Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

ประกาศใช้แล้ว! ซื้อรถใหม่ปี 2566 จะคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

รถยนต์รถยนต์ไฟฟ้า
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
09 January 2023

สำหรับชาวคอนโดที่มีแพลนจะออกรถใหม่อยู่ล่ะก็ ณ ตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ออกมาใหม่แล้ว ซึ่งจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก จากเดิมที่เป็นการคิดดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยในบทความนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคุมเพดานอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ฉบับใหม่ 2566 มาให้คุณได้อ่านกัน ซึ่งจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมๆ กันเลย

ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541 ประกอบกับมาตรา 3 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ.2542 โดยจะมีผลบังคับใช้หลังพ้นกำหนด 90 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (12 ต.ค.65) เป็นต้นไป หรือบังคับใช้ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ซึ่งประกาศดังกล่าวมีสาระสำคัญดังนี้ สัญญาซื้อรถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์มือสอง ยังคงเป็น ‘อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate)’ และเมื่อนำมาคำนวณเป็น ‘ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate)’ หรือดอกเบี้ยที่แท้จริงแล้ว จะต้องไม่เกินเพดานดอกเบี้ยลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) ที่กำหนดไว้คือ

  • ดอกเบี้ยรถยนต์ใหม่คิดได้ไม่เกิน 10% ต่อปี
  • ดอกเบี้ยรถยนต์มือสองคิดได้ไม่เกิน 15% ต่อปี
  • ดอกเบี้ยรถมอเตอร์ไซค์คิดได้ไม่เกิน 23% ต่อปี (ซึ่งรถมอเตอร์ไซค์นั้นรวมทั้งรถใหม่และรถเก่า)

ส่วนลดที่สำคัญของสินเชื่อเช่าซื้อรถฉบับใหม่ 2566

ในกรณีที่ผู้กู้สินเชื่อเช่าซื้ออยากจ่ายหนี้ผ่อนรถรวดเดียวจบก็สามารถทำได้ จากเดิมที่ได้ส่วนลดปิดบัญชี 50% จากจำนวนดอกเบี้ยที่เหลือ ซึ่งการคิดเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี แต่ในอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อฉบับใหม่ 2566 กำหนดส่วนลดไว้ ดังนี้

  • ปิดบัญชี ลดค่าดอกเบี้ยลง 60%
  • ผ่อนมาแล้ว 1/3 ของสัญญา จะได้ลดค่าดอกเบี้ยลง 70%
  • ผ่อนมาแล้ว 2/3 ได้ จะได้ลดค่าดอกเบี้ยลง 100%

ทั้งนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถฉบับใหม่ 2566 แบบลดต้นลดดอก ไม่สามารถโปะเงินลดดอกเบี้ยเหมือนบ้านหรือคอนโดได้ เพราะแม้จะเห็นว่าการคิดดอกเบี้ยเป็นลดต้นลดดอก (Effective Interest Rate) แต่สัญญาเป็นคนละรูปแบบกัน

หากผิดนัดชำระจะถูกคิดดอกเบี้ยจากสินเชื่อเช่าซื้อรถฉบับใหม่ 2566 เท่าไหร่ ?

สำหรับในกรณีที่มีการผิดนัดชำระเงิน อัตราดอกเบี้ยรถฉบับเก่าจะคิด 15% ต่อปี แต่สินเชื่อเช่าซื้อรถฉบับใหม่ 2566 จะคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ชำระล่าช้าหรือผิดนัดไม่เกิน 5% จากจำนวนยอดเงินค่างวดที่ผิดนัดชำระ

สาระสำคัญอื่นๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถฉบับใหม่ 2566

  • เมื่อปิดบัญชี ต้องโอนให้เจ้าของสัญญาใน 30 วัน หากล่าช้า ผู้เช่าซื้อมีสิทธิเรียกร้อง, เรียกเบี้ยปรับ, เรียกค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ, เรียกค่าปรับตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก
  • เปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อ หรือขายโอน มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสัญญาต้องไม่เกิน 2,500 บาท จากเดิม 4,000 บาท
  • กรณีที่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถูกยึด นำออกประมูลหรือขายทอดตลาดแล้ว ยอดหนี้จะคิดเพียงเงินต้นที่เหลือ และการขายทอดตลาดต้องแจ้งอย่างละเอียดให้กับผู้เช่าซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนราคาขาย รวมถึงรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการเข้าร่วมประมูลหรือขายทอดตลาด ให้ผู้เช่าซื้อทราบด้วย

จากรายละเอียดที่ได้กล่าวไปข้างต้นเป็นข้อมูลที่สำคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อซื้อรถฉบับใหม่ 2566 และสำหรับชาวคอนโดที่มีแพลนว่าจะซื้อรถในอนาคตอันใกล้นี้ เราก็หวังว่าข้อมูลดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย และหากใครที่กำลังต้องการซื้อหรือเช่าคอนโดแห่งใหม่ คุณก็อย่าลืมที่จะเข้ามาค้นหาคอนโดที่ใช่ ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวบรวมโครงการคอนโดไว้กว่า 4,000 โครงการทั่วประเทศ

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

Easy e-Receipt 2567 คือมาตรการอะไร ? ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท ได้จริงหรอ ?

ในช่วงที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ในปี 2567 ภายใต้ชื่อ “Easy e-Receipt” ซึ่งมาแทนมาตรการช้อปดีมีคืนที่เคยใช้ในปี 2565 และ 2566 โดยมาตรการ Easy e-Receipt นี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถนำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ออกโดยผู้ประกอบการ(ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปยื่นขอลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้สูงสุดถึง 50,000 บาท

โพสต์เมื่อ28 December 2023

ครึ่งปีแรก 2566 ขาวจีนซื้อคอนโดในไทยสูงที่สุดในกลุ่มชาวต่างชาติ

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2566 (มกราคม - มิถนุายน) จากรายงานจะพบว่าชาวจีนเป็นสัญชาติท่ีมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชดุมากที่สุดทั่วประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนการโอนให้ชาวต่างชาติสัญชาติจีนทั้งหมด 3,448 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 47.0% ของจำนวนหน่วยที่โอนให้กับชาวต่างชาติทั้งหมด

โพสต์เมื่อ21 September 2023

สรุปประเด็น คอนโดแอชตัน อโศก - Ashton Asoke

สรุปทุกประเด็นสำคัญของโครงการ Ashton Asoke (แอชตัน อโศก) ศาลปกครองสูงสุดด้านคดีสิ่งแวดล้อม ได้มีคำพิพากษาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดโครงการ #แอชตัน อโศก ทั้งๆ ที่คอนโดสร้างเสร็จแล้ว และมีลูกบ้านย้ายเข้าอยู่แล้วกว่าร้อยยูนิต ทำไมถึงเพิ่งมามีคำพิพากษาถูกเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง วันนี้ทีมงานพร็อพเพอร์ตี้ฮับขอมารวบรวมและสรุปประเด็นสำคัญๆ ให้ได้อ่านกัน

โพสต์เมื่อ04 August 2023

เปิดลิสต์รายชื่อคอนโดใหม่ในปี 2023 (ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนฯ)

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงนี้มีโครงการคอนโดเปิดใหม่ในปี 2023 เกิดขึ้นมาอยู่มากมายนับร้อยโครงการ แต่ความพิเศษของบทความนี้ก็คือทางทีมงาน Propertyhub ได้คัดเลือก 6 โครงการคอนโดที่เปิดตัวใหม่ในปี 2023 ที่ถูกจับตามองจากนักลงทุนตั้งแต่ที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จมาฝาก ซึ่งจะมีเหตุผลอะไรที่ทำให้โครงการทั้ง 6 ได้รับความสนใจตั้งแต่เริ่มต้นเปิดตัวบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการคอนโดเปิดใหม่ปี 2023 ทั้ง 6 โครงการ พร้อมๆ กันเลยดีกว่า

โพสต์เมื่อ09 March 2023

บทความแนะนำ

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

รีวิวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ที่คุณจะต้องรู้ก่อนเปิดใช้งาน

“รถไฟฟ้าสายสีชมพู” ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางรถไฟฟ้าที่หลายๆ คน กำลังจับตามอง เพราะรวมระยะทางของรถไฟฟ้าสายนี้นั้น มีความยาวถึง 34.5 กิโลเมตร ในพื้นกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ช่วงแคราย-มีนบุรี) โดยมีสถานีรถไฟฟ้าทั้งหมด 30 สถานี จึงทำให้รถไฟฟ้าสายสีชมพูนี้ ได้กลายเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าแห่งความหวังของผู้คน สำหรับการเดินทางในอนาคตนั่นเอง

โพสต์เมื่อ17 August 2021
อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

อัพเดตราคาค่าโดยสาร "รถไฟฟ้าสายสีแดง" ทุกสถานี!

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้เปิดบริการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) แบบเต็มรูปแบบเชิงพาณิชย์ ทั้ง 2 เส้นทาง คือ สายบสงซื่อ-รังสิต และ สายบางซื่อ-ตลิ่งชัน

โพสต์เมื่อ29 December 2021
"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

"รถไฟฟ้าสายสีแดง" ผ่านสถานีไหนบ้าง มีแผนต่อขยายยังไง มาดูกัน

รายชื่อสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงที่คุณต้องรู้! อันดับแรกเราต้องแบ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงออกเป็น 2 สายก่อน นั่นก็คือรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม(บางซื่อ – รังสิต) และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน(บางซื่อ – ตลิ่งชั้น)

โพสต์เมื่อ16 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon