Propertyhub
propertyhub logo
Reviewคู่มือ/ซื้อ/ขาย/เช่าHome & LivingNewsนายหน้ามือโปร
ค้นหาบทความclock

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

นายหน้าลงทุนอสังหาฯ 
BY
KAiiW.
โพสต์เมื่อ
12 August 2021

อาชีพนายหน้าอสังหา, นายหน้าคอนโด คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมากก็ได้รับผลตอบแทนก้อนใหญ่คืนกลับมา หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นการ “จับเสือมือเปล่า” แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย หากต้องการเป็นนายหน้าคอนโดแบบมืออาชีพ เพราะฉะนั้นในบทความนี้ทางทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน ซึ่งรับรองเลยว่า “การเป็นนายหน้าคอนโดมืออาชีพ” จะไม่ใช่เรื่องยากของคุณอย่างแน่นอน!

สิ่งที่นายหน้าคอนโดมือใหม่ต้องเริ่มศึกษา

อันดับแรกที่นายหน้าคอนโดจะต้องเริ่มศึกษาเลยก็คือการหาคอนโดมาขายจากตามป้ายประกาศ เว็บไซต์ คนรู้จัก ฯลฯ โดยให้เริ่มต้นจากสถานที่ใกล้ๆ บ้าน เพื่อที่คุณจะได้รู้รายละเอียดในการเดินทาง ทำเลที่ตั้ง ข้อดีของบริเวณนั้นๆ ซึ่งเมื่อเริ่มคล่องตัวแล้ว ก็ค่อยๆ ขยับขยายไปยังสถานที่อื่นๆ ที่ไกลออกไป

สัญญาแต่งตั้งนายหน้ามีอยู่ 2 แบบ

โดยปกติแล้วประเภทของนายหน้าอสังหาหรือนายหน้าคอนโดนั้น จะแบ่งตามลักษณะของสัญญา ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ...

 • สัญญาแบบปิด

รายละเอียดของสัญญาประเภทนี้คือ...ให้สิทธินายหน้าผู้นั้นเพียงผู้เดียวในการขายคอนโด ซึ่งจะมีการระบุในสัญญาว่าสิ้นสุดการขายถึงเมื่อไหร่ เพื่อที่เจ้าของห้องจะได้ไม่เสียโอกาสที่จะขายห้องเอง โดยข้อดีของการทำสัญญาแบบปิดคือจะช่วยให้นายหน้าไม่ต้องกดดันว่าจะต้องแข่งกับใครในการขาย แต่! ก็ต้องขายให้ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

 • สัญญาแบบเปิด

รายละเอียดของสัญญาประเภทนี้คือ...จะเปิดให้นายหน้าคอนโดหลายๆ คน ทำการขายได้พร้อมกัน ใครขายได้ก่อนรับเงินตามที่ตกลงไป ซึ่งข้อดีคือเจ้าของจะสามารถปิดการขายได้ง่ายขึ้น ไม่มีเวลาจำกัดในการขาย แต่! เจ้าของห้ามขายด้วยตัวเอง

ข้อกฎหมายที่นายหน้าคอนโดต้องรู้!

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 16 นายหน้า มาตรา 845-849 ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 • ป.พ.พ. มาตรา 845

“บุคคลผู้ใดตกลงจะให้ค่าบำเหน็จแก่นายหน้า เพื่อชี้ช่องให้ได้เข้าทำสัญญาก็ดี จัดการให้ได้ทำสัญญากันก็ได้ ท่านว่า บุคคลผู้นั้นจะต้องรับผิดใช้ค่าบำเหน็จก็ต่อเมื่อสัญญานั้นได้ทำกันสำเร็จ เนื่องแต่ผลแห่งการที่นายหน้าได้ชี้ช่องหรือจัดการนั้น ถ้าสัญญาที่ได้ทำกันไว้นั้นมีเงื่อนไขเป็นเงื่อนบังคับก่อนไซร้ ท่านว่าจะเรียกร้องบำเหน็จค่านายหน้ายังหาได้ไม่จนกว่าเงื่อนไขนั้นสำเร็จแล้ว นายหน้านั้นมีสิทธิ์จะได้รับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไป ก็ต่อเมื่อได้ตกลงกันไว้เช่นนั้น ความข้อนี้ท่านให้ใช้ บังคับแม้ถึงว่าสัญญาจะมิได้ทำกันสำเร็จ”

 • ป.พ.พ. มาตรา 846

ถ้ากิจการอันได้มอบหมายแก่นายหน้านั้น โดยพฤติการณ์เป็นที่คาดหมายได้ว่า ย่อมทำให้แต่เพื่อจะเอา ค่าบำเหน็จไซร้ ท่านให้ถือว่าได้ตกลงกันเป็นจำนวนตามธรรมเนียม

 • ป.พ.พ. มาตรา 847

ถ้านายหน้าทำการให้แก่บุคคลภายนอกด้วยก็ดี หรือได้รับคำมั่นแต่บุคคลภายนอกเช่นนั้นว่าให้ค่าบำเหน็จอันไม่ควรแก่นายหน้าผู้กระทำการโดยสุจริตก็ดี เป็นการฝ่าฝืนต่อการที่ตนเข้ารับทำหน้าที่ไซร้ ท่านว่านายหน้าหามีสิทธิจะได้รับค่าบำเหน็จหรือรับชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ได้เสียไปไม่

 • ป.พ.พ. มาตรา 848

ตัวนายหน้าไม่ต้องรับผิดไปถึงการชำระหนี้ตามสัญญา ซึ่งได้ทำต่อกันเพราะตนเป็นสื่อ เว้นแต่จะมิได้บอกชื่อของฝ่ายหนึ่ง ให้รู้ถึงอีกฝ่ายหนึ่ง

 • ป.พ.พ. มาตรา 849

การรับเงินหรือรับชำระหนี้อันจะพึงชำระตามสัญญานั้นท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า นายหน้าย่อมไม่มีอำ นาจที่จะรับแทน ผู้เป็นคู่สัญญา

รายละเอียดที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายข้างต้น ถือว่าเป็นสิ่งที่นายหน้าคอนโดมือใหม่จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจให้ดี เพื่อที่จะได้ไม่มีปัญหาในการทำงานตามมาในภายหลัง

ช่องทางการทำการตลาดที่นายหน้าคอนโดสามารถทำได้ด้วยตัวเอง!

 1. เปิดเพจ Facebook
 2. ลงรายละเอียดในเว็บไซต์หรือเว็บบอร์ดต่างๆ
 3. ประกาศตาม Group ซื้อ/ขาย คอนโดใน Facebook
 4. สร้างเว็บไซต์ของตัวเองของขึ้นมาและทำการยิง Google Ads หาลูกค้า
 5. ทำ SEO ให้เว็บของตัวเอง

นี่เป็นช่องทางที่นายหน้าคอนโดมือใหม่อย่างคุณ สามารถหาลูกค้าได้ง่ายๆ ซึ่งคุณจะเห็นเลยว่าแต่ละช่องทางนั้น ล้วนแล้วแต่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งสิ้น ซึ่งข้อดีเลยก็คือคุณสามารถโพสต์หาลูกค้าได้ตลอดเวลาและสามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

อยากได้บัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ ต้องทำอย่างไร ?

สิ่งที่คุณต้องทำเลยก็คือเข้าอบรมกับสถาบันที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นนายหน้าคอนโด นายหน้าอสังหาฯ เช่น การเงินสำหรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ การลงทุนเพื่อซื้ออสังหาฯ มูลค่าทรัพย์สินที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่พึงสังวรการทำสัญญาจะซื้อ-จะขาย ฯลฯ เพื่อที่คุณจะได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปสอบขอบัตรตัวแทนนายหน้าอสังหาฯ นั่นเอง

รายละเอียดการสมัครสมาชิกบัตรตัวแทนนายหน้า ที่รับรองโดยสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย

สมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา

ผู้สมัครสมาชิกวิสามัญบุคคลธรรมดา ต้องกรอกใบสมัครสมาชิกและใบสมัครสอบ

พร้อมชำระค่าบำรุงสมาคมฯ 1,000 บาท

 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท
 • ค่าสมัครสอบ 200 บาท
 • ค่าคู่มือสอบ 100 บาท
 • ค่าบัตรสมาชิก 300 บาท
 • ค่าสายคล้องคอ 100 บาท

รวมทั้งหมด 2,200 บาท(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)

รายละเอียดข้างต้นที่เราได้กล่าวไปนั้น ถือได้ว่าเป็นข้อมูลสำคัญที่ “นายหน้าคอนโดมือใหม่” ต้องรู้! อีกทั้งคุณยังต้องตรวจสอบตัวเองด้วยว่า เหมาะสมกับการเป็นนายหน้าคอนโดหรือไม่ ? เช่น รักในการบริการหรือเปล่า ? พูดจาฉะฉานน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน ? มีไหวพริบในการต่อรองราคาเป็นอย่างไร ? ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ จะทำให้คุณกลายเป็น “นายหน้าคอนโดมืออาชีพ” ได้อย่างแน่นอน

Propertyhub เว็บไซต์ที่เป็นตัวช่วยสำคัญของนายหน้าอสังหาฯ ทุกๆ คน

แชร์เนื้อหา
KAiiW.
ช่องทางในการติดตาม
LINE@ Add Friend
บทความที่เกี่ยวข้อง

อัปเดต! วิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567

ในปัจจุบันนี้การตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดิน ค้นหาแปลงที่ดิน ค้นหาเลขระวางที่ดิน ฯลฯ ได้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ผ่านแอปพลิเคชัน “SmartLands” ที่ทางกรมที่ดินได้มีการพัฒนาระบบขึ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนที่ต้องการตรวจสอบและค้นหาที่ดิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานที่ดินให้เสียเวลาเหมือนในอดีต เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจึงจะขอนำวิธีตรวจสอบชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจากข้อมูลของกรมที่ดิน 2567 มาฝาก

โพสต์เมื่อ05 March 2024

เช็กราคาประเมินที่ดิน 77 จังหวัด ในปี 2567 ของกรมธนารักษ์

วิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินในปี 2567 ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก เพราะสามารถทำได้ด้วยตัวเองผ่าน 2 ช่องทางหลัก ๆ คือ ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ และ LandsMaps ของกรมที่ดิน โดยทั้ง 2 วิธีการดังกล่าว เป็นการเช็กราคาประเมินที่ดินผ่านทางออนไลน์ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งวิธีการเช็กราคาประเมินที่ดินของทั้ง 2 ช่อง มีดังนี้

โพสต์เมื่อ03 March 2024

นายหน้าอสังหาฯ ต้องอ่าน! เลือกผู้เช่าอย่างไรไม่ให้ปวดหัว

การปล่อยเช่าบ้านและคอนโดเป็นการลงทุนอสังหาฯ อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย อย่างไรก็ตามการจะปล่อยเช่าอสังหาฯ ให้ประสบความสำเร็จนั้น การเลือกผู้เช่าถือได้ว่าเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์แบบปล่อยเช่าเลยก็ว่าได้ เพราะผู้เช่าที่ดีจะช่วยให้คุณได้รับค่าเช่าอย่างสม่ำเสมอ และไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเบี้ยวค่าเช่า, การทำลายทรัพย์สิน, การทะเลาะวิวาท ฯลฯ เพราะฉะนั้นในบทความนี้เราจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหลักการเลือกผู้เช่าที่ดีกัน

โพสต์เมื่อ31 January 2024

1 ตารางวา เท่ากับกี่ตารางเมตร ? เปิดสูตรคำนวณพื้นที่บ้านและคอนโด

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยวัดพื้นที่ต่าง ๆ นั้น เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากหน่วยวัดเหล่านี้จะใช้ในการระบุขนาดหรือพื้นที่ของอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน คอนโด ฯลฯ เพื่อใช้ในการซื้อ – ขายทำสัญญา, การก่อสร้าง, การต่อเติมตกแต่ง, การหาพื้นที่ใช้สอย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนหรือซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ วันนี้ Propertyhub จึงจะขอพาคุณไปทำความรู้จักกับหน่วยวัดพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์กัน

โพสต์เมื่อ29 January 2024

บทความแนะนำ

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

รวมขั้นตอนการรับโอนคอนโด พร้อมเอกสารการโอนที่ต้องจัดเตรียม

ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์อย่างคอนโดนั้น นอกเหนือจากราคาขายคอนโดแล้ว สิ่งที่ต้องทราบนอกเหนือจากนี้ก็คือเรื่องของ ขั้นตอนต่างๆ ที่ผู้ซื้อทุกรายจะต้องทำความเข้าใจ เพราะไม่ว่าจะเป็นการ ซื้อคอนโด มือหนึ่งจากผู้พัฒนาโครงการ หรือการซื้อคอนโดมือสองต่อจากผู้เป็นเจ้าของก็ตาม ขั้นตอนของการ โอนคอนโด คือเรื่องที่จะสร้างความปวดหัวไม่น้อยสำหรับใครที่ไม่เคยทำความเข้าใจมาก่อน

โพสต์เมื่อ18 August 2021
วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

วิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น) ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ

ทางทีมงาน Propertyhub จะขอพาคุณไปรู้จักกับวิธีเช็คแนวเวนคืนที่ดิน(เบื้องต้น)ก่อนตัดสินใจซื้ออสังหาฯ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันปัญหาการเวนคืนที่ดิน ที่ขอบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะเจอ

โพสต์เมื่อ08 September 2023
อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อยากเป็นนายหน้าขายคอนโด ต้องเริ่มต้นอย่างไร ? 

อาชีพนายหน้าอสังหา คงจะเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆ คน เพราะคิดว่าไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่! ในหลักความเป็นแล้วการเป็นนายหน้าคอนโดนั้นยังมีรายละเอียดที่คุณต้องรู้อยู่มากมาย ทีมงาน PropertyHub เลยขออาสา พาคุณไปรู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพนี้กัน!

โพสต์เมื่อ12 August 2021

คอนโดให้เช่ายอดนิยม

propertyhub logo

เมนูหลัก

ติดต่อเรา

บริษัท ซิมเปิ้ล อินเทอร์เน็ต
จํากัด เลขที่ 242 ห้องเลขที่ A210 อาคาร A
ศูนย์การค้าเพลินนารี่มอลล์
ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร 10230
Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

Line QrCode
Line ID : @propertyhub
โทร. 02-026-3049

support@propertyhub.in.th

twitter icon
youtube icon
instagram icon
Copyright © 2019-2020 Zimple Internet Co., Ltd. , All rights reserved.
facebook icon
twitter icon
youtube icon
instagram icon