Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

สัญญานายหน้าคืออะไร นายหน้ามือโปรต้องรู้

ซื้อคอนโดสัญญานายหน้าขายคอนโด
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
18 November 2021

ในยุคที่เราสามารถซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสบายใจ แต่ถึงกระนั้นก็ต้องไม่ลืมที่จะเลือกผู้มีความเชี่ยวชาญมาช่วย อย่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คอยอำนวยความสะดวกพูดคุยเจรจาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย แถมยังจัดเตรียมเอกสารให้ด้วย แน่นอนว่าการเลือกใช้บริการนี้ก็ต้องมีสัญญานายหน้าเป็นเรื่องปกติ ทว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักมากพอ จึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน

สัญญานายหน้าคืออะไร ?

อธิบายให้เข้าใจเลยก็คือ เป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งที่นิยมที่สุดก็คงเป็นเรื่องคอนโด โดยผู้ที่ทำอาชีพนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการซื้อ – ขายอย่างดีที่สุด แต่เมื่อต้องทำการซื้อ – ขายผ่านตัวแทนแบบนี้แล้วควรมีการทำสัญญา ที่ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของค่าตอบแทนที่จะได้รับระหว่างผู้ขายและตัวแทน แน่นอนว่าผู้ขายต้องจ่ายให้ตัวแทนเสมอหลังจากที่ปิดการขายได้สำเร็จตามที่ต้องการ ทั้งนี้ สิ่งที่อยากแนะนำมาก ๆ เลยก็คือความน่าเชื่อถือของตัวแทนที่เราเลือกมาช่วยขาย อาจจะดูจากรีวิวคนอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการก่อนก็ได้ หรือสถานที่ตั้งบริษัทสามารถเดินทางไปติดต่อได้จริง เปิดมาอย่างยาวนานหลายสิบปียิ่งดี เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 


⁠สัญญานายหน้ามีส่วนจำเป็นอะไรที่ต้องรู้บ้าง ?

หากจะลองศึกษาเรื่องส่วนจำเป็นที่มีในสัญญาอย่างถี่ถ้วน แบ่งออกได้เป็น 8 รายละเอียดหลัก ๆ ภายในสัญญาแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับความสำคัญตามที่ตกลง ได้แก่


⁠1. รายละเอียดการทำสัญญา

ส่วนแรกที่ผู้คนนิยมมีที่สุดเลยก็คือส่วนช่วงต้นที่มีในสัญญา ที่จะต้องมีการระบุเกี่ยวกับเวลาต่าง ๆ ตามที่ตกลงในการทำสัญญา เช่น เวลา วัน/เดือน/ปี สถานที่ เป็นต้น ยิ่งละเอียดยิ่งเป็นผลดี หมดห่วงเรื่องโดนหลอกหรือเกิดข้อผิดพลาดกลางคัน


2. ส่วนของนายหน้าหรือตัวแทนในสัญญา

สำหรับส่วนของตัวแทนในสัญญานั้นหลังจากที่รู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้เลย ข้อมูลที่ควรมีก็ทั่วไป เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น ที่สำคัญต้องระบุแทนคำว่านายหน้า หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เอาให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 


⁠3. ส่วนของผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์ในสัญญา

เป็นส่วนที่ต้องอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์ ส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ที่อยู่ทั้งตามทะเบียนบ้านและปัจจุบันเหมือนกับข้อที่ 2 เลย เป็นต้น และต้องระบุว่าในสัญญาต่อไปนี้จะแทนคำว่าผู้ขายหรือผู้ให้สัญญา


⁠4. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินในสัญญา

ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญากับตัวแทน เป็นข้อมูลที่ตั้งของทรัพย์ที่เราประสงค์จะขาย เช่น ประสงค์ขายคอนโด ก็ต้องมีเลขโฉนดห้อง เลขที่ห้อง ที่ตั้ง ถนน ซอย แขวง/เขต และจังหวัด เป็นต้น


5. ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในสัญญาอีกอย่าง ก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เริ่มและระยะเวลาที่สิ้นสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการผูกพันระหว่างคู่สัญญาที่ต้องกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นทำและเวลาที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังต้องบอกเกี่ยวกับวิธีการขยายระยะเวลาด้วย ที่ต้องบอกว่าให้แจ้งภายในกี่วัน ก่อนถึงวันสิ้นสุดจริงที่กำหนด กรณีมีการขยายระยะเวลานอกเหนือจากในสัญญากำหนดต้องมีเงื่อนไขอื่นมาเกี่ยวข้อง และตกลงร่วมกัน พร้อมทำสัญญาฉบับใหม่อีกครั้งขึ้นมาเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


⁠6. ค่าตอบแทนที่ตัวแทนจะได้รับ

ถือเป็นอีกส่วนที่จำเป็นไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องรายละเอียดค่าตอบแทนที่ตัวแทนจะได้รับ ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ มีการระบุจำนวนค่าตอบแทนกรณีที่ปิดการขายได้แล้วตามต้องการว่าท้ายที่สุดจะได้เท่าไหร่ของราคาขาย ระบุเป็นตัวเลขพร้อมตัวหนังสือชัดเจนได้ยิ่งดี นอกจากนี้ต้องบอกเกี่ยวกับช่องทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสถานที่จ่ายค่าตอบแทนอย่างละเอียดด้วย หากมีการจ่ายแบบแบ่งเป็นงวด หรือรายเดือนต้องระบุตัวเลขและระยะเวลาที่จ่ายที่แน่นอนที่สุด ที่ขาดไม่ได้คือมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาตัวแทนส่วนนี้


⁠7. การลงลายมือชื่อและพยานที่รับรู้

เรียกว่าเป็นข้อมูลในสัญญาส่วนสุดท้ายที่ต้องลงลายมือชื่อระหว่างตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด บ้าน ที่ดิน ฯลฯ และพยานที่รับรู้ในการทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น ทำให้สัญญามีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด กำหนดให้มีพยานต่อสัญญาจำนวน 2 คน ที่ต้องมาจากฝั่งผู้ขาย 1 คน และฝั่งตัวแทนขาย 1 คน เมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาเสร็จสิ้นแล้วก็เก็บสัญญาไว้ที่ตัวเองคนละ 1 ชุดเป็นอันเสร็จ


⁠8. เงื่อนไขทั้งหมดและข้อบ่งชี้เมื่อยกเว้น

อีกเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเงื่อนไขทั้งหมดและข้อบ่งชี้ทันทีเมื่อมีการยกเว้นเกิดขึ้น ได้แก่ เหตุที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนแม้จะยังไม่มีการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ หรือเหตุในการที่คนใดคนหนึ่งทำผิดสัญญา ต้องมีการบอกรายละเอียดข้อนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วนที่สุด


ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัญญานายหน้าค่อนข้างเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ทั้งต่อตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เองและตัวผู้ขายเอง โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่อาจละเลยกันไปได้ แน่นอนว่าก่อนจะลงลายมือชื่อยอมรับควรอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนทั้ง 2 ฝ่าย หากข้อไหนไม่เหมาะสมควรหารือแก้ไขให้เหมาะสม
รับรองว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังไปได้ พาให้ปวดหัวเสียเวลาฟ้องร้องกันไปอีก


สามารถติดตามข่าวสาร และบทความดีๆของเราได้ที่ Facebook : Propertyhub

A Journey to Discover your Next Dream Condo.

คอนโดทุกโครงการที่คุณตามหา อยู่ที่นี่ Propertyhub

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

New Update เมนูภาพรวมสถิติ และสถิติประกาศแบบใหม่

เว็บไซต์ Propertyhub.in.th มีอัพเดทใหม่ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 24 เพิ่มเมนูใหม่สามารถดูสถิติภาพรวมของบัญชีผู้ใช้งานได้แล้ว และปรับการแสดงผลของกราฟสถิติของแต่ละประกาศมาใหม่อีกด้วย ดูได้ง่ายและดีกว่าเดิม สำหรับรายละเอียดของการอัพเดทจะมีอะไรบ้าง เชิญรับชมกันได้เลยครับ

โพสต์เมื่อ20 June 2024

REVIEW GET REFRESH | กิจกรรมรีวิวแถมเลื่อนประกาศฟรี

ทีมงาน Propertyhub อยากชวนผู้ใช้งานไม่ว่านายหน้า หรือเจ้าของร่วมที่ลงประกาศบนเว็บ มาร่วมกันเขียนรีวิวโซนรถไฟฟ้า เพื่อแนะนำและเป็นข้อมูลที่ดีต่อผู้ที่กำลังสนใจที่อยู่อาศัยในโซนนั้นๆ ครับ ทั้งนี้กิจกรรมนี้จะมีรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนเลื่อนประกาศฟรี 100 ครั้ง ต่อการเขียนรีวิว 1 โซนที่กิจกรรมระบุไว้ครับ โดยโซนที่ว่าจะมีทั้งหมด 10 สถานี BTS ดังนี้ครับ

โพสต์เมื่อ17 June 2024

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th

สำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์ Propertyhub.in.th นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือผู้ค้นหาอสังหาฯ บนเว็บไซต์ และอีกกลุ่มคือผู้โพสต์ขาย และปล่อยเช่าอสังหาฯ บนเว็บไซต์ ซึ่งในบทความนี้เราจะแนะนำการใช้งานในฝั่งผู้โพสต์อสังหาฯ เพื่อขาย และปล่อยเช่ากันนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้หาอาจรอติดตามอีกสักนิด จะมีบทความแนะนำมาเร็วๆ นี้ครับ

โพสต์เมื่อ04 June 2024

สถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ Q1 2024 | www.propertyhub.in.th

สรุปสถิติผู้ใช้งานเว็บไซต์ www.propertyhub.in.th ในช่วง Quarter 1 มกราคม ถึง มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา พร้อมเผยช่วงวันและเวลาที่มีผู้ใช้งานสูงที่สุด รวมถึงอันดับคอนโด BTS MRT และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานเว็บไซต์มากที่สุด

โพสต์เมื่อ24 April 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ14 April 2024

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon