Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

น้ำท่วมลานจอดใต้คอนโด รถเสียหาย ใครรับผิดชอบ ?

รถยนต์นิติบุคคล
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
18 October 2022

น้ำท่วม เป็นปัญหาใหญ่ที่หลายๆ คนนำมาเป็นปัจจัยพิจารณาในการเลือกซื้อคอนโด และการเลือกทำเลที่อยู่อาศัย ซึ่งในทุกพื้นที่หากมีปริมาณน้ำที่ผ่านเข้ามา หรือฝนที่ตกหนักเกินไป แม้เราไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำก็สามารถทำให้เราประสบกา เหตุการณ์น้ำท่วมได้เช่นกัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถคาดเดาได้โดยง่าย แต่หากเราต้องประสบกับภัยน้ำท่วมจริงๆ และทำให้ทรัพย์สินอย่างเช่น รถยนต์ของเรานั้นต้องเสียหาย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และช่วยเยียวยาให้เราละ? ในบทความนี้ Propertyhub ขอรวบรวมข้อมูล และกรณีตัวอย่างมาให้ครับ

ในเร็วๆ เราอาจจะเคยเห็นข่าวที่ว่า เกิดน้ำท่วมบริเวณลานจอดรถชั้นใต้ดินของโครงการคอนโดมิเนียม ที่ส่งผลให้มีรถยนต์ของลูกบ้านเกิดความเสียหายอย่างหนักเพราะระดับน้ำนั้นสูงถึงขั้นท่วมหลังคารถยนต์เลย และเมื่อน้ำได้ลดลงแล้ว ลูกบ้านเจ้าของรถยนต์คนที่เสียหายก็ยังคงไม่เคลื่อนรถออกจากบริเวณดังกล่าว เพื่อที่จะรอเจรจากับทางนิติบุคคลว่าปัญหาที่เกิดขึ้นใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ? เพราะพื้นที่ที่เกิดเหตุน้ำท่วมนั้นอยู่ภายในโครงการคอนโด ทางนิติบุคคลจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบหรือไม่?

 

ซึ่งเรื่องนี้ทนายชื่อดังอย่าง ทนายเกิดผล แก้วเกิด ก็เคยได้โพสต์ผ่าน Facebook "ทนายเกิดผล แก้วเกิด" ในกรณี "น้ำท่วมที่จอดรถใต้คอนโด" ไว้ว่า

พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา๓๓ วรรค ๒ ที่บัญญัติว่า

“นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้”

จากเหตุดังกล่าวและข้อกฎหมายข้างต้น น่าพิจารณาว่า ที่จอดรถคอนโดมีเนียม นั้นจัดเป็นทรัพย์ส่วนกลาง ที่นิติบุคคล มีหน้าที่ต้องดูแล

ดังนั้น หากกรณีมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรถเจ้าของร่วมที่นำมาจอดไว้ในที่จอดรถส่วนกลาง อาจต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป ว่า นิติบุคคลที่มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางนั้น ได้ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง ทั้งที่จอดรถ ทางระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำสมบูรณ์ ให้มีสภาพพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน หรือมีการเตรียมการอย่างไรบ้าง หรือไม่

หากพิสูจน์ได้ว่า ความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อของนิติบุคคล นิติบุคคลก็อาจต้องรับผิดต่อความเสียหายนั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๙๓/๒๕๔๓ ดังนี้

“พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ ต้องการให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุดอันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลสามารถใช้สิทธิในห้องชุดได้ตามสิทธิของตน แต่ทรัพย์ส่วนกลางถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างเจ้าของห้องชุดซึ่งมีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ทั้งกฎหมายและข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดล้วนกำหนดให้เป็นหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด จำเลยที่ ๑ ต้องดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด เมื่อสาเหตุที่น้ำท่วมห้องชุดของโจทก์เพราะน้ำฝนเอ่อล้นจากท่อรับน้ำภายในอาคารชุด เนื่องจากท่อรวมรับน้ำอุดตัน ซึ่งจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ดูแลให้ท่อระบายน้ำดังกล่าวระบายน้ำได้ตลอดเวลา

แม้โจทก์มิได้นำสืบว่าเหตุใดท่อน้ำจึงอุดตัน และจำเลยที่ ๑ ได้กระทำอย่างไรกับสิ่งอุดตันนั้น หรือบริเวณที่อุดตันนั้นไม่อาจตรวจพบได้โดยง่าย ก็ถือได้ว่าเป็นการกระทำละเมิดของจำเลยที่ ๑ แล้ว เพราะจำเลยที่ ๑ ได้เก็บเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง แล้วว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีอาชีพในการบริหารอาคารชุดมาทำหน้าที่แทน

เมื่อบริษัทดังกล่าวละเว้นหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อปล่อยให้ท่อระบายน้ำอุดตันจนน้ำท่วมห้องชุดของโจทก์ เช่นนี้ ย่อมเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์

โดยสรุปแล้วที่ทางทนายเกิดผล แก้วเกิด ได้โพสต์ผ่าน Facebook ไปนั้น จะสรุปได้ว่าจะต้องมีการตรวจจสอบว่าทางโครงการคอนโดมีการเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไร? อาทิเช่น เครื่องสูบน้ำของโครงการมีความพร้อมในการใช้งานหรือไม่? ทางระบายน้ำเป็นอย่างไร? ฯลฯ ซึ่งถ้าหากปัญหาน้ำท่วมบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดินของโครงการคอนโดเกิดจากความประมาทและความไม่เตรียมพร้อมของนิติบุคคลฯ ที่ได้รับเงินค่าดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางจากลูกบ้าน นั่นก็เท่ากับว่าทางนิติบุคคลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั่นเอง 

ค้นหาโครงการคอนโดทำเลสวยกว่า 4,000 โครงการ ทั่วประเทศได้ที่ Propertyhub เว็บไซต์ที่รวมคอนโดทุกทำเล กว่า 4,000 โครงการทั่วไทย

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
Marketing | Financial | Real estate
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร

การติดต่อสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครฯ ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการโอน/ย้ายหรือเปลี่ยนชื่อเจ้าของทะเบียนบ้าน การทำบัตรประชาชน การจดทะเบียนสมรส/หย่า หรือแม้แต่การขออนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ต่างก็ต้องไปดำเนินการที่สำนักงานเขตทั้งสิ้น ดังนั้นการมีเบอร์โทรสำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ มันก็จะช่วยทำให้คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และในวันนี้เราจึงได้รวม "เบอร์โทรสำนักงานเขต” ในกรุงเทพมหานคร มาฝาก

โพสต์เมื่อ24 July 2024

นิสัยของเราเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนนะ ?

การเลือกสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมไม่ควรนำเพียงแค่เรื่องความชอบส่วนบุคคล เวลาในการดูแลและพื้นที่ที่อยู่อาศัยมาพิจารณาเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาจากนิสัยและลักษณะบุคลิกภาพของเจ้าของด้วย เพื่อให้ทั้งเจ้าของและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและไม่มีปัญหาในระยะยาว ฉะนั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่านิสัยของคุณเหมาะกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหน ?

โพสต์เมื่อ22 July 2024

เช็คให้ชัวร์! ตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนมีสัตว์เลี้ยง

การมีสัตว์เลี้ยงนั้นไม่เพียงแต่เป็นการเพิ่มสมาชิกใหม่ในครอบครัว แต่ยังเป็นการเพิ่มความรับผิดชอบที่ต้องใส่ใจในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งก็รวมไปถึงความพร้อมในการเตรียมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับสัตว์เลี้ยงแต่ละชนิด เพื่อให้พวกเขาได้รู้สึกมีความสุขกับบ้านหลังใหม่ได้มากที่สุด ดังนั้นการตรวจสอบขนาดที่อยู่อาศัยก่อนการตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะถ้าขนาดที่อยู่อาศัยไม่เหมาะกับสัตว์เลี้ยงขึ้นมา ปัญหาทางด้านสุขภาพและความเครียดในสัตว์เลี้ยง มันคงจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน และมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสำหรับการเลี้ยงสัตว์มากสักเท่าไหร่นัก ฉะนั้นเรามาเช็คให้ชัวร์กันก่อนดีกว่าว่าขนาดที่อยู่อาศัยของเราเหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์มากน้อยขนาดไหน

โพสต์เมื่อ20 July 2024

รวม 15 ไม้มงคล ที่เศรษฐีมักจะมีประดับบ้าน!

การเลือกต้นไม้เพื่อประดับบ้านไม่ใช่เพียงแค่เพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อเรื่องโชคลาภ สุขภาพ และความเป็นมงคลอีกด้วย และเพื่อน ๆ อยากรู้กันไหมคะ ว่าไม้มงคลที่เศรษฐีส่วนใหญ่มักจะมีประดับบ้านกันนั้นมีต้นไม้ชนิดไหนบ้าง ? ซึ่งวันนี้เราก็ได้รวบรวม 15 ไม้มงคลที่เศรษฐีมักมีประดับบ้านมาฝาก โดยต้องขอบอกเลยค่ะว่ามีหลากหลายชนิด ซึ่งมีความหมายและคุณสมบัติที่ต่างกันไป ฉะนั้นเรามาดูกันว่ามีไม้มงคลชนิดใดบ้างที่เป็นที่นิยมในบ้านของเศรษฐี

โพสต์เมื่อ19 July 2024

บทความแนะนำ

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

“วิธีจ่ายประกันสังคมด้วยตัวเอง” ทำยังไงกันนะ ?

ในปัจจุบันนี้การจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองสามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ซึ่งช่องทางการจ่ายเงินประกันสังคมด้วยตัวเองจะมีช่องทางไหนบ้างนั้น เราไปติดตามข้อมูลที่ทางทีมงาน Propertyhub นำมาฝากพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ17 November 2022
สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

สรุปวิธีไป “เยาวราช/สำเพ็ง/พาหุรัด” ด้วยรถสาธารณะ

ใครอยากจะไปช็อปปิ้งที่สำเพ็ง/พารุรัด พร้อมกับแวะกินของอร่อยที่เยาวราช แต่! ไม่รู้จะเดินทางไปยังไงดี เราก็บอกได้เลยว่าบทความนี้มีคำตอบ! เพราะวันนี้ทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวมวิธีไปเยาวราช สำเพ็งและพาหุรัด ด้วยรถสาธารณะมาฝาก!

โพสต์เมื่อ03 August 2022
รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

รวมวิธีเดินทางไป “ไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุด

ในวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub ได้รวบรวม “วิธีเดินทางไปยังไอคอนสยาม” ฉบับอัปเดตล่าสุดมาฝาก ซึ่งรับประกันเลยว่าเดินทางง่าย ไม่ซับซ้อนและเดินทางไปถึงไอคอนสยามได้อย่างแน่นอน ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับวิธีเดินทางไปไอคอนสยามพร้อมๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ27 January 2023

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon