Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

สัญญานายหน้าคืออะไร นายหน้ามือโปรต้องรู้

สัญญานายหน้าซื้อคอนโดขายคอนโด
BY
Boonma T.
โพสต์เมื่อ
18 November 2021

ในยุคที่เราสามารถซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างสบายใจ แต่ถึงกระนั้นก็ต้องไม่ลืมที่จะเลือกผู้มีความเชี่ยวชาญมาช่วย อย่างนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คอยอำนวยความสะดวกพูดคุยเจรจาโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย แถมยังจัดเตรียมเอกสารให้ด้วย แน่นอนว่าการเลือกใช้บริการนี้ก็ต้องมีสัญญานายหน้าเป็นเรื่องปกติ ทว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักมากพอ จึงจำเป็นต้องศึกษาอย่างถี่ถ้วน

สัญญานายหน้าคืออะไร ?

อธิบายให้เข้าใจเลยก็คือ เป็นตัวแทนด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งที่นิยมที่สุดก็คงเป็นเรื่องคอนโด โดยผู้ที่ทำอาชีพนี้ต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนในการซื้อ – ขายอย่างดีที่สุด แต่เมื่อต้องทำการซื้อ – ขายผ่านตัวแทนแบบนี้แล้วควรมีการทำสัญญา ที่ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่องของค่าตอบแทนที่จะได้รับระหว่างผู้ขายและตัวแทน แน่นอนว่าผู้ขายต้องจ่ายให้ตัวแทนเสมอหลังจากที่ปิดการขายได้สำเร็จตามที่ต้องการ ทั้งนี้ สิ่งที่อยากแนะนำมาก ๆ เลยก็คือความน่าเชื่อถือของตัวแทนที่เราเลือกมาช่วยขาย อาจจะดูจากรีวิวคนอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการก่อนก็ได้ หรือสถานที่ตั้งบริษัทสามารถเดินทางไปติดต่อได้จริง เปิดมาอย่างยาวนานหลายสิบปียิ่งดี เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเอง ไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง 


⁠สัญญานายหน้ามีส่วนจำเป็นอะไรที่ต้องรู้บ้าง ?

หากจะลองศึกษาเรื่องส่วนจำเป็นที่มีในสัญญาอย่างถี่ถ้วน แบ่งออกได้เป็น 8 รายละเอียดหลัก ๆ ภายในสัญญาแต่ละคนก็จะขึ้นอยู่กับการเรียงลำดับความสำคัญตามที่ตกลง ได้แก่


⁠1. รายละเอียดการทำสัญญา

ส่วนแรกที่ผู้คนนิยมมีที่สุดเลยก็คือส่วนช่วงต้นที่มีในสัญญา ที่จะต้องมีการระบุเกี่ยวกับเวลาต่าง ๆ ตามที่ตกลงในการทำสัญญา เช่น เวลา วัน/เดือน/ปี สถานที่ เป็นต้น ยิ่งละเอียดยิ่งเป็นผลดี หมดห่วงเรื่องโดนหลอกหรือเกิดข้อผิดพลาดกลางคัน


2. ส่วนของนายหน้าหรือตัวแทนในสัญญา

สำหรับส่วนของตัวแทนในสัญญานั้นหลังจากที่รู้เกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์เรียบร้อยแล้ว ก็มาเริ่มระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้เลย ข้อมูลที่ควรมีก็ทั่วไป เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เป็นต้น ที่สำคัญต้องระบุแทนคำว่านายหน้า หรือตัวแทนอสังหาริมทรัพย์เอาให้อย่างใดอย่างหนึ่ง 


⁠3. ส่วนของผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์ในสัญญา

เป็นส่วนที่ต้องอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ขาย หรือเจ้าของทรัพย์ ส่วนใหญ่จะกำหนดเป็นข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ ที่อยู่ทั้งตามทะเบียนบ้านและปัจจุบันเหมือนกับข้อที่ 2 เลย เป็นต้น และต้องระบุว่าในสัญญาต่อไปนี้จะแทนคำว่าผู้ขายหรือผู้ให้สัญญา


⁠4. รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินในสัญญา

ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องบอกรายละเอียดทั้งหมดที่มีอยู่ในสัญญากับตัวแทน เป็นข้อมูลที่ตั้งของทรัพย์ที่เราประสงค์จะขาย เช่น ประสงค์ขายคอนโด ก็ต้องมีเลขโฉนดห้อง เลขที่ห้อง ที่ตั้ง ถนน ซอย แขวง/เขต และจังหวัด เป็นต้น


5. ระยะเวลาที่เริ่มและสิ้นสุด

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในสัญญาอีกอย่าง ก็คือเรื่องของระยะเวลาที่เริ่มและระยะเวลาที่สิ้นสุด ซึ่งมีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการผูกพันระหว่างคู่สัญญาที่ต้องกำหนดตั้งแต่เริ่มต้นทำและเวลาที่สิ้นสุด นอกจากนี้ยังต้องบอกเกี่ยวกับวิธีการขยายระยะเวลาด้วย ที่ต้องบอกว่าให้แจ้งภายในกี่วัน ก่อนถึงวันสิ้นสุดจริงที่กำหนด กรณีมีการขยายระยะเวลานอกเหนือจากในสัญญากำหนดต้องมีเงื่อนไขอื่นมาเกี่ยวข้อง และตกลงร่วมกัน พร้อมทำสัญญาฉบับใหม่อีกครั้งขึ้นมาเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร


⁠6. ค่าตอบแทนที่ตัวแทนจะได้รับ

ถือเป็นอีกส่วนที่จำเป็นไม่แพ้กันนั่นคือเรื่องรายละเอียดค่าตอบแทนที่ตัวแทนจะได้รับ ต้องตรวจสอบให้รอบคอบ มีการระบุจำนวนค่าตอบแทนกรณีที่ปิดการขายได้แล้วตามต้องการว่าท้ายที่สุดจะได้เท่าไหร่ของราคาขาย ระบุเป็นตัวเลขพร้อมตัวหนังสือชัดเจนได้ยิ่งดี นอกจากนี้ต้องบอกเกี่ยวกับช่องทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทน หรือสถานที่จ่ายค่าตอบแทนอย่างละเอียดด้วย หากมีการจ่ายแบบแบ่งเป็นงวด หรือรายเดือนต้องระบุตัวเลขและระยะเวลาที่จ่ายที่แน่นอนที่สุด ที่ขาดไม่ได้คือมูลค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ระบุไว้ในสัญญาตัวแทนส่วนนี้


⁠7. การลงลายมือชื่อและพยานที่รับรู้

เรียกว่าเป็นข้อมูลในสัญญาส่วนสุดท้ายที่ต้องลงลายมือชื่อระหว่างตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโด บ้าน ที่ดิน ฯลฯ และพยานที่รับรู้ในการทำสัญญาฉบับนี้ขึ้น ทำให้สัญญามีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด กำหนดให้มีพยานต่อสัญญาจำนวน 2 คน ที่ต้องมาจากฝั่งผู้ขาย 1 คน และฝั่งตัวแทนขาย 1 คน เมื่อลงลายมือชื่อในสัญญาเสร็จสิ้นแล้วก็เก็บสัญญาไว้ที่ตัวเองคนละ 1 ชุดเป็นอันเสร็จ


⁠8. เงื่อนไขทั้งหมดและข้อบ่งชี้เมื่อยกเว้น

อีกเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือเงื่อนไขทั้งหมดและข้อบ่งชี้ทันทีเมื่อมีการยกเว้นเกิดขึ้น ได้แก่ เหตุที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ตัวแทนแม้จะยังไม่มีการซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย์ หรือเหตุที่ไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ หรือเหตุในการที่คนใดคนหนึ่งทำผิดสัญญา ต้องมีการบอกรายละเอียดข้อนั้น ๆ อย่างถี่ถ้วนที่สุด


⁠ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสัญญานายหน้าค่อนข้างเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุถึงรายละเอียดต่างๆ ทั้งต่อตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เองและตัวผู้ขายเอง โดยเฉพาะเรื่องค่าตอบแทนที่ไม่อาจละเลยกันไปได้ แน่นอนว่าก่อนจะลงลายมือชื่อยอมรับควรอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วนทั้ง 2 ฝ่าย หากข้อไหนไม่เหมาะสมควรหารือแก้ไขให้เหมาะสม
รับรองว่าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นภายหลังไปได้ พาให้ปวดหัวเสียเวลาฟ้องร้องกันไปอีก

⁠⁠
สามารถติดตามข่าวสาร และบทความดีๆของเราได้ที่ Facebook : Propertyhub

A Journey to Discover your Next Dream Condo.

คอนโดทุกโครงการที่คุณตามหา อยู่ที่นี่ Propertyhub

แชร์เนื้อหา
Boonma T.
นักการตลาดคนหนึ่ง ที่ชอบเรื่องดีไซน์ การลงทุน และอสังหาฯ
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟรีแลนซ์ต้องอ่าน! ไม่มีสลิปเงินเดือน ขอกู้ซื้อบ้าน/คอนโดได้หรือไม่ ?

หากคุณต้องการกู้ซื้อบ้านหรือคอนโด แต่คุณประกอบอาชีพฟรีแลนซ์ พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน คุณก็ไม่ต้องเป็นกังวลใจไป เพราะในปัจจุบันนี้ทางธนาคารและสถาบันการเงินหลาย ๆ แห่ง เปิดโอกาสให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระสามารถยื่นเรื่องขอกู้สินเชื่อบ้าน โดยไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือน ทั้งนี้เราจะขออธิบายการขอเอกสารทางการเงินของทางธนาคารก่อนว่า...

โพสต์เมื่อ02 March 2024

ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ!

การจองคอนโดในตอนที่ยังสร้างไม่เสร็จ มันก็มีความเสี่ยงที่คุณอาจจะได้เจอ และหลาย ๆ คน ก็มักจะมองข้ามรายละเอียดในส่วนนี้ไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นในวันนี้ทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมากล่าวถึงประเด็นที่ว่า “ความเสี่ยงที่คุณ(อาจจะ)ต้องเจอ เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ” ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องเจอ และนำไปพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อคอนโดที่กำลังอยู่ในช่วง Pre-Sale หรือคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ

โพสต์เมื่อ29 February 2024

กู้ซื้อบ้าน ไม่ทำประกันได้ไหม ? ไขข้อข้องใจได้ในบทความนี้

เมื่อกู้ซื้อบ้าน เราจำเป็นที่จะต้องทำประกันไหม ? ไม่ทำประกันได้หรือเปล่า ? เรียกได้ว่าคำถามเหล่านี้ได้กลายเป็นคำถามที่สร้างความสงสัยให้กับผู้ที่กำลังจะกู้ซื้อบ้านเป็นอย่างมาก เพราะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในช่วงระยะเวลาในการขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้าน หลาย ๆ คน มักจะได้รับคำแนะนำจากธนาคารให้ทำประกันในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านและประกันอัคคีภัย จนเกิดความสับสนว่า...แท้ที่จริงแล้วการกู้ซื้อบ้านจำเป็นที่จะต้องทำประกันหรือไม่ ? ต้องทำประกันทุกตัวที่ทางธนาคารแนะนำหรือเปล่า ? หรือเรียกง่าย ๆ ว่าคำถามหลาย ๆ คำถามต่างพรั่งพรูออกมาเต็มไปหมดเกี่ยวกับการกู้ซื้อบ้านและการทำประกัน เพราะฉะนั้นแล้วทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอมาไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับประเด็นที่ว่า “กู้ซื้อบ้าน ไม่ทำประกันได้ไหม ?” ให้คุณได้หายสงสัยกัน

โพสต์เมื่อ27 February 2024

โอนบ้านหรือคอนโดให้ลูกต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เมื่อถึงเวลาและวาระที่สมควรคุณพ่อคุณแม่หลาย ๆ คน ก็ได้ตัดสินใจที่จะโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่โอนที่ดินให้กับลูก ๆ เพื่อเป็นของขวัญหรือมรดกให้เขาได้ถือครองสืบไปในภายภาคหน้า เพราะฉะนั้นวันนี้ทางทีมงาน Propertyhub จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโดหรือแม้แต่การโอนที่ดินมาฝาก ว่าจะต้องทำอย่างไร ? ใช้เอกสารอะไรบ้าง ? รวมไปถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปพบกับข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการโอนบ้าน โอนคอนโด หรือโอนที่ดินให้กับลูกพร้อม ๆ กันเลย

โพสต์เมื่อ19 February 2024

บทความแนะนำ

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

ขั้นตอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ต้องทำอย่างไรกันนะ ?

สำหรับใครที่กำลังจะไปทำเรื่อง “ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า” บทความนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้รวบรวมขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมกับลิสต์รายชื่อเอกสารที่คุณจะต้องจัดเตรียมมาฝาก

โพสต์เมื่อ25 February 2023
วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

วิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” แบบไม่ต้องไปถึงกรมที่ดิน

ปัจจุบันนี้คุณสามารถเช็คราคาประเมินคอนโดทางออนไลน์ได้แล้ว และที่สำคัญเลยก็คือใช้งานง่าย เช็คราคาประเมินได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาและค่าเดินทางไปยังกรมที่ดิน เพราะฉะนั้นทางทีมงาน Propertyhub จึงจะขอนำวิธีตรวจสอบ “ราคาประเมินคอนโดออนไลน์” มาฝาก

โพสต์เมื่อ16 January 2023
รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon