธุรกิจเลยก็คือ “ทำเลที่ตั้งของสำนักงานหรือออฟฟิศ” ซึ่งถ้าหากออฟฟิศของคุณตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพที่ดี มันก็จะช่วยทำให้ธุรกิจของคุณมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นในสายตาของคู่ค้าทางธุรกิจ และยังจะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวันนี้เราจึงจะมาขอกล่าวถึง 5 ทำเลยอดนิยมที่เหมาะแก่การเปิดออฟฟิศในกรุงเทพมหานครฯ กัน

โพสต์เมื่อ19 April 2024

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

มาทำความรู้จัก ภาษีบ้านและที่ดิน กันดีกว่า

สำหรับข้อมูลอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยที่มีบ้านมีที่ดินเป็นของตัวเองจะต้องรู้และทำความเข้าใจเลยก็คือ “ภาษีบ้านและที่ดิน” หรือที่เรามักจะได้ยินกันว่า “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาษีที่อยู่อาศัยที่คนไทยจะต้องจ่ายตามกฎหมาย แต่สำหรับใครที่พึ่งซื้อบ้านหรือซื้อที่ดินและยังไม่รู้ว่าภาษีประเภทนี้คืออะไร ? ต้องเสียค่าภาษีเท่าไหร่ ? ต้องเสียตอนไหน ? วันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ก็ได้สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับภาษีบ้านและที่ดินในแบบฉบับที่เข้าใจง่ายมาฝาก พร้อมกับอัปเดตข้อมูลการเรียกเก็บภาษีบ้านและที่ดินในปี 2567

โพสต์เมื่อ24 March 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon